Đỗ Anh Ngọc
Đỗ Anh Ngọc
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 416 lượt xem

Em không tìm được file dữ liệu để import của phần này ạ chỉ thấy 3

Em không tìm được file dữ liệu để import của phần này ạ, chỉ thấy 3 file kết quả thôi ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 416 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 21:04 - Apr 08, 2020
tài liệu chương này nằm ở trong bài đầu của chương bạn nhé (bài ghi Tài liệu chương 10).
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 07:04 - Apr 09, 2020
dạ trong file Tài liệu chương 10 chỉ có file bài tập và 2 file KQ do...while và for thôi ạ, không có các file data từng tháng để thực hiện import ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 20:04 - Apr 09, 2020
Mình sẽ sửa lại file bài tập kèm theo khóa học, bạn vui lòng tải lại phần tài liệu này nhé (ở đầu chương)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội