Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Xây dựng kỹ năng phân tích dữ liệu, ứng dụng ngay trong một số ngành nghề như Nhân sự, Marketing, Sales
Hoàn thiện kỹ năng sử dụng Pivot Table từ cơ bản tới nâng cao, giúp sử dụng PivotTable tốt hơn
Rút ngắn được thời gian làm báo cáo Pivot thường và báo cáo Dashboard
Được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học

Khoá học này sẽ có:

Video

5h 36m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

4 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

14 Chương . 44 bài giảng . 5h 36m giờ học

1

Mở đầu

2

Khái niệm và đặc điểm của PivotTable

1 bài học thử
3

Cách định dạng PivotTable

4

Lọc và sắp xếp trong Pivot

5

Values của PivotTable

1 bài học thử
6

Đặc điểm và cách sử dụng Slicers

7

Tạo Pivot Chart từ PivotTable

8

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng PivotTable và cách khắc phục

1 bài học thử
9

Cách sử dụng Power Pivot trong Excel

1 bài học thử
10

Quản lý các Table trong Data View

11

Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong Diagram View

12

Tạo PivotTable từ Data Model

13

DAX và Measure trong Power Pivot

14

Tìm hiểu về báo cáo Dashboard trong phân tích dữ liệu

Mô tả khoá học

Khoá học này sẽ cung cấp kiến thức chuyên sâu về PivotTable và PivotTable nâng cao, những cách áp dụng PivotTable, PowerPivot và PivotChart để tạo báo cáo Dashboard trong thực tế. Ngoài ra, học viên còn được học cách phân tích dữ liệu dựa trên Dashboard và có những chuyên đề thực tế để áp dụng.

Pivot table  và PowerPivot luôn là một trong những tính năng hữu dụng và mạnh mẽ nhất của Excel dùng để tổng hợp, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng. Với các công cụ trên, bạn có thể dùng để thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo các mô hình dữ liệu phức tạp, phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ kiến thức dễ dàng, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả trong công việc.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.7 điểm đánh giá

  • 498 đánh giá

  • 233,624 học viên

  • 90 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

81 thảo luận

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 13 Dec 2022

Em chào Thầy,

Em làm theo hướng dẫn của bài giảng nhưng mục Calculated Field bị ẨN (như hình đính kèm)

Thầy xem giúp em với ạ,

Em cảm ơn Thầy

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 23 Dec 2022

Để tao calculated field, bạn bấm vào phần Row Labels (Rows của pivot) chứ không phải phần Sum of Thành tiền (Values của pivot).

Bạn thử chọn lại vị trí trong sheet nhé, sau đó chọn fields, items & sets

{"id":232032,"crm_contact_id":404042,"name":"Th\u00e0nh Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n","email":"tranhoxuanthanh2803@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-05 21:34:54","confirmation_code":"4d064c0d2498d0a2322495bb17f14f2b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-04T02:09:04.000000Z","updated_at":"2023-02-01T09:25:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657031855.jpg","gender":0,"birthday":"1994-04-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n Th\u00e0nh","address":"175\/2B T\u00e2n Th\u1edbi 3, T\u00e2n Hi\u1ec7p, H\u00f3c M\u00f4n, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tenby.thanh\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904181712","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":154828,"google_id":"109177298723828091412","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657031855.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/232032-thanh-tran-ho-xuan","business_employers":[],"vip_account":{"id":1604,"user_id":232032,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-24 09:04:08","time_end":"2023-08-24 09:04:08","created_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z","updated_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z"},"roles":[]}

Thành Trần Hồ Xuân 23 Dec 2022

Em có chuyển qua phần Row Labels nhưng vẫn bị ẩn đó thầy (hình đính kèm).

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2023-02-01T12:01:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":54185048,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1469,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":17.7}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 24 Dec 2022

Mình có thử lại cách làm thì cách này vẫn chính xác bạn nhé, nên bạn có thể thử tạo pivot table sang 1 sheet mới xem sao.

Hoặc bạn thử làm trên 1 file mới (không phải file bài giảng), copy dữ liệu demo sang 1 file mới và tạo pivot từ bảng mới này.

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 12 Dec 2022

Em có chạy tính tổng doanh thu như trên nhưng kết quả lại đưa kết quả không chính xác dù thử chạy lại nhiều lần. Nhờ thầy hỗ trợ không biết DAX e viết có bị sai gì không ạ? Em cảm ơn thầy

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 13 Dec 2022

Chào bạn! Bạn vui lòng đẩy file lên giúp mình để giảng viên có thể xem xét kỹ hơn nhé

 

{"id":168210,"crm_contact_id":278860,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u00fay Qu\u1ef3nh Hoa","email":"quynhhoa1207hoa@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"a4f1662b2c5e9546bca8a5af075e6a9f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-04T03:04:50.000000Z","updated_at":"2023-01-02T14:44:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u00fay Qu\u1ef3nh Hoa","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0964910412","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":126247,"google_id":"117552756648169733685","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/nguyen-hoa.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/168210-nguyen-thuy-quynh-hoa","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 13 Dec 2022

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 12 Dec 2022

Nhờ thầy hướng dẫn dạo card như trong báo cáo mẫu.

Em cảm ơn

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Dec 2022

Chào bạn phần này rất đơn giải bạn vẽ ra một insert kích chuột phải vào đó ấn F2 và cho bằng 1 ô giá trị là sẽ có giao diện như hình

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 10 Dec 2022

máy em 64-bit nhưng tải mục 64 về lại k cài được. thầy hỗ trợ giúp với ạ

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 12 Dec 2022

Máy của bạn đang yêu cầu bản 32-bit. Bạn có thể chọn lại bản 32-bit trong phần download của power pivot nhé (có phần chọn phiên bản phù hợp để tải).

Link:

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=102

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 11 Dec 2022

Em thắc mắc tỏng bài giảng thầy có đề cập mặc dù tên tiêu đề các field không cần giống nhau, nhưng các mục trong filed giống . Với hai dữ liệu này, MÃ nhân sự và Mã phòng ban đâu giống nhau ạ. chỉ có MÃ phòng ban hai bảng mới giống nhua, vậy thị phải Drag&Drop Mã phòng ban chứ ạ?

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 12 Dec 2022

Bạn phát hiện đúng rồi, chỗ này lấy relationship theo ‘Mã phòng ban’ nhé.

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 09 Dec 2022

Gửi giúp mình mẫu báo cáo với

 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 09 Dec 2022

Chào bạn! Mình gửi bạn link tài liêu khoá học: https://drive.google.com/drive/folders/1WIPnwcThtPLUKkNZ1iZjip1boZber0y6

{"id":167675,"crm_contact_id":276334,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","email":"linhtran410@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-03 13:27:55","confirmation_code":"ea297f0bd6ba3b1cb85deba8db55f541","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-01T07:33:43.000000Z","updated_at":"2022-12-14T09:28:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","address":"V\u0103n qu\u00e1n H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0987987707","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":78681,"google_id":"105193808364335296413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/tran-linh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/167675-tran-thi-dieu-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Diệu Linh 09 Dec 2022

Trong này chưa có mẫu bc nhân sự có dashboard b ơi

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 09 Dec 2022

Cho mình xin mẫu báo cáo về headcount và biến động nhân sự 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 09 Dec 2022

Chào bạn! Bạn tham khảo thêm ở đây nhé:  https://www.slideteam.net/powerpoint/Headcount-Dashboard

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 09 Dec 2022

Cho mình link video làm dashboard với

 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 09 Dec 2022

Chào bạn! Bạn xem giúp mình video này nhé https://www.youtube.com/watch?v=yjT3-osvH4w

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 08 Dec 2022

Em vẫn chưa tính được, nhờ thầy HD

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09 Dec 2022

Công thức tạo calculated item của bạn chưa đủ (đang dừng ở dấu - sau item tồn đầu, phải viết thêm Xuất vào)

{"id":168210,"crm_contact_id":278860,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u00fay Qu\u1ef3nh Hoa","email":"quynhhoa1207hoa@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"a4f1662b2c5e9546bca8a5af075e6a9f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-04T03:04:50.000000Z","updated_at":"2023-01-02T14:44:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u00fay Qu\u1ef3nh Hoa","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0964910412","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":126247,"google_id":"117552756648169733685","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/nguyen-hoa.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/168210-nguyen-thuy-quynh-hoa","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 09 Dec 2022

 

Vẫn báo lỗi thầy ơi

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 08 Dec 2022

Sao mình bấm vô Nam thì nó lại hiện ra dữ liệu là “Nữ”

 

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09 Dec 2022

Slicer có nhiều cách bấm:

Bấm chuột bình thường là chọn

Bấm chuột kèm theo phím Ctrl là bỏ chọn

=> bạn có thể xem lại thao tác bấm nhé.

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa

Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa 08 Dec 2022

Phần đỉnh nó nối không giống của thầy.

Làm sao thầy nối được các line nối TB và Đỉnh và đáy?

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09 Dec 2022

Về phương pháp làm thì như trong bài. Thực tế thì mình thấy một số máy tính có hiện tượng giống như bạn gặp phải, đó là excel tự vẽ đường nối ngang giữa các đỉnh => biểu đồ bị sai. Mình cũng không rõ nguyên nhân, có thể do phiên bản office hỗ trợ biểu đồ đến đâu (vì phương pháp làm giống nhau, ko có gì khác biệt mà mỗi phiên bản cho ra 1 kết quả khác nhau).

Để tạo đường line dóng xuống thì bạn chọn Add elements > line > dropline

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

Cho mình xin mẫu báo cáo nhân sự với ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 08 Dec 2022

Bạn chụp giúp gitiho cái hình ảnh file báo cáo để xin gửi cho giảng viên

{"id":167675,"crm_contact_id":276334,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","email":"linhtran410@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-03 13:27:55","confirmation_code":"ea297f0bd6ba3b1cb85deba8db55f541","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-01T07:33:43.000000Z","updated_at":"2022-12-14T09:28:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","address":"V\u0103n qu\u00e1n H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0987987707","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":78681,"google_id":"105193808364335296413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/tran-linh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/167675-tran-thi-dieu-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

{"id":167675,"crm_contact_id":276334,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","email":"linhtran410@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-03 13:27:55","confirmation_code":"ea297f0bd6ba3b1cb85deba8db55f541","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-01T07:33:43.000000Z","updated_at":"2022-12-14T09:28:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","address":"V\u0103n qu\u00e1n H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0987987707","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":78681,"google_id":"105193808364335296413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/tran-linh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/167675-tran-thi-dieu-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

{"id":167675,"crm_contact_id":276334,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","email":"linhtran410@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-03 13:27:55","confirmation_code":"ea297f0bd6ba3b1cb85deba8db55f541","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-01T07:33:43.000000Z","updated_at":"2022-12-14T09:28:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","address":"V\u0103n qu\u00e1n H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0987987707","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":78681,"google_id":"105193808364335296413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/tran-linh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/167675-tran-thi-dieu-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

File dạng như này ạ 

{"id":167675,"crm_contact_id":276334,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","email":"linhtran410@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-03 13:27:55","confirmation_code":"ea297f0bd6ba3b1cb85deba8db55f541","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-01T07:33:43.000000Z","updated_at":"2022-12-14T09:28:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Di\u1ec7u Linh","address":"V\u0103n qu\u00e1n H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0987987707","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":78681,"google_id":"105193808364335296413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_168\/tran-linh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/167675-tran-thi-dieu-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Diệu Linh 09 Dec 2022

Gửi file giúp mình nhé

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 07 Dec 2022

Em chào thầy,

Em muốn hiển thị dòng SUBTOTAL ở các DÒNG CHÍNH như trong clip thì làm thế nào ạ? (hình đính kèm)

Em cảm ơn!

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 08 Dec 2022

Bạn bấm vào thẻ Design (ở trên thanh công cụ, phía bên phải, cạnh PivotTable Analyze) => chọn mục Subtotal => chọn Show subtotal… tùy theo vị trí bạn muốn đặt ở trên (Top) hay dưới (Bottom)

{"id":232032,"crm_contact_id":404042,"name":"Th\u00e0nh Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n","email":"tranhoxuanthanh2803@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-05 21:34:54","confirmation_code":"4d064c0d2498d0a2322495bb17f14f2b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-04T02:09:04.000000Z","updated_at":"2023-02-01T09:25:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657031855.jpg","gender":0,"birthday":"1994-04-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n Th\u00e0nh","address":"175\/2B T\u00e2n Th\u1edbi 3, T\u00e2n Hi\u1ec7p, H\u00f3c M\u00f4n, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tenby.thanh\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904181712","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":154828,"google_id":"109177298723828091412","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657031855.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/232032-thanh-tran-ho-xuan","business_employers":[],"vip_account":{"id":1604,"user_id":232032,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-24 09:04:08","time_end":"2023-08-24 09:04:08","created_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z","updated_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z"},"roles":[]}

Thành Trần Hồ Xuân 08 Dec 2022

Em thực hiện được rồi, cảm ơn Thầy!

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

Cho mình xin lại link cài với ạ 

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 08 Dec 2022

Chào bạn! Mình gửi bạn link cài add-ins: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43348

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh 08 Dec 2022

Tôi muốn xin file tổng hợp mẫu danh sách nhân sự và báo cáo nhân sự 

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 08 Dec 2022

Bạn có thể chụp ảnh file đó không?

Pivot Table, Pivot Chart và Power Pivot chuyên sâu trong Excel - Ứng dụng làm Dashboard, tạo Mô hình, Phân tích dữ liệu
0

(0 đánh giá)

137 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/