Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nhập và thu thập dữ liệu đúng cách cũng như điều hướng các bảng tính lớn của Google
Phương pháp hay nhất và các tính năng hữu ích (và đôi khi bị ẩn) của Trang tính
Sắp xếp, Lọc, tạo chế độ xem Bộ lọc và làm sạch dữ liệu trong bảng tính Google
Các hàm tra cứu trong Google Sheets như VLOOKUP, INDEX & MATCH, FILTER & SORTN.
Các hàm tóm tắt cần thiết như SUM, COUNT, SUMIFS, COUNTIFS, v.v.
Các hàm phân nhánh như các hàm IF và IFS của Google Sheets.
Kết hợp dữ liệu từ Google Trang tính khác với IMPORTRANGE
QUERY Hàm để tạo BẤT KỲ phân tích nào bạn muốn
Bảng tổng hợp, Biểu đồ & Bộ cắt trong Google Trang tính để trình bày dữ liệu của bạn
Cách tự động hóa công việc của bạn bằng macro & Google Apps Script

Khoá học này sẽ có:

Video

12h 42m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Người hoàn toàn mới, muốn dùng nó thay cho Excel
Sinh viên, mong muốn có thêm kiến thức để chuẩn bị ứng tuyển vào các doanh nghiệp
Các chuyên gia kinh doanh đang tìm cách mở rộng kỹ năng
Người dùng muốn khám phá và mong muốn được giới thiệu các mẹo và thủ thuật mới trong công việc như khối văn phòng: Tuyển dụng / nhân sự/ Lương …
Các nhà phân tích dữ liệu đang tìm cách khám phá các công cụ mới để giúp họ làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Nội dung khoá học

16 Chương . 119 bài giảng . 12h 42m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Hãy bắt đầu ngay với Google Sheets

6 bài giảng • 55 phút

Mô tả khoá học

Khoá học mà Gsheet Tô Thuật thiết kế dựa trên rất nhiều những trăn trở ở các khoá học các năm 2021 và năm 2022. Từ những ý kiến đóng góp của các học viên của Gsheet Tô Thuật, khoá học Google Sheets 2023 hoàn thiện hơn về mặt cấu trúc bài, linh hoạt hơn về cách xử lý các hàm và bao quát hơn được rất nhiều kiến thức có ích và có thể áp dụng luôn trong công việc văn phòng, kinh doanh hàng ngày.

Cho Thuật gửi lời cám ơn tới toàn bộ anh/chị học viên và các bạn cộng sự giúp Thuật hoàn thành Video google sheets bài giảng này. Và kính chúc sức khoẻ tới toàn bộ Anh/Chị đã, đang, và chuẩn bị kết nối với Thuật.

Giảng viên:

Tô Văn Thuật
  • 4.8 điểm đánh giá

  • 13 đánh giá

  • 2,763 học viên

  • 15 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

5 thảo luận

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng 21 May 2023

Thầy ơi. Em không thấy tài liệu nào trong khóa học để thực hành được nhanh hơn ạ?

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng 22 May 2023

Thầy ơi, thầy có bị miss bình luận này không ạ?

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2023-05-30T21:49:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":1094192,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":295,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên] 22 May 2023

Thuật check lại và báo lại Hưng sớm nhé ! 

{"id":290451,"crm_contact_id":517038,"name":"Ph\u1ea1m Ng\u1ecdc H\u01b0ng","email":"phamngochung25101999@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-02-21 14:17:48","confirmation_code":"a647ebab7dca3dd42ea27f6e0d98944e","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-21T05:04:26.000000Z","updated_at":"2023-05-24T14:23:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":"1999-10-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Ng\u1ecdc H\u01b0ng","address":"3\/21 Nguy\u1ec5n Ph\u00fac Th\u1ee5, H\u01b0\u01a1ng Long, TP Hu\u1ebf","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0814522510","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"101214476726055051236","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_290\/pham-hung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/290451-pham-ngoc-hung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Ngọc Hưng 22 May 2023

Dạ vâng ạ

{"id":290451,"crm_contact_id":517038,"name":"Ph\u1ea1m Ng\u1ecdc H\u01b0ng","email":"phamngochung25101999@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-02-21 14:17:48","confirmation_code":"a647ebab7dca3dd42ea27f6e0d98944e","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-21T05:04:26.000000Z","updated_at":"2023-05-24T14:23:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":"1999-10-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Ng\u1ecdc H\u01b0ng","address":"3\/21 Nguy\u1ec5n Ph\u00fac Th\u1ee5, H\u01b0\u01a1ng Long, TP Hu\u1ebf","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0814522510","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"101214476726055051236","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_290\/pham-hung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/290451-pham-ngoc-hung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Ngọc Hưng 29 May 2023

Dạ thầy Thuật ơi, thầy đã cập nhật tài liệu khóa học chưa ạ

Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao mới nhất 2023
0

(0 đánh giá)

1 học viên
1,399,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/