Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 233 lượt xem

e có danh sách rất dài khoảng vài trăm dòng gồm nhiều phần chương mục muốn

e có danh sách rất dài, khoảng vài trăm dòng, gồm nhiều phần, chương, mục ..., muốn tạo combobox khi click vào sẽ hiện phần, chọn phần, vào chọn chương ... mới tới danh sách danh mục cần chọn. Nhờ thầy giúp dùm!


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 233 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Duy 09:08 - Aug 17, 2020

Chào bạn với combobox của excel không làm được chi tiết như bạn nói mà chỉ có thể hiện phần rồi chọn phần riêng, hiện chương rồi chọn chương riêng các combobox độc lập với nhau bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Duy 10:08 - Aug 22, 2020

Cám ơn thầy ạ


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông