Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về Google Apps Script làm được những gì
Đọc và hiểu hàm trong Google Apps Script
Mở rộng tư duy, có thể chủ động viết các hàm riêng cho chính mình
Phối kết hợp các hàm sẽ giải quyết được bài toán của doanh nghiệp

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 42m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

1 Chương . 18 bài giảng . 1h 42m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Google AppScript cơ bản

18 bài giảng • 1 giờ 42 phút

Mô tả khoá học

Google Script (còn được gọi là Google Apps Script) là một nền tảng phát triển ứng dụng cho phép bạn tích hợp tất cả các dịch vụ Google Cloud mà bạn đang sử dụng. Google cung cấp một danh sách dài các API cho từng dịch vụ đám mây của họ. Bằng cách viết các ứng dụng Google rất đơn giản, bạn có thể mở ra toàn bộ thế giới các tính năng bổ sung trong từng dịch vụ của Google.

Trong khoá học cơ bản Google App Script giúp bạn điều gì ?
Hiểu về việc Google App Script vận hành
Hiểu về việc Google App Script làm được những gì
Hiểu và chuyển thể thành những câu lệnh ứng dụng trong bài toán của mình
Hiểu, thực hành về việc tự động hoá nhiều thao tác bằng Google App Script.
 

Bài giảng Google App script tập trung vào
Google app Script làm được những gì ?
Giới thiệu về hoạt động Google App Script
Cách lấy/ghi giá trị trong file Google Sheet đang thao tác
Cách lấy/ ghi giá trị ở file Google sheet khác.
Vòng lặp FOR
Câu lệnh điều kiện IF
Giới thiệu Trigger (kích hoạt) / thực hiện các Automation theo điều kiện
 

Giảng viên:

Tô Văn Thuật
 • 4.8 điểm đánh giá

 • 18 đánh giá

 • 4,593 học viên

 • 18 khóa học

Học viên cũng mua

EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
107 bài giảng
4.69
75,355
199,000 đ
499,000 đ
EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
EXG01: Tuyệt đỉnh Excel | Khóa học Excel online từ cơ bản đến nâng cao
207 bài giảng
4.82
45,045
499,000 đ
799,000 đ
EXG01: Tuyệt đỉnh Excel | Khóa học Excel online từ cơ bản đến nâng cao

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

21 thảo luận

Le Quang Kien

Le Quang Kien

Chào Thầy;

Em có số lượng tuần là 105, muốn tự gán cho cột số thứ tự tăng dần từ 1 => 105 như hình. Em dùng for mà gán ko chạy.

 Câu lệnh không hề báo lỗi nhưng ko gán được vào ô G4 = 1, G5 = 2 => G109 = 105.

 

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

sao em không đăt hàm sequence vào vị trí G4. không phải dùng hàm for.
Le Quang Kien

Le Quang Kien

Chào Thầy;

Cho em hỏi có cách nào đổi tên 10 sheet sau khi mỗi lần insert new sheet, các sheet này có 1 danh sách tên ví dụ: Week1 - tới Week10?

Cám ơn Thầy./.

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

có nhé ! bước 1: lấy tên tất cả tên sheet hiện có. Bước 2: Nhập thay thế tương ứng. e sẽ có bảng cột A là tên sheet cũ, cột B là tên sheet mới. và thực hiện lệnh đổi tên sheet là ok nhé !
{"id":118809,"crm_contact_id":154398,"name":"Le Quang Kien","email":"lekien4482@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-01-13 14:04:46","confirmation_code":"d57f53688134eaee527c3918b82ad71d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-01-11T09:17:28.000000Z","updated_at":"2024-07-14T01:42:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea Quang Ki\u00ean","address":"41 \u0111\u01b0\u1eddng 32B, B\u00ecnh Tr\u1ecb \u0110\u00f4ng B, B\u00ecnh T\u00e2n, Tp.HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0982397982","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":155228,"google_id":"104600217511472275588","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":4,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_119\/le-kien.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/118809-le-quang-kien","vip_account":null,"roles":[]}

Le Quang Kien

Dạ được hiểu như sau:

 1. Thêm sheet theo tuần báo cáo (mỗi tuần 1 sheet) Sheet1 đổi thành week1.
 2. Câu lệnh đổi tên sheet đang active là như nào ạ?
 3. Nếu đổi tên hàng loạt thì dùng for kết hợp.
{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-19T20:14:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4543950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":958,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

yeah, về hướng đi đúng rồi nhé !  

2. Để đổi tên sheet đang active, em phải gọi được nó ra đã, sau đó mới đổi được. 
var sactive = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();

sactive.setName('Tên_muốn_đổi');

 

3. Yeah, dùng vòng form nhé, lúc này không sử dụng sheet đang active đâu nhé, phải gọi nó ra cụ thể rồi mới đổi. 

var sname = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Sheet1');

sname.setName('Week1');

 

Tất nhiên nếu đưa vào vòng for thì chay cho dòng là được nhé ! 

 

Vũ Thị Thủy

Vũ Thị Thủy

Hi anh Thuật. 

Em muốn gửi email tự động hàng tuần cho khách hàng ạ, lấy data từ file Google sheet, thì em cần làm như thế nào ạ? khoảng 1000-3000 email ạ. Làm sao gửi tự động mà tránh bị gửi trùng 1 nội dung email cho KH ạ.

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Với giới hạn của Google apps Script thì hiện tại, với tài khoản Gmail miễn phí thì bạn chỉ có thể gửi đến 100 Email khác nhau/ 1 ngày.  DDo đó tính toán mỗi ngày gửi một ít. Hoặc cách thứ 2, dùng một Gmail khác chạy lệnh để chạy gửi. 

Với nội dung truyền vào Email, em có thể nghiên cứu khoá học https://gitiho.com/khoa-hoc/tu-ng-bu-o-c-thie-t-la-p-he-tho-ng-gu-i-email-ba-ng-google-sheets

Nhưng về tư duy sẽ như thế này: 
- Lấy bảng dữ liệu 
- Đọc toàn bộ bảng 
- Lấy giá trị từng cột để truyền vào nội dung Email 
(Email ở đây bạn có thể thiết kế text thuần/ hoặc HTML) 
- và thực hiện hàm gửi MailApp.sendemail 

Để tránh trùng nội dung, em có thể để nội dung mỗi một khách hàng khác nhau nhé ! 

Cần rõ hơn, có thể đặt lại câu hỏi nhé ! 

Lotty Dinh

Lotty Dinh

a cho e hỏi có cách nào tổng hợp nhiều file (hoặc 1 foder chứa nhiều file) vào 1 google sheet nhưng chưa biết trước được đường link dẫn file đấy ạ, kiểu hàng ngày file được cập nhập mới và e cần tổng hợp các file đấy vào 1 google sheet được ko ạ? 

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

được em nhé ! chỉ còn đọc Folder và lấy file trang tính trong đó và tổng hợp lại thành bảng như Ngày tạo | chủ sở hữu | tên File | Đường dẫn
{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Lotty Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-09-06T13:41:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1692603170.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1692603170.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-lotty-dinh","vip_account":null,"roles":[]}

Lotty Dinh

em dùng lênh này nhưng nó lại chỉ ra tên của các file trong foder đó, chứ ko phải lấy dữ liệu của tất cả các file. a sửa cho e với ạ

 

function getfilename(){

  var folders = DriveApp.getFolderById('1eFhxQ5zU-u35dlgV3_B3taQkA0ee3i9n')

  var files = folders.getFiles()

  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Trang tính1')

  while (files.hasNext()) {

     var file = files.next()

     var filename = file.getName()

     ss.appendRow([filename])

  }

}

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-19T20:14:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4543950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":958,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

A đang phân vân câu hỏi của em. Chưa được rõ. 
1. E có các file Google trang tính hàng ngày được tạo ra/ hoặc đưa vào trong 1 Folder mặc định 
2. E mong muốn đưa danh sách tất cả các đường dẫn Google trang tính đó vào 1 trang tính để thống kê. 

Nếu như em dùng hàm trên thì nó đang chỉ lấy ra mỗi Tên. KHông lấy dữ liệu là đúng rồi. 

1. E cần phải lấy thêm ID của trang tính đó. 
2. Xem xét cấu trúc của các trang tính đó có giống nhau không 
3. Đọc đến từng trang tính để lấy dữ liệu và đưa vào dữ liệu e mong muốn. 

Như ở đây a đang hiểu, e muốn lấy dữ liệu ở tất cả các trang tính đó, gộp vào 1 trang tính. Chứ không phải lấy tên và ID của trang tính để tổng hợp. 

Vì thế cần làm rõ câu hỏi. 
- Nếu e chỉ tổng hợp tên và File trang tính trong thư mục đó. Chỉ cần thêm code lấy ID File 
- Nếu e muốn lấy dữ liệu thì em theo gợi ý trên của anh. 

{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Lotty Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-09-06T13:41:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1692603170.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1692603170.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-lotty-dinh","vip_account":null,"roles":[]}

Lotty Dinh

e muốn lấy dữ liệu ở tất cả các trang tính đó, gộp vào 1 trang tính ạ, nhưng vấn đề là các file dữ liệu đấy sẽ thay đổi hàng ngày, e ko thể có đường dẫn của file để làm các hàm importrange hay tương tự đc ạ

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-19T20:14:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4543950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":958,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

E làm theo hướng này nhé ! 

1. E cần phải lấy thêm ID của trang tính đó. 
2. Xem xét cấu trúc của các trang tính đó có giống nhau không 
3. Đọc đến từng trang tính để lấy dữ liệu và đưa vào dữ liệu e mong muốn. 

{"id":304962,"crm_contact_id":534363,"name":"Lotty Dinh","email":"phamdinhnd1510@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-03-09 12:45:39","confirmation_code":"c8ce312fff0fd1b29c973636ad887e5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-09T05:45:19.000000Z","updated_at":"2023-09-06T13:41:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1692603170.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984774694","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2012,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1692603170.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/304962-lotty-dinh","vip_account":null,"roles":[]}

Lotty Dinh

Thầy hướng dẫn cụ thể giúp e đc ko ạ? cấu trúc của các trang tính đó giống nhau ạ. e đang không biết phải viết lệnh như nào

 

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-19T20:14:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4543950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":958,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

 1. Với đoạn mã trên của em thì em phải làm các công đoạn thêm 
  - Kiểm tra file trong thư mực đó có file là Google sheet hay không ?
  - Nếu đúng thì em ghi thông tin, ngoài tên thì em ghi cả ID nữa.  var fileId = file.getId()
 2.  Giờ e viết thêm một hàm Gọi là GetAll()
  Hàm này e có thể viết theo hướng dẫn sau: 
  + Đọc toàn bộ ID Google sheets mà e vừa ghi vào hệ thống. Dùng vòng For 
  + Nếu như em viết hàm lấy các dữ liệu các trang tính như thế nào, thì code e truyền đúng như thế. Ví dụ ="={Importrange("+idfile1+";Data!A2:E");Importrange("+idfile2+";Data!A2:E");…} 
  Và gán công thức này vào ô A1 của Tab trang tính DataAll chẳng hạn. 

  Đó là hướng giải quyết. e tư duy theo hướng đó nhé ! 
Trần Thế Thành

Trần Thế Thành

Không xem được hết đoạn video của vòng lặp FOR.

Nhờ thầy kiểm tra lại giúp ạ.

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

bạn chờ mình, mình xem lại rồi nhắn cho Thành luôn nhé
{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-19T20:14:52.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4543950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":958,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Thành ơi, Thuật đang xem bài số 12. Thuật thấy và xem được hết video vòng lặp For đó. Thành check lại giúp
299,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/