Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 199 lượt xem

Sao em gán Formula vào lại bị lỗi vậy Em muốn tách lấy ký tự đầu

Sao em gán Formula vào lại bị lỗi vậy thầy. Em muốn tách lấy ký tự đầu tiên trong cột J bằng hàm LEFT mà không đc


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 199 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thùy Dương 09:11 - Nov 30, 2020

nếu dùng theo cách này thì bạn cần:

- Trước chữ LEFT cần có dấu bằng

- Vị trí vùng J2 viết dưới dạng Tên Sheet!Tọa độ. Nếu tham chiếu trong cùng Sheet thì không cần tên sheet, và không đặt tọa độ trong dấu nháy kép.

Cách viết đúng:

Sheet6.Range("L2").Formula = "=Left(J2,1)"

Sau khi gán công thức vào ô L2, bạn sẽ dùng tiếp lệnh Filldown để sao chép công thức xuống:

Sheet6.Range("L2:L100").Filldown

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thùy Dương 20:11 - Nov 30, 2020

Nếu như dùng kiểu viết formula này thì excel cũng sẽ chạy theo kiểu công thức excel đúng ko thầy. Nếu vậy thì file cũng sẽ nặng mà ko tối ưu được thầy nhỉ

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thùy Dương 16:12 - Dec 01, 2020

đúng rồi, khi dùng VBA thì cũng hạn chế việc viết trực tiếp formula vào trong excel mà xử lý ngay bằng lệnh VBA để chỉ nhận kết quả vào excel, như thế dung lượng file sẽ nhẹ hơn, hoạt động nhanh hơn.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông