Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được quy trình lập kế hoạch kinh doanh
Nắm được bản chất của các công việc từ việc thiết lập mục tiêu, xây quy trình, đặt KPIs, phân công giao việc, đến việc chuẩn bị nguồn lực
Tự mình thiết lập kế hoạch kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp, kế hoạch cho từng phòng ban: R&D, Sản xuất, Phân phối & bán hàng, Truyền thông, Nhân sự, Tài chính
Ứng dụng quy trình quản lý và ứng dụng bản kế hoạch trong công việc quản lý

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 36m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

5 Chương . 19 bài giảng . 1h 36m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

MỞ ĐẦU

3 bài giảng • 9 phút

Mô tả khoá học

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng về công thức tư duy đúng về việc Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm: Bản chất các công việc bên trong một tổ chức; cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh tổng thể, kế hoạch của các phòng ban trong doanh nghiệp; ứng dụng các bản kế hoạch trong quản lý.

Giảng viên:

Bess Business School
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 8 đánh giá

  • 23 học viên

  • 11 khóa học

Trường đào tạo kinh doanh và quản trị cho doanh nghiệp SMEs & Startups

Học viên cũng mua

Chiến lược Quản lý thời gian - Chu toàn MỘT việc
19 bài giảng
4.71
907
19,900 đ
299,000 đ
Chiến lược Quản lý thời gian - Chu toàn MỘT việc
OKRs - Hiểu đúng, làm đúng
23 bài giảng
4.8
796
799,000 đ
999,000 đ
OKRs - Hiểu đúng, làm đúng
Chiến lược Xây dựng Tên Tuổi Mini Course
12 bài giảng
0
448
19,900 đ
499,000 đ
Chiến lược Xây dựng Tên Tuổi Mini Course

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

3 thảo luận

Lê Đọp

Lê Đọp

  1. Trong bài học có nói gửi template kế hoạch kinh doanh, nhưng không có để tải và không biết lý do là gì?
  2. Khoá học đã “Lean” rồi thì việc có template là điều rất cần thiết bởi bài giảng chỉ là LÝ THUYẾT còn template như MẶT MŨI - hữu hình của mớ LÝ THUYẾT đó. Nếu không có thì khách hàng như tôi hiểu rằng các bạn chẳng hiểu gì người học cả!
  3. Tôi thấy có học viên cũng hỏi về template như tôi (2 tháng trước), nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ thấy nhận được 2like. Các bạn nên xem lại vì tôi học bên Brand Việt Nam mọi câu hỏi của học viên đều được GIẢNG VIÊN trực tiếp trả lời rất kỹ kể cả gửi qua email, thông qua đó người học học được rất nhiều.
Bess Business School

Bess Business School [Giảng viên]

Tài liệu khoá học được đính kèm ở bài 19 nhé bạn

{"id":260866,"crm_contact_id":470142,"name":"Bess Business School","email":"platform.bessbusinessschool@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8a79aeb42652f6c10bb8c5584d96baf1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-09T07:33:11.000000Z","updated_at":"2024-03-01T01:01:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1702010089.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"<p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(5,5,5);\">Tr\u01b0\u1eddng \u0111\u00e0o t\u1ea1o kinh doanh v\u00e0 qu\u1ea3n tr\u1ecb cho doanh nghi\u1ec7p SMEs &amp; Startups<\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":7919108,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"109119904484465597874","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1260,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty TNHH Bess & Company","contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":"H\u00e0n Th\u1ecb H\u1ea3i Huy\u1ec1n","contract_address":"53A, \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Tr\u1ed7i, \u0111\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u01a1ng Li\u1ec7t, B\u1eafc Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"068689999968","contract_bank":"MB bank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1702010089.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/260866-bess-business-school","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":260866,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Bess Business School [Giảng viên]

 

599,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/