Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 222 lượt xem

giải đáp bài tập viết code để biện luận tránh nhập dữ liệu trùng

Thầy ơi thầy giải đáp bài tập viết code để biện luận tránh nhập dữ liệu trùng đi ạ
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 222 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 04:04 - Apr 18, 2020
bạn có thể dùng hàm COUNTIF để kiểm tra xem dữ liệu có trùng hay không.
Sau đó bạn biện luận với cấu trúc IF xét kết quả hàm COUNTIF trước:
- nếu trùng thì có msgbox thông báo trùng rồi Exit Sub
- nếu không trùng thì chạy các lệnh tiếp theo 1 cách bình thường
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 19:04 - Apr 18, 2020
Thầy cho e xin code với ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 20:04 - Apr 18, 2020
Code phần countif ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 22:04 - Apr 18, 2020
IF Sheet1.Range("D1").Value > 0 THEN
'câu lệnh chạy khi trùng
ELSE
'câu lệnh chạy khi không trùng
END IF
Trong đó ô D1 tại Sheet1 là ô chứa công thức Countif kiểm tra giá trị trùng lặp.
bạn tham khảo cách dùng hàm Countif tại đây:
https://blog.gitiho.com/ung-dung-ham-... /câu>
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 03:04 - Apr 27, 2020
Nhờ thầy nói rõ hơn giúp em chỗ mình dùng hàm Counif/Counifs ở sheet1 kiểm tra bị trùng theo Tháng như thầy nói là sẽ viết ở 1 sheet bên cạnh sheets(Data_TienLuong) luôn hả thầy.

Nếu thầy có đoạn code để ktra dữ liệu trùng này cho em xin để tham khảo luôn ạ.

Thanks Thầy.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 22:04 - Apr 27, 2020
ví dụ bạn đặt lệnh kiểm tra trùng vào ô D1 tại sheet Data_TienLuong là
=COUNTIF(cột tháng, số tháng cần kiểm tra)
Sau đó bạn chạy đoạn code trên thôi:

IF Sheets("Data_TienLuong").Range("D1").Value > 0 THEN
'câu lệnh chạy khi trùng
ELSE
'câu lệnh chạy khi không trùng
END IF
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội