Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 357 lượt xem

muốn xóa một hàng hoặc một cột bất kì mà ta chọn trong List Box sử dụng

Thầy cho e hỏi, muốn xóa một hàng hoặc một cột bất kì mà ta chọn trong List Box sử dụng trong Userform. Thì sẽ dùng code thế nào ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 357 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 09:04 - Apr 23, 2020
Chào bạn bạn tìm dòng đó rồi xóa bằng cách :
i = ?
Rows(i).Delete
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội