Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 175 lượt xem

Để kiểm tra giá trị của một ô là một số hay một text trong VBA thì mình

Chào thầy

Để kiểm tra giá trị của một ô là một số hay một text trong VBA thì mình dùng câu lệnh gì ạ.

Cảm ơn thầy

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 175 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Đức 11:03 - Mar 31, 2021

Chào bạn bạn xem đoạn code sau nhé:

Option Explicit
Sub timgiatri()
    Dim kq As String
    If (Len(Sheet1.Range("A1").Value) > 0) Then
        kq = "co du lieu"
    Else
        kq = "khong co roi"
    End If
        MsgBox kq
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông