Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...
Ứng dụng các chức năng nâng cao của Mảng trong VBA
Ứng dụng các chức năng nâng cao của Function trong VBA
Học cách thiết lập và truy vấn với câu lệnh SQL ngay trên Excel
Mở rộng ra vô vàn kiến thức Excel nâng cao khác với Dictionary VBA

Khoá học này sẽ có:

Video

11h 45m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

7 tài liệu đính kèm

Exam questions

4 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

5 Chương . 111 bài giảng . 11h 45m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

Trong khóa VBAG01, các bạn đã được làm quen với các kiến thức cơ bản của VBA như Code, Module và ứng dụng vào các công việc tự động hóa quy trình trên Excel hằng ngày. Trong khóa VBAG02 này, Gitiho sẽ giới thiệu tới các bạn các chức năng chuyên sâu của VBA và Excel như kiến thức về Mảng, cách sử dụng truy vấn SQL hay cách sử dụng nhiều công cụ nâng cao khác trong thư viện của Microsoft. Với các kỹ năng này, bạn sẽ trở thành những Chuyên gia Excel thực thụ, với kỹ năng lập trình, tự động hóa và xử lý mọi công việc trên Excel.

Gitiho luôn cam kết hiệu quả với học viên, khóa học online thực hành, áp dụng ngay vào để nâng cao năng suất làm việc. Gitiho cam kết hoàn tiền trong 365 ngày nếu khóa học không hiệu quả.

Đánh giá của học viên

4.25/5

4 Đánh giá và nhận xét

  • 75%

  • 0%

  • 0%

  • 25%

  • 0%

Thạnh Nguyễn

Thạnh Nguyễn

04:37 18/08/2023

Giảng viên giải thích rất khó hiểu giọng nói khó nghe
Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang

09:41 12/11/2021

Khóa học hay và bổ ích, giúp cho công việc của mình rất nhiều ạ. Phần array giúp mình có thể làm việc được với dữ liệu và các điều kiện trong nhiều cột. Có thể thay thế một số công thức advanced filter hay sumifs với các điều kiện về thời gian!, nhóm hàng khi sử dụng dictionary
Duc Anh Nguyen

Duc Anh Nguyen

04:39 25/08/2021

Khóa học rất hữu ích.
IT_9

IT_9

12:46 06/08/2021

Khoá học rất hay và ý nghĩa, phục vụ nhiều những vấn đề mở rộng của VBA, Excel để xử lý các bài toán thực tế. Giảng viên Thầy Tuấn Ba rất nhiệt tình và hỗ trợ học viên. Mình xin gửi lời cảm ơn tới khoá học, giảng viên của Gitiho đặc biệt là Thầy Tuấn Ba. Trân trọng!

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 887 đánh giá

  • 329,515 học viên

  • 101 khóa học

Học viên cũng mua

EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
107 bài giảng
4.69
74,585
199,000 đ
499,000 đ
EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
EXG01: Tuyệt đỉnh Excel | Khóa học Excel online từ cơ bản đến nâng cao
207 bài giảng
4.82
44,552
499,000 đ
799,000 đ
EXG01: Tuyệt đỉnh Excel | Khóa học Excel online từ cơ bản đến nâng cao

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

805 thảo luận

Hà Văn Tính

Hà Văn Tính

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia]

Bạn gửi file lên nhé

Hà Văn Tính

Hà Văn Tính

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia]

Bạn dừng chạy macro rồi thêm reference nhé

Ta Phat

Ta Phat

Mình dán vào ô B1, nhưng nó báo lỗi như vầy là bị gì vậy thầy

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị là Anh/Chị hãy nén và sửa chữa accdb. Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu được đóng đúng cách và the users đã đăng xuất, điều đó sẽ giải quyết được lỗi tự động hóa.

Dthang

Dthang

Sub nhaplieu()

Dim cnn As ADODB.Connection
Dim lrs As ADODB.Recordset
Dim SQLQuery As String
Set cnn = New ADODB.Connection
Set lrs = New ADODB.Recordset
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES"";"
cnn.Open
SQLQuery = "select * from dulieu"
lrs.Open SQLQuery, cnn
Sheet1.Range("A1").CopyFromRecordset lrs

End Sub
 

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị như sau là dựa vào mã code của Anh/Chị thì lỗi có thể xuất phát từ một số nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý để giải quyết vấn đề:

1. Thiếu thư viện: Đảm bảo rằng Anh/Chị đã thêm thư viện Microsoft ActiveX Data Objects vào dự án của mình. Anh/Chị có thể thêm thư viện này bằng cách điều hướng đến "Tools" > "References..." trong VBA Editor và kiểm tra hộp kiểm "Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library".

2. Kiểm tra chuỗi kết nối: Đảm bảo chuỗi kết nối của Anh/Chị đúng. Có thể cần chỉnh sửa chuỗi kết nối để phù hợp với cơ sở dữ liệu Excel của Anh/Chị. Đối với các phiên bản Excel mới, Anh/Chị cũng có thể thử "Microsoft.ACE.OLEDB.16.0" thay vì "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0".

3. Kiểm tra truy vấn SQL: Đảm bảo rằng truy vấn SQL của Anh/Chị là hợp lệ và cơ sở dữ liệu có bảng tên "dulieu".

Dưới đây là mã code đã chỉnh sửa với một số gợi ý:
Sub nhaplieu()

   Dim cnn As ADODB.Connection
   Dim lrs As ADODB.Recordset
   Dim SQLQuery As String
   
   ' Khởi tạo đối tượng Connection và Recordset
   Set cnn = New ADODB.Connection
   Set lrs = New ADODB.Recordset
   
   ' Thiết lập chuỗi kết nối
   cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
   
   ' Mở kết nối
   cnn.Open
   
   ' Thiết lập truy vấn SQL
   SQLQuery = "SELECT * FROM [dulieu$]" ' Đảm bảo rằng tên bảng cần trích xuất được đặt trong dấu ngoặc vuông và tiền tố bằng dấu $

   ' Mở Recordset
   lrs.Open SQLQuery, cnn
   
   ' Copy dữ liệu vào Sheet1
   Sheet1.Range("A1").CopyFromRecordset lrs
   
   ' Đóng kết nối và recordset
   lrs.Close
   cnn.Close
   
   ' Giải phóng bộ nhớ
   Set lrs = Nothing
   Set cnn = Nothing

End Sub

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị vui lòng bật quyền truy cập để Gitiho hỗ trợ ạ

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/