Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có thể tự tin làm các báo cáo tự động chỉ bằng kéo thả.
Tạo được bảng dashboard với các bộ lọc (thời gian), trường dữ liệu; các chỉ số nổi bật và các bảng báo cáo tổng hợp tự động.
Được tặng kèm các video về làm sạch dữ liệu (qua xác thực dữ liệu) và tô màu tự động theo điều kiện (Định dạng có điều kiện)

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 36m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Các sếp, những người làm quản lý, vận hành
Cấp các trưởng phòng, trưởng nhóm có nhu cầu xem báo cáo, tiến độ của đội nhóm mình.
Những người hay phải làm báo cáo tổng hợp
Dù là cá nhân vẫn cần làm báo cáo, để biết được tiến độ công việc, trạng thái công việc so với mục tiêu đề ra.

Nội dung khoá học

2 Chương . 17 bài giảng . 1h 36m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu về khoá học

3 bài giảng • 5 phút

Mô tả khoá học

Khóa học tổng hợp những video hướng dẫn chi tiết "cầm tay chỉ việc" giúp bạn tạo Báo cáo tự động mà không cần nhớ công thức. Các thao tác "kéo thả" mà bất kỳ người nào chỉ cần biết mở trang tính google sheets đều có thể làm được. Bạn có thể làm các báo cáo tổng hợp theo tháng, năm, hoặc từ ngày... tới ngày.. Tất cả chỉ trong 1 phút. 

Yêu cầu khóa học: Người dùng cần có dữ liệu được làm sạch, thường dữ liệu được xuất ra từ phần mềm, hệ thống, các dữ liệu đã được sắp xếp thành các cột dữ liệu ngay ngắn. Trong trường hợp dữ liệu tự nhập, hãy chú ý xem trước phần Xác thực dữ liệu để đảm bảo các dữ liệu đã được phân loại và quy chuẩn.
Lưu ý: muốn làm báo cáo theo thời gian, thì bạn sẽ luôn cần có trường dữ liệu về thời gian.

Giảng viên:

Cô Giang XCel
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 19 học viên

  • 1 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

5 thảo luận

Lê Thuỳ Vân

Lê Thuỳ Vân 18 Apr 2023

tôi ko tải file thực hành được

Cô Giang XCel

Cô Giang XCel [Giảng viên] 11 May 2023

Bạn gửi email mình kiểm tra share nha. 

Nguyễn Quang Minh Hậu

Nguyễn Quang Minh Hậu 14 Feb 2023

Cô Giang XCel

Cô Giang XCel [Giảng viên] 20 Feb 2023

Chị xin lỗi đã phản hồi muộn, em xem giúp chị Sheet 4.13 của chính Link bài tập là có mà.

{"id":231612,"crm_contact_id":403093,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Trang","email":"trangntt.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f32785f660105f680b28c0c68adc5914","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-01T03:22:35.000000Z","updated_at":"2023-05-29T13:19:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1664872134.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"100745797715285565927","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":152,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1664872134.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/231612-nguyen-thi-thanh-trang","business_employers":[{"id":3068,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":23,"name":"Admin Gitiho For Test","display_name":"Admin Gitiho For Test","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":23,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":24,"name":"adminTestBank","display_name":"adminTestBank","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":24,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":28,"name":"Qu\u1ea3n l\u00fd Affiliate","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd Affiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":231612,"role_id":28,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Thị Thanh Trang 20 Feb 2023

Link file thực hành bạn xem ở chương 1 - bài 3 nhé ạ

Báo cáo tự động kéo thả với Bảng tổng hợp Pivot Table trên Google Sheets by Cô Giang XCel
0

(0 đánh giá)

19 học viên
99,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/