Đo lường Kỹ năng làm việc thực tế bởi Chuyên gia
Thu hút Nhà tuyển dụng bằng Năng lực được kiểm chứng

Kiến thức Kế toán Thuế

Kiến thức Kế toán Thuế

Chuyên môn Kế toán

0 lượt thi

60 phút

Soạn thảo với MS Word

Soạn thảo với MS Word

Tin học văn phòng

0 lượt thi

30 phút

Thiết kế với MS Powerpoint

Thiết kế với MS Powerpoint

Tin học văn phòng

0 lượt thi

30 phút

Sử dụng MS Power BI

Sử dụng MS Power BI

Phân tích dữ liệu

0 lượt thi

50 phút

Kỹ năng Giao tiếp - Phản hồi

Kỹ năng Giao tiếp - Phản hồi

Kỹ năng Mềm bổ trợ

0 lượt thi

20 phút

Nghiệp vụ Tuyển dụng

Nghiệp vụ Tuyển dụng

Chuyên môn Nhân sự

0 lượt thi

30 phút

Nghiệp vụ Nhân sự Tổng hợp

Nghiệp vụ Nhân sự Tổng hợp

Chuyên môn Nhân sự

0 lượt thi

45 phút

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội