Đoàn Hữu Nghị
Đoàn Hữu Nghị
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 205 lượt xem

Em nạp danh sách theo hướng dẫn nhưng bị báo lỗi như thế này là sao ạ?

Em nạp danh sách theo hướng dẫn nhưng bị báo lỗi như thế này là sao ạ? Nhờ thầy chỉ giúp


Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 205 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 09:09 - Sep 03, 2020

Chào bạn lỗi này là lỗi phân cách công thức giữa dấu , và ; bạn chỉ cần đổi lại là xong. bạn xem trong bài viết sau:

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 13:09 - Sep 04, 2020

Cám ơn thầy! Bây giờ em muốn thay đổi danh sách trong combobox theo giá trị của 1 textbox thì làm thế nào ạ. Nhờ thầy chỉ giúp

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 13:09 - Sep 04, 2020

em dùng cấu trúc if then nhưng khi thay đổi giá trị ở textbox thì danh sách trong combobox không bị xóa đi mà chỉ thêm vào

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 15:09 - Sep 04, 2020

Mình chưa hiểu ý bạn lắm nghĩa là bạn thay đổi combobox thì textbox thay đổi hay sao


Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 06:09 - Sep 05, 2020

Thay đổi textbox thì combobox tay đổi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 09:09 - Sep 05, 2020

Chào bạn code chung sẽ như sau:

me.loadcombobox.Clear

if dktextbox1 then

loadcombobox ' thuật toán load điều kiện textbox1

elseif dktextbox2 then

loadcombobox ' thuật toán load điều kiện textbox1

else

loadcombobox 'thuật toán load điều kiện textbox1

end if

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hữu Nghị 20:09 - Sep 10, 2020

cám ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội