Nguyễn Hữu Thương
Nguyễn Hữu Thương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 305 lượt xem

ví dụ+File kết quả để ở thư mục D\Ket qua+ Các file select để ở thư mục

Dạ thưa thầy!.ví dụ:
+File kết quả để ở thư mục D:\Ket qua
+ Các file select để ở thư mục D:\Select
Mình không cần chạy code hiện cửa sổ chọn file mà viết code tự động cho nó vào từng thư mục để copy file thì như thế nào ạ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 305 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 09:07 - Jul 28, 2020
Việc tạo thư mục chọn file về bản chất là giúp bạn xác định đường dẫn tới thư mục chứa file.
Nếu bạn đã có đường dẫn cụ thể rồi (và không đổi) thì bạn không sử dụng tới FileDialog nữa, mà sử dụng vòng lặp do-while để duyệt trên toàn bộ các file có trong thư mục (bởi bạn không chỉ định rõ chọn bao nhiêu file mà chỉ chọn trong cả thư mục).
Bạn xem tiếp bài sau (bài 7) sẽ rõ về cách dùng vòng lặp này.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Thương 14:07 - Jul 28, 2020
Dạ!.cảm ơn thầy ạ.Em làm được rồi ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội