Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được các kiến thức cơ bản cần thực hiện trên bản vẽ kỹ thuật Revit Achitecture
Thành thạo các lệnh làm việc trong Revit Achitecture, các lệnh vẽ, lệnh hiệu chỉnh tạo hình, lệnh tắt...
Hiểu rõ trình tự triển khai dự án, ví dụ hoàn thiện công trình nhà biệt thự
Nắm chắc các kỹ năng và kiến thức để thực hiện một dự án từ đầu đến cuối
Biết thêm các mẹo và thủ thuật, công cụ hỗ trợ triển khai nhanh bản vẽ trên Revit
Hoàn thiện dự án sẵn sàng in ấn xuất bản
Tạo nền tảng chắc chắn cho học viên học cao hơn, hoặc có thể ứng tuyển làm việc tại các công ty thiết kế kiến trúc

Khoá học này sẽ có:

Video

18h 24m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Sinh viên, học viên các chuyên ngành thiết kế kiến trúc, xây dựng... cần có kỹ năng sử dụng công cụ Revit Achitecture
Tân kỹ sư, kiên trúc sư chưa thành thạo Revit Achitecture, cần một lộ trình học tập ôn luyện tại nhà để tự tin triển khai một bản vẽ thiết kế kiến trúc
Người mới đi làm chỉ sử dụng được Revit Achitecture ở mức cơ bản, cần khóa học để nâng cao hơn kỹ năng và tốc độ làm việc với Revit Achitecture
Người đã, đang làm việc trong môi trường kiến trúc, thiết kế đồ họa, ... muốn trau dồi và bổ sung kiến thức về Revit Achitecture
Người làm công việc khác muốn "rẽ ngang" sang công việc họa viên kiến trúc...

Nội dung khoá học

4 Chương . 51 bài giảng . 18h 24m giờ học

1

Phần 1 - Hiểu rõ công cụ và các thao tác cần thiết khi làm việc với Revit

2 bài học thử
2

Phần 2 - Triển khai mô hình 3D trên Revit

4 bài học thử
3

Phần 3 - Tạo các thông tin chi tiết cho mô hình trên Revit

2 bài học thử
4

Phần 4 - Thống kê và Trình bày Bản Vẽ toàn tập trên Revit

2 bài học thử

Mô tả khoá học

Khóa học có nội dung đi từ kiến thức cơ bản nhất cho đến những vấn đề chuyên sâu khi thiết kế trên phần mềm REVIT với phần kiến trúc, kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên sớm ứng dụng được nhanh vào thực tế. Đặc biệt học viên được hướng dẫn cụ thể như cầm tay chỉ việc trên một công trình cụ thể. Kết thúc khóa học học viên có thể tự tin làm chủ Revit Achitecture triển khai thiết kế kiến trúc các dự án.

Giảng viên:

Học Thật Nhanh Giảng viên

Tầng 8 số 11 phố Hà Kế Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Học Thật Nhanh
  • 4.9 điểm đánh giá

  • 20 đánh giá

  • 2,563 học viên

  • 5 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

238 thảo luận

nguyenxuandu

nguyenxuandu 30 Dec 2022

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 03 Jan 2023

Chào bạn! Link đã được cập nhật lại nhé!

{"id":216677,"crm_contact_id":374320,"name":"nguyenxuandu","email":"xuandunguyen33@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-04-18 16:36:04","confirmation_code":"a19a696edbba9efac46fe1f6d7276a41","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-18T09:17:12.000000Z","updated_at":"2022-12-28T18:03:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":20000,"google_id":"100282932331252331937","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_217\/nguyenxuandu-nguyenxuandu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/216677-nguyenxuandu","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

nguyenxuandu 19 Jan 2023

{"id":216677,"crm_contact_id":374320,"name":"nguyenxuandu","email":"xuandunguyen33@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-04-18 16:36:04","confirmation_code":"a19a696edbba9efac46fe1f6d7276a41","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-18T09:17:12.000000Z","updated_at":"2022-12-28T18:03:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":20000,"google_id":"100282932331252331937","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_217\/nguyenxuandu-nguyenxuandu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/216677-nguyenxuandu","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

nguyenxuandu 19 Jan 2023

vẫn như v ạ

 

Khoa Tâm

Khoa Tâm 30 Dec 2022

Khoa Tâm

Khoa Tâm 30 Dec 2022

{"id":259275,"crm_contact_id":458884,"name":"Khoa T\u00e2m","email":"khoatamxd2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-02 16:32:27","confirmation_code":"b048d7c5da106a6768b40972b9485351","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-02T09:13:08.000000Z","updated_at":"2023-01-04T09:59:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0919713738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":30176,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/khoa-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/259275-khoa-tam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Khoa Tâm 30 Dec 2022

{"id":259275,"crm_contact_id":458884,"name":"Khoa T\u00e2m","email":"khoatamxd2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-02 16:32:27","confirmation_code":"b048d7c5da106a6768b40972b9485351","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-02T09:13:08.000000Z","updated_at":"2023-01-04T09:59:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0919713738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":30176,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/khoa-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/259275-khoa-tam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Khoa Tâm 30 Dec 2022

{"id":259275,"crm_contact_id":458884,"name":"Khoa T\u00e2m","email":"khoatamxd2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-02 16:32:27","confirmation_code":"b048d7c5da106a6768b40972b9485351","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-02T09:13:08.000000Z","updated_at":"2023-01-04T09:59:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0919713738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":30176,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/khoa-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/259275-khoa-tam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Khoa Tâm 30 Dec 2022

nhờ trung tâm xem dùm e với, e làm theo hướng dẫn chỉ tới được bước thứ 7, bước thứ 8 không tìm thấy file xf-adesk20_v2.exe để chạy bằng quyền Administrator ạ

{"id":122380,"crm_contact_id":161723,"name":"H\u1ecdc Th\u1eadt Nhanh","email":"hocthatnhanhjsc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2fb5270c4c96fb95481737124f013183","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-03T02:46:42.000000Z","updated_at":"2023-03-31T04:52:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1626622936.jpg","gender":0,"birthday":"2020-01-20 00:00:00","position":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":null,"full_name":"HTN JSC","address":"T\u1ea7ng 8, S\u1ed1 11, H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u01a1ng Li\u1ec7t, Qu\u1eadn Thanh Xu\u00e2n, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0879888986","become_teacher":0,"primary_wallet":86712666,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19960,"google_id":"104699903837966459520","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1078,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","contract_number":"0121\/H\u0110HT","contract_date":"2021-02-01T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Minh Ho\u00e0n","contract_address":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"1012455401","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng Vietcombank \u2013 Chi nh\u00e1nh T\u00e2y H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1626622936.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/122380-hoc-that-nhanh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 30 Dec 2022

Bạn vui lòng liên hệ tới hotline của HocThatNhanh 0879 888 986 để được hỗ trợ nhé!

Khoa Tâm

Khoa Tâm 25 Dec 2022

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 29 Dec 2022

Chào bạn! Bạn gặp vấn đề ở bước nào vậy?

Khoa Tâm

Khoa Tâm 29 Dec 2022

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 29 Dec 2022

Chào bạn! Bạn chụp lạ để GV xem xét nhé

Khoa Tâm

Khoa Tâm 29 Dec 2022

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 29 Dec 2022

Chào bạn! Bạn vui lòng chụp trường hợp lỗi của bạn lên để GV tiện theo dõi nhé

Khoa Tâm

Khoa Tâm 25 Dec 2022

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 27 Dec 2022

Chào anh nhé!

Toàn bộ bài viết hướng dẫn, bộ cài a có thể tham khảo theo các bước tại đây nhé: https://hocthatnhanh.vn/huong-dan-cai-dat-revit-2021

Nguyễn Thành Vỹ

Nguyễn Thành Vỹ 26 Oct 2021

Hi trung tâm!

Phần mềm revit tôi đang xài bị lổi và đã xóa cài đặt rồi, giờ muốn tải file cài đặt về để cài lại nhưng ko được, nhờ trung tâm hổ trợ giúpNguyễn Thành Vỹ

Nguyễn Thành Vỹ 26 Oct 2021

nhờ trung tâm hổ trợ tải file cài đặt về

{"id":122380,"crm_contact_id":161723,"name":"H\u1ecdc Th\u1eadt Nhanh","email":"hocthatnhanhjsc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2fb5270c4c96fb95481737124f013183","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-03T02:46:42.000000Z","updated_at":"2023-03-31T04:52:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1626622936.jpg","gender":0,"birthday":"2020-01-20 00:00:00","position":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":null,"full_name":"HTN JSC","address":"T\u1ea7ng 8, S\u1ed1 11, H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u01a1ng Li\u1ec7t, Qu\u1eadn Thanh Xu\u00e2n, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0879888986","become_teacher":0,"primary_wallet":86712666,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19960,"google_id":"104699903837966459520","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1078,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","contract_number":"0121\/H\u0110HT","contract_date":"2021-02-01T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Minh Ho\u00e0n","contract_address":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"1012455401","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng Vietcombank \u2013 Chi nh\u00e1nh T\u00e2y H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1626622936.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/122380-hoc-that-nhanh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 29 Oct 2021

Chào a Vỹ! a liên hệ tới hotline 0879 888 286 để được hỗ trợ nhé!

{"id":259275,"crm_contact_id":458884,"name":"Khoa T\u00e2m","email":"khoatamxd2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-02 16:32:27","confirmation_code":"b048d7c5da106a6768b40972b9485351","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-02T09:13:08.000000Z","updated_at":"2023-01-04T09:59:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0919713738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":30176,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/khoa-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/259275-khoa-tam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Khoa Tâm 23 Dec 2022

{"id":259275,"crm_contact_id":458884,"name":"Khoa T\u00e2m","email":"khoatamxd2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-02 16:32:27","confirmation_code":"b048d7c5da106a6768b40972b9485351","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-02T09:13:08.000000Z","updated_at":"2023-01-04T09:59:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0919713738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":30176,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/khoa-tam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/259275-khoa-tam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Khoa Tâm 23 Dec 2022

nhờ thầy xem dùm e chỗ này e bị lỗi gì mà không cho vào xác nhận ạ

Đình Phú

Đình Phú 30 Sep 2022

Chất lượng video có bài nét có bài mờ lắm ko xem được, mong khắc phục.

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 04 Oct 2022

Gitiho đang cập nhật lại chất lượng video rồi ạ, do 1 số vấn đề kỹ thuật nên bị play chất lượng video 480, bạn xem lại nha

nguyenxuandu

nguyenxuandu 18 Aug 2022

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 20 Aug 2022

Chào bạn! cái này thì nó mặc định là nó đang hiện, nếu k hiện gõ lệnh VG chọn sang tab Annotation tìm đến Level và tích vào là được bạn nhé!

{"id":122380,"crm_contact_id":161723,"name":"H\u1ecdc Th\u1eadt Nhanh","email":"hocthatnhanhjsc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2fb5270c4c96fb95481737124f013183","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-03T02:46:42.000000Z","updated_at":"2023-03-31T04:52:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1626622936.jpg","gender":0,"birthday":"2020-01-20 00:00:00","position":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":null,"full_name":"HTN JSC","address":"T\u1ea7ng 8, S\u1ed1 11, H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u01a1ng Li\u1ec7t, Qu\u1eadn Thanh Xu\u00e2n, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0879888986","become_teacher":0,"primary_wallet":86712666,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19960,"google_id":"104699903837966459520","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1078,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty CP \u1ee8ng d\u1ee5ng C\u00f4ng ngh\u1ec7 HTN","contract_number":"0121\/H\u0110HT","contract_date":"2021-02-01T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Minh Ho\u00e0n","contract_address":"T\u1ea7ng 8 s\u1ed1 11 ph\u1ed1 H\u00e0 K\u1ebf T\u1ea5n, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"1012455401","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng Vietcombank \u2013 Chi nh\u00e1nh T\u00e2y H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1626622936.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/122380-hoc-that-nhanh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":122380,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 20 Aug 2022

Nếu vẫn không được thì chắc nó bị bạn ẩn bằng EH.

nếu vậy thì dùng lệnh tắt RH sau đó chọn đối tượng và Unhide Element bạn nhé

nguyenxuandu

nguyenxuandu 17 Aug 2022

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 20 Aug 2022

Chào bạn!

Bạn hỉnh tỉ lệ nhỏ hơn xem có đc không nhé! Mình nghĩ 1 là do tỉ lệ hoặc 2 là do lúc tạo family bạn để kích thước bán kính lớn quá.

 


 

nguyenxuandu

nguyenxuandu 22 Jun 2022

cho em hỏi là khi mở file máy hiện vậy không mở được là sao v ạhttps://gitiho.com/discussion/image-d..." style="max-width:100%;margin:0.5rem 0;">

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 23 Jun 2022

Chào bạn! phiên bản phần mềm bạn đang cài có thể ko phù hợp nên khi mở file bài học có thể bị lỗi, bạn cài đặt phiên bản revit 2021 theo bài giảng nhé!

Lý Đặng Thái Thịnh

Lý Đặng Thái Thịnh 19 Jun 2022

Video bài giảng độ phân giải thấp, bị nhòe không nhìn rõ thì xử lý như nào vậy?


CSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 23 Jun 2022

Chào anh Thái Thịnh,


Vấn đề hình ảnh bị nhòe mờ Gitiho xin nhận tin check lại và xử lý ạ

Cao Tuấn Hưng

Cao Tuấn Hưng 06 Apr 2022

GV cho hỏi tại sao mình mirror cầu thang lại không kết nối như của GV vẽ nhỉ phút 25

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 21 Apr 2022

Cầu thang: có phải bạn bị như này k?

Bước 1: Xóa chiếu nghỉ

B2: Chọn Landing


Chọn pick two runs và chọn 2 vế thang

kết quả


B3: Chọn chiếu nghỉ và pick Convert

Sau đó edit sketch


Chọn vào mặt Top và Align cạnh chiếu nghỉ(màu xanh lá) vào cạnh bậc thang và finish


Kết quả : OK

Cao Tuấn Hưng

Cao Tuấn Hưng 04 Apr 2022

Nhờ GV giải đáp giúp là sau khi vẽ system beam lại chỉ hiện phần khung mà không hiện các thanh beam đối với các thanh duplicate mà chỉ hiển thanh được load vào từ family

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 21 Apr 2022

Chào bạn Hưng!

Sau khi Duplicate bạn đã chọn vào khung Beam System và đổi lại mục Beam Type thành loại Beam bạn vừa duplicate chưa?


Cao Tuấn Hưng

Cao Tuấn Hưng 30 Mar 2022

Làm thế nào để hiện công cụ Add/Remove Segment? Gv có thể hướng dẫn giúp? Thanks

Học Thật Nhanh

Học Thật Nhanh [Giảng viên] 01 Apr 2022

Chào bạn Hưng! bạn pick chọn vào đường Curtain Grid, như trong hình sau đó sẽ hiện lên công cụ Add/Remove Segment nhé!

HTN05 - Tuyệt Đỉnh Revit - Trọn bộ Revit Architecture từ cơ bản đến nâng cao
0

(0 đánh giá)

105 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/