Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 178 lượt xem

đọc giúp em đoạn code bên dướiIf ThisWorkbookActiveSheetRange("C7")Value

Hi thầy .

Thầy đọc giúp em đoạn code bên dưới

If ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("C7").Value = Number Then

    MsgBox (" ok ")

    Else

    MsgBox (" Not ok ")

    Exit Sub

    End If

em hiểu code này có nghĩa là nếu ô C7 có định dạng là số thì sẽ có thông báo là OK còn không phải là số thì sẽ thông báo là Not OK và thoát sub . Nhưng khi run em thấy thông báo bị ngược .

Em cảm ơn thầy

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 178 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  09:02 - Feb 24, 2021

Chào bạn vậy biến Number kia của bạn là gì? bạn phải biết nó là gì mới đọc là gì? 

Ví dụ number ở đây là số 1 thì nếu ô c7 là 1 thì sẽ thông báo ok còn không thì ngược lại 

Trường hợp này không cần dùng exit sub vì đây không phải là vòng lặp, mà chỉ so sánh điều kiện

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  12:02 - Feb 24, 2021

Hi thầy

Thầy giải thích giúp em đoạn code bên dưới nha. Em đang bị hiểu sai

Sub check

If Sheet3.Range("A7") <> "NOT" Then

        Else

        MsgBox " NO DATA "

        Exit Sub

        End If

end sub

cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  13:02 - Feb 24, 2021

Chào bạn 

If Sheet3.Range("A7") <> "NOT" Then

bạn cần điều kiện trả về rồi mới else tiếp

Nghĩa là nếu A7 khác not thì làm gì và = not làm gì?Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  18:02 - Feb 24, 2021

Điều kiện A7 khác not thì code chạy tiếp và = not thì kết thúc sub thì mình viết thế nào thầy cho em 1 đoạn code hoàn chỉnh để tham khảo nha thầy .

Em cám ơn

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  09:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn nếu bằng not kết thúc bạn làm thế này, không cần check bằng not

Sub check
If Sheet3.Range("A7") <> "NOT" Then
        MsgBox " NO DATA "
End If
end sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội