Cao Trang
Cao Trang
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 448 lượt xem

tại sao khi tạo xong câu lệch báo lỗi 1004 method 'range' of object '_ worksheet

tại sao khi tạo xong câu lệch báo lỗi 1004. method 'range' of object '_ worksheet failed
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 448 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 02:04 - Apr 21, 2020
chào bạn, bạn có thể chụp code hoặc đăng file lên không?
Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 21:11 - Nov 09, 2020


Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 21:11 - Nov 09, 2020

Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 21:11 - Nov 09, 2020

Em cũng bị như Bạn, nhờ Thầy chỉ lỗi sai ạ

Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 15:11 - Nov 11, 2020

Chào bạn combobox bạn có thể tạo theo cách sau:

Private Sub UserForm_Initialize()

    Dim dc As Long

    dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    Dim arr As Variant

    arr = Sheet1.Range("A1:A" & dc).Value

    ComboBox1.List = arr

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Cao Trang 16:11 - Nov 11, 2020

Cám ơn Thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông