Cao Cường
Cao Cường
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 289 lượt xem

Đối với Cell thì xác định vị trí ô đang được chọn (Con chuột đang ở

Chào Thầy

Đối với Cell thì xác định vị trí ô đang được chọn (Con chuột đang ở ô đó) thì chúng ta có lệnh ActiveCell.Select

Vậy nếu trỏ chuột đang chọn tới 3 ô hoặc nhiều ô bất kỳ thì lệnh chọn vùng ô đang hiện hành là gì ạ

Em cảm ơn

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 289 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cao Cường 10:09 - Sep 07, 2020

Nếu bạn làm việc với 1 vùng ô được chọn (tại vị trí bất kỳ) thì thường dùng theo Selection. Khi làm việc qua Selection thì:

- Một là bạn chỉ định rõ vùng nào sẽ Select qua lệnh Range(...).Select, khi đó vùng được select sẽ là Selection

- Hai là bạn không chỉ định rõ trước, mà sẽ bắt đầu ngay code với Selection, khi đó bất kỳ vùng nào đang được chọn trong Sheet sẽ tính là Selection.

Ví dụ:

1. bạn muốn xác định địa chỉ của vùng ô đang chọn thì:

Sub test()

    Dim VungDuocChon As String

    VungDuocChon = Selection.Address   'xác định địa chỉ vùng được chọn

    MsgBox VungDuocChon   'hiển thị kết quả ra thông báo msgbox

End Sub

---

2. Bạn muốn biết vùng được chọn có bao nhiêu dòng, bao nhieu cột:

    Dim SoDong As Long, SoCot As Long

    SoDong = Selection.Rows.Count

    SoCot = Selection.Columns.Count

    Range("A1").Value = SoDong    'đưa kết quả số dòng được chọn vào ô A1

    Range("A2").Value = SoCot    'đưa kết quả số cột được chọn vào ô A2

---

Dựa vào những đặc điểm số dòng, số cột, địa chỉ... bạn có thể dễ dàng làm việc với vùng này.

Vỗ tay vỗ tay
Cao Cường 10:09 - Sep 07, 2020

Em đã hiểu rồi ạ, cảm ơn Team ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội