Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Bạn là sinh viên, bạn muốn thêm vào CV của mình một bộ kỹ năng mà hầu hết các công ty hiện nay yêu cầu phải có khi tuyển dụng. Khóa học này sẽ giúp bạn.
Bạn là nhân viên văn phòng đang phải bù đầu với mớ hỗn độn các file Excel, các bảng tính rời rạc. Khóa học này là dành cho bạn. Bạn sẽ dễ dàng xử lý, kết hợp, sắp xếp chúng một cách khoa học và hiệu quả.
Nếu bạn là quản lý. Khóa học sẽ giúp bạn biết tới một công cụ tổ chức và quản lý làm việc nhóm hiệu quả, tất cả nhân viên của bạn sẽ làm việc cùng lúc trên cùng một giao diện và mọi thao tác của từng người trên đó sẽ được ghi lại một cách chi tiết.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Thành thạo 1 công cụ thay thế cho Excel
Làm việc, xử lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc bạn sử dụng Windows hay Mac, hay Linux
Làm việc hiệu quả hơn khi có trong tay 1 công cụ với những đặc tính vượt trội ở 1 số mảng so với Excel
Thực hành trích suất và lọc dữ liệu với hàm Query với cú pháp tương tự ngôn ngữ SQL
Thực hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn với nhóm hàm Import: ImportRange, ImportXML
Thực hành tạo ra những báo cáo trong thời gian thực với hệ thống hàm dịch vụ của Google
Thực hành nhận diện ngôn ngữ, đổi đơn vị, và thực hiện việc tính toán dựa trên sức mạnh của Google

Nội dung khóa học

0

Chương 1: Giới thiệu về khóa học và tài liệu thực hành

1 bài học thử
1

Chương 2: Tổng quan về Google Sheet, cách chia sẻ tài liệu và làm việc nhóm

2 bài học thử
2

Chương 3: Google Sheets Cơ bản - Nhập dữ liệu, kẻ bảng và một số chức năng cơ bản

4 bài học thử
3

Chương 4: Thu thập thông tin và xử lý thông tin bằng các hàm xử lý dữ liệu

4

Chương 5: Kiến thức Google Sheet nâng cao

1 bài học thử

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Trinh Lê
Trinh Lê 18 Oct 2021

Sao e click vào các đường dẫn trong file Link tổng hợp thực hành thì đều dẫn đến trang này ạ?

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 19 Oct 2021

Mình đã điều chỉnh lại link rồi, bạn tải về và mở lại nha

Trinh Lê
Trinh Lê 20 Oct 2021

Cảm ơn thầy! Em có mở thử thì phần lớn các link cập nhật cũng lại dẫn đến trang cũ như hình trước ạ. Nhờ thầy xem lại giúp em. Em cảm ơn thầy!

{"id":93304,"crm_contact_id":44307,"name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n Q\u00fay","email":"quynv196@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"44593f1d1eaac2cb75929af0a1af9393","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-06-04 08:53:36","updated_at":"2021-10-28 14:31:38","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1592563579.jpg","gender":0,"birthday":"1996-11-01 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n Qu\u00fd","address":"86 T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">\u0110\u00f4i n\u00e9t v\u1ec1 gi\u1ea3ng vi\u00ean Nguy\u1ec5n V\u0103n Q\u00fay<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">H\u1ecdc v\u1ea5n<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">2012 \u2013 2016: C\u1eed nh\u00e2n t\u1ed1t nghi\u1ec7p lo\u1ea1i gi\u1ecfi chuy\u00ean ng\u00e0nh\r\nT\u00e0i ch\u00ednh Ng\u00e2n h\u00e0ng, \u0111\u1ea1i h\u1ecdc Kinh t\u1ebf Qu\u1ed1c d\u00e2n<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Tr\u1ee3 l\u00fd d\u1ef1 \u00e1n t\u1ea1i Topica Native<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Data Analysis t\u1ea1i Edumall<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">SAP Business Consultant, t\u01b0 v\u1ea5n nghi\u1ec7p v\u1ee5 m\u1ea3ng\r\nLogistics cho VinGroup, T\u00e2n Ho\u00e0ng Minh,\u2026<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Hi\u1ec7n \u0111ang l\u00e0m Business Analyst t\u1ea1i Sapo<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Ph\u1ee5 tr\u00e1ch ph\u00e2n t\u00edch th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nCore c\u1ee7a Sapo<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">2017 \u2013 2020:<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Ph\u1ee5 tr\u00e1ch \u0111\u00e0o t\u1ea1o t\u1ea1i trung t\u00e2m tin h\u1ecdc Doit.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:\r\n\" times=\"\" new=\"\" roman\",serif\"=\"\">Gi\u1ea3ng vi\u00ean\r\nch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh MOS, IC3 v\u00e0 tin h\u1ecdc \u1ee9ng d\u1ee5ng cho h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean<o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0981918609","become_teacher":0,"primary_wallet":1512607,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"100738566581852809223","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":259,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":93304,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":93304,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":93304,"role_id":5}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":93304,"role_id":6}},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27 10:27:25","updated_at":"2020-11-27 10:27:25","pivot":{"user_id":93304,"role_id":10}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04 10:59:22","updated_at":"2021-01-04 10:59:22","pivot":{"user_id":93304,"role_id":11}},{"id":12,"name":"BlogSenior","created_at":"2021-03-18 10:03:08","updated_at":"2021-03-18 10:03:08","pivot":{"user_id":93304,"role_id":12}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":93304,"role_id":13}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":93304,"role_id":15}}]}
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 20 Oct 2021

Bạn thử copy link vào paste trực tiếp vào trình duyệt rồi ấn Enter xem sao

Van Thuy
Van Thuy 12 Oct 2021

file của mình không hiển thị từ "allow to access), nó báo luôn "don't have permission to accestVan Thuy
Van Thuy 12 Oct 2021

file nguồn  & file đích đều nằm trong google drive của mình

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 14 Oct 2021

Bạn ấn Share và cấp quyền edit cho file nhé

Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 05 Oct 2021

Phần bên dưới của công thực excel không gợi ý cho mình

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 05 Oct 2021

Bạn ấn vào ? nhéChâu Lệ Yến
Châu Lệ Yến 23 Sep 2021

Nếu e muốn cộng theo ngày làm việc, ko tính thứ bảy chủ nhật thì sao ạ?

VD: Thứ 5 ( 23/9/2021) cộng thêm 5 ngày làm việc, ko tính thứ 7 và CN, thì kết quả sẽ là thứ 5 (30/9/2021

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 05 Oct 2021

Coi ô F8 là ô chứa ngày 23/09/2021, thì ở ô khác bạn nhập công thức sau nha:

=F8+5 + NETWORKDAYS.INTL(F8,F8+5,"1111100")

Trong đó:

F8+5 trả về là ngày 28/09/2021

NETWORKDAYS.INTL(F8,F8+5,"1111100") để xác định số ngày thứ 7 và CN giữa ngày 23/09 và 28/09, kết quả trả về là 2 ngày

Cộng 2 phần đó với nhau ta sẽ ra được số ngày thực tế là 30/9

Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 28 Sep 2021

Sao chỉnh ko đượcNguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 05 Oct 2021

Google mới nâng cấp giao diện Google Form, nên phần Cài đặt chuyển thành Tab bên phải tab Câu trả lời đó bạn

Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 04 Oct 2021

Sao google shet bên mình không gựi ý mỗi khi mình gõ công thức.

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 05 Oct 2021

Ảnh của bạn mờ quá mình không nhìn thấy ạ

Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 02 Oct 2021

Nhờ Thầy hỗ trợ với?Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 03 Oct 2021

Cho hỏi: 

1. Các cột STT, Ưu Tiên, Đơn Vị Tính và SL sao nó chuyển qua ngày tháng 

2. Có 2 cột Time cũng chuyển thành ngày tháng thay vì 2 cột Time là mình cài công thức để quyết số ngày còn lại và biết tiến độ còn lại bao nhiêu ngày (ví dụ cột "Time M" là ghi số 10 tức là còn 10 ngày nữa phải hoàn thành hoặc cột "Time P" ghi số 9 tức còn 9 ngày nữa sẽ hoàn thành báo cáo) nhưng nay lại chuyển qua ngày, tháng, năm?

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 04 Oct 2021

Mình vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn. Bạn có thể nói rõ hơn và có file đính kèm ko

Phạm Thị Trang
Phạm Thị Trang 02 Oct 2021

Thầy cho em hỏi, nếu muốn tách các ký tự đứng ở đằng trước hoặc đằng sau dấu ":" thì phải làm thế nào ạ?
Ví dụ: A: là A.


Phạm Thị Trang
Phạm Thị Trang 02 Oct 2021

Em làm được rồi. Cảm ơn thầy ạ.

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 02 Oct 2021


Bạn có thể dùng kết hợp như sau nha


Bùi Trọng Pháp
Bùi Trọng Pháp 02 Oct 2021

Cho hỏi: Sao stt, số ưu tiên nó chuyển thành ngày và năm 2021 chuyển thành năm 2020? và hàng loại những số khác nữa?

Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 02 Oct 2021

MÌnh đang chưa hiểu câu hỏi của bạn. Bạn có thể hỏi rõ hơn đc ko ạ

Van Thuy
Van Thuy 02 Oct 2021
cho hỏi có đặt password cho file googlesheet đc k?
Nguyễn Văn Qúy
Nguyễn Văn Qúy [Giảng viên] 02 Oct 2021

File Google Sheets mình không đặt pass bạn ạ

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nguyễn Văn Qúy
Giảng viên
Nguyễn Văn Qúy

Khóa học: 2    |    Học viên: 227
5 (4 đánh giá)

Đôi nét về giảng viên Nguyễn Văn Qúy

Học vấn

2012 – 2016: Cử nhân tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm làm việc

Trợ lý dự án tại Topica Native

Data Analysis tại Edumall

SAP Business Consultant, tư vấn nghiệp vụ mảng Logistics cho VinGroup, Tân Hoàng Minh,…

Hiện đang làm Business Analyst tại Sapo

Phụ trách phân tích thị trường và phát triển sản phẩm Core của Sapo

Kinh nghiệm giảng dạy

2017 – 2020:

Phụ trách đào tạo tại trung tâm tin học Doit.

Giảng viên chương trình MOS, IC3 và tin học ứng dụng cho hàng nghìn học viên

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

499,000đ

799,000đ
Tặng ngay:
  • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội