Nguyễn Võ Nhu
Nguyễn Võ Nhu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 254 lượt xem

em muốn lấy dữ liệu từ vùng Sheet1 sang Sheet2 Tại vùng Sheet1 dữ liệu từ

Chào Thầy !

em muốn lấy dữ liệu từ vùng Sheet1 sang Sheet2. Tại vùng Sheet1, dữ liệu từ ô C2:C100, em muốn thay đổi thành 1 biến mà em có thể thay đổi được, ví dụ : bên Sheet1, em nhập A thì nó sẽ lấy dữ liệu cột A Sang, em nhập G thì nó sẽ lấy cột G sang, nói chung là mình thay đổi được đó ạ, không nhất thiết lấy cột C. Cảm ơn Thầy

Sheet2.Range("D2:D100").Value = Sheet1.Range("C2:C100").Value

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 254 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Võ Nhu 08:08 - Aug 26, 2020

Chào bạn với bài tập này bạn xem phần vòng lặp nhé. sẽ giải quyết được bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội