Đỗ Xuân Huy
Đỗ Xuân Huy
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 519 lượt xem

khi chạy nó báo lỗi Runtime error '2147352571 (80020005)' Type mismatch Là lỗi gì

Cho mình hỏi khi chạy nó báo lỗi Run-time error '-2147352571 (80020005)': Type mismatch. Là lỗi gì vậy ạ?
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 519 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Xuân Huy 18:06 - Jun 15, 2020
Đỗ Xuân Huy 18:06 - Jun 15, 2020
Đỗ Xuân Huy 09:06 - Jun 16, 2020
Chào bạn bạn muốn nạp bộ phần vào list đúng không?
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Xuân Huy 14:06 - Jun 16, 2020
Đúng rồi ạ, mình làm trên sheet 1 của file excel chứa Userform đó.
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Xuân Huy 15:06 - Jun 16, 2020
Chào bạn bạn code theo hướng này
tìm dc của nơi đặt dữ liệu
gắn vào combobox
.combobox.List =sheet1.range("A1:A"&dc).value
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Xuân Huy 21:06 - Jun 16, 2020
Cám ơn thầy, em đã làm được :)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội