Nguyễn Nhân Thành
Nguyễn Nhân Thành
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 299 lượt xem

viết dùm e cod mở sheets ẩn dùng vòng lặp cho nhiều sheets ạ

Nhờ thầy viết dùm e cod mở sheets ẩn dùng vòng lặp cho nhiều sheets ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 299 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 21:04 - Apr 15, 2020
Đây bạn nhé:
Code mở ẩn tất cả các sheet

Sub MoAn()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 22:04 - Apr 15, 2020
Da vòng lặp ẩn hiện từng sheets mot trong 1 worksheet ạ, thay vì phải viết 1 sheets là 1 sub ạ, giờ e viết tất cả các sheets chung 1 sub mà vẫn ẩn hiển từng sheets được ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 05:04 - Apr 16, 2020
Thế bạn tham khảo bài viết này:
Cách ẩn hiện sheet (nhiều sheet cùng lúc) theo ý muốn thông qua 1 menu quản lý:
https://blog.gitiho.com/cach-de-tao-m...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội