Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về Google Apps Script làm được những gì
Đọc và hiểu hàm trong Google Apps Script
Mở rộng tư duy, có thể chủ động viết các hàm riêng cho chính mình
Phối kết hợp các hàm sẽ giải quyết được bài toán của doanh nghiệp

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 42m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Tất cả mọi người đang sử dụng Google Sheets, muốn tối ưu hoá công việ
Những người đã biết về Google Apps Script nhưng chưa thể viết được hàm

Nội dung khoá học

1 Chương . 18 bài giảng . 1h 42m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Google AppScript cơ bản

18 bài giảng • 1 giờ 42 phút

Mô tả khoá học

Google Script (còn được gọi là Google Apps Script) là một nền tảng phát triển ứng dụng cho phép bạn tích hợp tất cả các dịch vụ Google Cloud mà bạn đang sử dụng. Google cung cấp một danh sách dài các API cho từng dịch vụ đám mây của họ. Bằng cách viết các ứng dụng Google rất đơn giản, bạn có thể mở ra toàn bộ thế giới các tính năng bổ sung trong từng dịch vụ của Google.

Trong khoá học cơ bản Google App Script giúp bạn điều gì ?
Hiểu về việc Google App Script vận hành
Hiểu về việc Google App Script làm được những gì
Hiểu và chuyển thể thành những câu lệnh ứng dụng trong bài toán của mình
Hiểu, thực hành về việc tự động hoá nhiều thao tác bằng Google App Script.
 

Bài giảng Google App script tập trung vào
Google app Script làm được những gì ?
Giới thiệu về hoạt động Google App Script
Cách lấy/ghi giá trị trong file Google Sheet đang thao tác
Cách lấy/ ghi giá trị ở file Google sheet khác.
Vòng lặp FOR
Câu lệnh điều kiện IF
Giới thiệu Trigger (kích hoạt) / thực hiện các Automation theo điều kiện
 

Giảng viên:

Tô Văn Thuật
 • 4.8 điểm đánh giá

 • 13 đánh giá

 • 2,763 học viên

 • 15 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

11 thảo luận

Phạm Dinh

Phạm Dinh 08 May 2023

a cho e hỏi có cách nào tổng hợp nhiều file (hoặc 1 foder chứa nhiều file) vào 1 google sheet nhưng chưa biết trước được đường link dẫn file đấy ạ, kiểu hàng ngày file được cập nhập mới và e cần tổng hợp các file đấy vào 1 google sheet được ko ạ? 

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

được em nhé ! chỉ còn đọc Folder và lấy file trang tính trong đó và tổng hợp lại thành bảng như Ngày tạo | chủ sở hữu | tên File | Đường dẫn
{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Ph\u1ea1m Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-04-29T02:58:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_305\/pham-dinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-pham-dinh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Dinh 08 May 2023

em dùng lênh này nhưng nó lại chỉ ra tên của các file trong foder đó, chứ ko phải lấy dữ liệu của tất cả các file. a sửa cho e với ạ

 

function getfilename(){

  var folders = DriveApp.getFolderById('1eFhxQ5zU-u35dlgV3_B3taQkA0ee3i9n')

  var files = folders.getFiles()

  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Trang tính1')

  while (files.hasNext()) {

     var file = files.next()

     var filename = file.getName()

     ss.appendRow([filename])

  }

}

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2023-05-30T21:49:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1094192,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":295,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

A đang phân vân câu hỏi của em. Chưa được rõ. 
1. E có các file Google trang tính hàng ngày được tạo ra/ hoặc đưa vào trong 1 Folder mặc định 
2. E mong muốn đưa danh sách tất cả các đường dẫn Google trang tính đó vào 1 trang tính để thống kê. 

Nếu như em dùng hàm trên thì nó đang chỉ lấy ra mỗi Tên. KHông lấy dữ liệu là đúng rồi. 

1. E cần phải lấy thêm ID của trang tính đó. 
2. Xem xét cấu trúc của các trang tính đó có giống nhau không 
3. Đọc đến từng trang tính để lấy dữ liệu và đưa vào dữ liệu e mong muốn. 

Như ở đây a đang hiểu, e muốn lấy dữ liệu ở tất cả các trang tính đó, gộp vào 1 trang tính. Chứ không phải lấy tên và ID của trang tính để tổng hợp. 

Vì thế cần làm rõ câu hỏi. 
- Nếu e chỉ tổng hợp tên và File trang tính trong thư mục đó. Chỉ cần thêm code lấy ID File 
- Nếu e muốn lấy dữ liệu thì em theo gợi ý trên của anh. 

{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Ph\u1ea1m Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-04-29T02:58:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_305\/pham-dinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-pham-dinh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Dinh 08 May 2023

e muốn lấy dữ liệu ở tất cả các trang tính đó, gộp vào 1 trang tính ạ, nhưng vấn đề là các file dữ liệu đấy sẽ thay đổi hàng ngày, e ko thể có đường dẫn của file để làm các hàm importrange hay tương tự đc ạ

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2023-05-30T21:49:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1094192,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":295,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

E làm theo hướng này nhé ! 

1. E cần phải lấy thêm ID của trang tính đó. 
2. Xem xét cấu trúc của các trang tính đó có giống nhau không 
3. Đọc đến từng trang tính để lấy dữ liệu và đưa vào dữ liệu e mong muốn. 

{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Ph\u1ea1m Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-04-29T02:58:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_305\/pham-dinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-pham-dinh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Dinh 08 May 2023

Thầy hướng dẫn cụ thể giúp e đc ko ạ? cấu trúc của các trang tính đó giống nhau ạ. e đang không biết phải viết lệnh như nào

 

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2023-05-30T21:49:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1094192,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":295,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

 1. Với đoạn mã trên của em thì em phải làm các công đoạn thêm 
  - Kiểm tra file trong thư mực đó có file là Google sheet hay không ?
  - Nếu đúng thì em ghi thông tin, ngoài tên thì em ghi cả ID nữa.  var fileId = file.getId()
 2.  Giờ e viết thêm một hàm Gọi là GetAll()
  Hàm này e có thể viết theo hướng dẫn sau: 
  + Đọc toàn bộ ID Google sheets mà e vừa ghi vào hệ thống. Dùng vòng For 
  + Nếu như em viết hàm lấy các dữ liệu các trang tính như thế nào, thì code e truyền đúng như thế. Ví dụ ="={Importrange("+idfile1+";Data!A2:E");Importrange("+idfile2+";Data!A2:E");…} 
  Và gán công thức này vào ô A1 của Tab trang tính DataAll chẳng hạn. 

  Đó là hướng giải quyết. e tư duy theo hướng đó nhé ! 
Trần Thế Thành

Trần Thế Thành 08 May 2023

Không xem được hết đoạn video của vòng lặp FOR.

Nhờ thầy kiểm tra lại giúp ạ.

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

bạn chờ mình, mình xem lại rồi nhắn cho Thành luôn nhé
{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2023-05-30T21:49:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1094192,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":295,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 08 May 2023

Thành ơi, Thuật đang xem bài số 12. Thuật thấy và xem được hết video vòng lặp For đó. Thành check lại giúp
Học Google Apps Script cơ bản trong Google Sheets
5

(1 đánh giá)

6 học viên
299,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/