Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Những thủ thuật nhanh gọn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tới 200%
Khóa học này sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời gian của mình bằng các thủ thuật Excel chuyên sâu và hiệu quả.
Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ và chức năng mạnh mẽ của Excel để tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng tốc độ thực hiện công việc hàng ngày.

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 26m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Nhân viên văn phòng, quản lý, trưởng bộ phận,...
Chủ doanh nghiệp muốn đào tạo cho nhân sự của mình

Nội dung khoá học

8 Chương . 61 bài giảng . 1h 26m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Tổng quan khóa học

1 bài giảng • 0 phút

Mô tả khoá học

  • Bạn biết cách sử dụng Excel, nhưng muốn tăng hiệu suất làm việc, hoàn thành các bảng tính một cách nhanh chóng.
  • Bạn đang bận rộn với một núi các công việc và muốn thoát khỏi chúng luôn, trong ngày làm việc, không muốn dây dưa mang những thứ loằng ngoằng đó về nhà.
  • Những thủ mẹo hay, nhanh trong Excel, những phím tắt, những cách trình bày thông minh sẽ giúp bạn thoát khỏi những mối ngổn ngang trong công việc.
  • Khóa học này sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời gian của mình bằng các thủ thuật Excel chuyên sâu và hiệu quả. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ và chức năng mạnh mẽ của Excel để tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng tốc độ thực hiện công việc hàng ngày.
  • Những thủ thuật trong khóa học còn giúp bạn tự tin hơn trong việc giải quyết các công việc tính toán, thống kê, đồ thị và báo cáo, giúp bạn trở thành một chuyên gia thực sự trong môn Excel thực chiến.

Giảng viên:

Nguyễn Thị Hường
  • 5 điểm đánh giá

  • 1 đánh giá

  • 58 học viên

  • 2 khóa học

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản

Đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán – kiểm toán

Sở hữu kênh Fanpage 200K follower, Tiktok 150K follower về mẹo hay Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

21 thảo luận

Vũ Thị Hà

Vũ Thị Hà 29 May 2023

mình dùng hàm subtotal (9;vùng dự liệu) mà ko được
Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 29 May 2023

bạn chụp công thức bạn đặt mình xem nhé

 

{"id":332110,"crm_contact_id":574906,"name":"V\u0169 Th\u1ecb H\u00e0","email":"hanhim0809@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"72b5c86466f4ff1d5b309d3ea7ca62e8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-05-27T09:26:48.000000Z","updated_at":"2023-05-27T10:11:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1993-09-08 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"487b \u0111\u01b0\u1eddng nguy\u1ec5n hu\u1ec7, ph\u01b0\u1eddng ninh phong, tp Ninh B\u00ecnh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0961509073","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_332\/vu-ha.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/332110-vu-thi-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Vũ Thị Hà 29 May 2023

Em sợ ; sáng , thì được rồi ạ? những e ko hiểu vì sao hay mỗi win quy định một kiểu ạ?
{"id":332110,"crm_contact_id":574906,"name":"V\u0169 Th\u1ecb H\u00e0","email":"hanhim0809@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"72b5c86466f4ff1d5b309d3ea7ca62e8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-05-27T09:26:48.000000Z","updated_at":"2023-05-27T10:11:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1993-09-08 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"487b \u0111\u01b0\u1eddng nguy\u1ec5n hu\u1ec7, ph\u01b0\u1eddng ninh phong, tp Ninh B\u00ecnh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0961509073","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_332\/vu-ha.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/332110-vu-thi-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Vũ Thị Hà 29 May 2023

e đổi từ ; sang , thì ok
{"id":264530,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","email":"huongnguyenkdv@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"cc55fd2aefd73f4bf30197915cebca87","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-26T04:06:37.000000Z","updated_at":"2023-05-31T06:16:26.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1678350098.jpg","gender":1,"birthday":"1993-07-11 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","address":"T\u1ed5 d\u00e2n ph\u1ed1 \u0110\u00ecnh C\u1ea3 2, Th\u1ecb tr\u1ea5n H\u01b0\u01a1ng S\u01a1n, Huy\u1ec7n Ph\u00fa B\u00ecnh, T\u1ec9nh Th\u00e1i Nguy\u00ean, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"<p>K\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong doanh nghi\u1ec7p c\u00f3 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n<\/p><p>\u0110\u00e3 c\u00f3 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh \u2013 k\u1ebf to\u00e1n \u2013 ki\u1ec3m to\u00e1n<\/p><p>S\u1edf h\u1eefu k\u00eanh Fanpage 200K follower, Tiktok 150K follower v\u1ec1 m\u1eb9o hay Excel<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyenthihuong9393","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354421406","become_teacher":0,"primary_wallet":434790,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":243,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_number":"0131\/2023\/GITIHO","contract_date":"2023-03-30T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_address":"Khu 5, Th\u00f4n Th\u1ee5y L\u00f4i, X\u00e3 Th\u1ee5y L\u00e2m, Huy\u1ec7n \u0110\u00f4ng Anh, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"39810000399381","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng BIDV - CN Nam Th\u00e1i Nguy\u00ean","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1678350098.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/264530-nguyen-thi-huong","business_employers":[{"id":9214,"biz_business_id":233,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":7,"name":"User","display_name":"User","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":7,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":9,"name":"Student","display_name":"Student","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":9,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 29 May 2023

công thức ngăn cách bằng ; hoặc , tùy vào định dạng máy tính e nhé. Khi gõ công thức sẽ hiện gợi ý bên dưới, em xem công thức gợi ý dùng dấu , ngăn cách thì mình dùng dấu , nhé

 

Huỳnh Gia Hân

Huỳnh Gia Hân 19 May 2023

Em đã sử dụng phím tắt Ctrl + 0 để ẩn cột, khi thao tác Ctrl + Shift + 0 lại không ra kết quả.

VD: Em ẩn cột B, chọn cột A và C (đã chứa cột B bị ẩn) ấn Ctrl + Shift + 0 nhưng không ra kết quả

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 19 May 2023

Có thể do máy tính của em đã bị ẩn đi. Em lôi ra theo hướng dẫn này nhé: https://letheham.wordpress.com/2019/03/30/sua-loi-phim-tat-bo-an-dong-cot-trong-excel-tren-windows-10-shifftctrl0-shiftctrl9/

{"id":324953,"crm_contact_id":564286,"name":"Hu\u1ef3nh Gia H\u00e2n","email":"huynhgiahan.916@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-04-25 15:21:40","confirmation_code":"3c88a8a440d1e72503fb9e2127e5d71b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-04-25T08:21:20.000000Z","updated_at":"2023-05-07T16:14:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0933102128","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"110078072710325271389","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_325\/huynh-han.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/324953-huynh-gia-han","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Huỳnh Gia Hân 19 May 2023

Dạ em cảm ơn cô, nhờ link hướng dẫn của cô, hiện tại em đã sử dụng Ctrl + Shift + 0 để bỏ ẩn cột được rồi ạ ^^

{"id":264530,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","email":"huongnguyenkdv@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"cc55fd2aefd73f4bf30197915cebca87","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-26T04:06:37.000000Z","updated_at":"2023-05-31T06:16:26.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1678350098.jpg","gender":1,"birthday":"1993-07-11 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","address":"T\u1ed5 d\u00e2n ph\u1ed1 \u0110\u00ecnh C\u1ea3 2, Th\u1ecb tr\u1ea5n H\u01b0\u01a1ng S\u01a1n, Huy\u1ec7n Ph\u00fa B\u00ecnh, T\u1ec9nh Th\u00e1i Nguy\u00ean, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"<p>K\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong doanh nghi\u1ec7p c\u00f3 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n<\/p><p>\u0110\u00e3 c\u00f3 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh \u2013 k\u1ebf to\u00e1n \u2013 ki\u1ec3m to\u00e1n<\/p><p>S\u1edf h\u1eefu k\u00eanh Fanpage 200K follower, Tiktok 150K follower v\u1ec1 m\u1eb9o hay Excel<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyenthihuong9393","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354421406","become_teacher":0,"primary_wallet":434790,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":243,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_number":"0131\/2023\/GITIHO","contract_date":"2023-03-30T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_address":"Khu 5, Th\u00f4n Th\u1ee5y L\u00f4i, X\u00e3 Th\u1ee5y L\u00e2m, Huy\u1ec7n \u0110\u00f4ng Anh, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"39810000399381","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng BIDV - CN Nam Th\u00e1i Nguy\u00ean","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1678350098.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/264530-nguyen-thi-huong","business_employers":[{"id":9214,"biz_business_id":233,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":7,"name":"User","display_name":"User","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":7,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":9,"name":"Student","display_name":"Student","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":9,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 19 May 2023

Ok e nhé. :)

Minh Trần

Minh Trần 21 Mar 2023

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 30 Mar 2023

Cảm ơn bạn, GV Hường sẽ sớm có khóa về các Hàm nha

Danh Dũng

Danh Dũng 27 Mar 2023

sao gõ đúng công thức đúng mà lại không ra ở phần số thứ tự

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 27 Mar 2023

Bạn đang gặp lỗi ở phần đánh stt khi gộp ô, lọc dữ liệu hay bài nào chương mấy bạn nhỉ? Bạn chụp hình để mình xem chi tiết hơn nhé

{"id":310232,"crm_contact_id":541515,"name":"Danh D\u0169ng","email":"danhdung92@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"4042b4bcc7bd48cc0cd29c498e5c614f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-03-21T04:27:16.000000Z","updated_at":"2023-04-03T04:33:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939837544","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":6435,"google_id":"107810462885301976040","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_310\/danh-dung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/310232-danh-dung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Danh Dũng 29 Mar 2023

 

{"id":264530,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","email":"huongnguyenkdv@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"cc55fd2aefd73f4bf30197915cebca87","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-26T04:06:37.000000Z","updated_at":"2023-05-31T06:16:26.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1678350098.jpg","gender":1,"birthday":"1993-07-11 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","address":"T\u1ed5 d\u00e2n ph\u1ed1 \u0110\u00ecnh C\u1ea3 2, Th\u1ecb tr\u1ea5n H\u01b0\u01a1ng S\u01a1n, Huy\u1ec7n Ph\u00fa B\u00ecnh, T\u1ec9nh Th\u00e1i Nguy\u00ean, Vi\u1ec7t Nam","status_text":"<p>K\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong doanh nghi\u1ec7p c\u00f3 v\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n<\/p><p>\u0110\u00e3 c\u00f3 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh \u2013 k\u1ebf to\u00e1n \u2013 ki\u1ec3m to\u00e1n<\/p><p>S\u1edf h\u1eefu k\u00eanh Fanpage 200K follower, Tiktok 150K follower v\u1ec1 m\u1eb9o hay Excel<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyenthihuong9393","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354421406","become_teacher":0,"primary_wallet":434790,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":243,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_number":"0131\/2023\/GITIHO","contract_date":"2023-03-30T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng","contract_address":"Khu 5, Th\u00f4n Th\u1ee5y L\u00f4i, X\u00e3 Th\u1ee5y L\u00e2m, Huy\u1ec7n \u0110\u00f4ng Anh, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"39810000399381","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng BIDV - CN Nam Th\u00e1i Nguy\u00ean","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1678350098.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/264530-nguyen-thi-huong","business_employers":[{"id":9214,"biz_business_id":233,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":7,"name":"User","display_name":"User","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":7,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":9,"name":"Student","display_name":"Student","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":264530,"role_id":9,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 29 Mar 2023

Công thức bạn đang để Subtotal(3,$C$5,C6) nên nó chỉ đếm 2 ô bạn chọn => bạn thay dấu , chỗ $C$5,C6 thành dấu : nhé. (tức là $C$5:C6)

=>Tại ô B5, bạn sửa lại công thức là: Subtotal(3,$C$5:C5) và copy công thức xuống vùng bên dưới là được nhé.

Minh Trần

Minh Trần 23 Mar 2023

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường [Giảng viên] 23 Mar 2023

Bạn tải file mẫu tại bài 1 chương 1 nhé.

 

Thủ thuật Excel cho người bận rộn
5

(1 đánh giá)

51 học viên
199,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/