Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có sẵn 1 lượng lớn Code mẫu và File mẫu để sử dụng được ngay vào công việc thực tế
Áp dụng lập trình VBA vào các ngành nghề: kế toán, nhân sự, tài chính, bán hàng...
Rút ngắn thời gian học và ứng dụng VBA vào công việc, tự tin trong việc tạo và sử dụng các chương trình VBA
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Chuyên gia VBA

Khoá học này sẽ có:

Video

8h 53m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

7 Chương . 43 bài giảng . 8h 53m giờ học

1

Ứng dụng VBA trong công tác Quản lý Kho trên Excel

2

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Danh mục hàng tồn kho

7 bài học thử
3

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Sổ kho (bảng theo dõi nhập xuất kho)

4

Ứng dụng VBA trong việc lập phiếu, lưu phiếu và in phiếu Nhập kho, Xuất kho

4 bài học thử
5

Ứng dụng VBA trong báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn

6

Ứng dụng VBA trong báo cáo chi tiết Hàng tồn kho (Sổ kho / Thẻ kho)

7

Tạo giao diện MENU quản lý chương trình giống như phần mềm

Mô tả khoá học

Tiếp nối các khóa học EXG01, VBAG01, VBAG02 - nhằm giúp học viên có thể sử dụng linh hoạt và thực tế, ứng dụng nhanh hơn vào công việc, Gitiho tiếp tục cho ra mắt khóa học VBAG03 - Chuyên đề ứng dụng VBA qua code mẫu. Với khóa học này, học viên sẽ rút ngắn thời gian học VBA dựa trên code mẫu có sẵn, Biết cách ứng dụng VBA trong công việc thực tế dựa trên các chuyên đề thực hành; Kết hợp giữa các kiến thức: Excel, VBA, kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế; Tối đa hóa việc thực hành VBA với hệ thống bài tập và bài kiểm tra chi tiết, đầy đủ.


Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.6 điểm đánh giá

  • 436 đánh giá

  • 224,388 học viên

  • 83 khóa học

Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 1 lượt đánh giá

Trần Ngọc Hà

Trần Ngọc Hà

11:03 03/06/2022

Đây là khóa học VBA rất hữu ích và thực tế, học dựa trên ví dụ cụ thể luôn. Kết thúc khóa học học viên có thể tự xây dựng Chương trình quản lý kho dựa trên kiến thức thực tế đã học. Các bài giảng được thiết kế và hướng dẫn rất chi tiết, dễ hiểu. Mình đã học xong 3 khóa VBA01, VBA02 và VBA03, nên khuyên các bạn sau khi hoàn thành VBA01 thì nhảy sang học VBA03(khóa này) luôn để tận dụng ngay kiến thức đã học tại VBA01. Xin chân thành cảm ơn Giảng viên và Gitiho.

Thảo luận về bài học

72 thảo luận

Phạm Văn Vũ

Phạm Văn Vũ 13 Nov 2022

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 14 Nov 2022

Việc này mình nghĩ cần phải có quy luật thì mới làm được, còn nếu không có (mà phải tự hiểu) thì không được.

Nếu xét về quy luật trên hình thì ta có:

Dim i as long, j as long

j = 2 'bien xac dinh dong ket qua o cot E

For i = 1 to dongCuoi

   Range("E" & j).value = range("A" & i*3).value

   Range("F" & j).value = range("B" & i*3 - 1).value

   j = j + 1

Next i

{"id":258809,"crm_contact_id":457123,"name":"Ph\u1ea1m V\u0103n V\u0169","email":"phamv4951@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-10-31 20:52:15","confirmation_code":"9ac7dd3a94fc96cf715bdc57639a7328","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-10-31T13:49:24.000000Z","updated_at":"2022-11-19T14:47:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"2002-12-21 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":".","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0971450664","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":33598,"google_id":"103092394359699011941","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/coach.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/258809-pham-van-vu","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Văn Vũ 14 Nov 2022

Mình đã code như trên nhưng bấm run nó không chạy cái gì cả

 

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T01:19:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53859770,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1291,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.96,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 16 Nov 2022

Đoạn code trên chỉ là phần vòng lặp bạn nhé.

Bạn cần đặt nó vào trong 1 sub thì mới chạy được (bạn tạo 1 sub rồi paste code vào trong sub này)

pham thanh tung

pham thanh tung 17 Oct 2022

Tôi sử dụng code Application.WorksheetFunction.Max như bài giảng nhưng bị lỗi

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Oct 2022

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T01:19:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53859770,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1291,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.96,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Oct 2022

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

Phạm Quang Viện

Phạm Quang Viện 25 Aug 2022

Ad cho em hỏi trường nếu muốn lọc nhiều điều kiện bằng VBA Excel thì sao ạ ? 
Ví dụ em muốn lọc mã , tên  luôn 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 26 Aug 2022

Bạn nên tạo ra ở 2 ô lọc riêng, mỗi ô 1 điều kiện sẽ tốt hơn

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 22 Aug 2022

Chào thầy/cô!

Trong phần báo cáo tồn kho e muốn nhập thời gian tùy ý mà không phải là tháng hiện hại quý 1, 2,3, 4.ví dụ từ ngày 12 tháng 3 đến 17 tháng 3 thì mình phái làm thế nào để nhập dự liêu tùy ý đó vào userform VBA ạ?

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 23 Aug 2022

Việc đặt thời gian theo các mốc có sẵn mục đích chỉ giúp việc nhập Từ ngày - Đến ngày nhanh hơn thôi. Bạn có thể thêm một mục Tùy chọn vào bảng danh sách các mốc thời gian, khi chọn theo Tùy chọn thì bạn phải nhập đủ cả Từ ngày - Đến ngày là được.

nguyễn hữu trọng

nguyễn hữu trọng 19 Jun 2022

Chào thầy, sau khi em viết lập trình theo hướng dẫn của thầy thì nó xuất hiện đoạn hội thoại như thế này? Em đã lên mạng nghiên cứu nhưng không thành công? Nhờ thầy hỗ trợ với ạ, em cảm ơn thầy nhiều.


Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 20 Jun 2022

Lỗi này là bạn đang gọi 1 đối tượng chưa được khai báo.

Bạn có thể kiểm tra lại tên của combobox xem đã viết đúng tên chưa nhé.

Ms Na

Ms Na 29 Apr 2022

Giảng viên cho em hỏi, em gửi file excel tự động hàng loạt qua mail nhưng có lỗi: có file excel thì được đính kèm và gửi đi, nhưng có file thì lại không đính kèm vào mail, lỗi này là do nguyên nhân gì và cách thức xử lý như thế nào ạ. Em cảm ơn. 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 30 Apr 2022

Có thể do tốc độ code chạy nhanh quá, trong khi việc đính kèm file dung lượng lớn khiến email bị chậm. Bạn có thể đặt thêm code tăng thời gian chờ đợi giữa các lần gửi mail như sau:

Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
Application.SendKeys "%s"

Chú ý đoạn code trên đặt sau lệnh Send của email nhé.

{"id":159701,"crm_contact_id":249713,"name":"Ms Na","email":"nanguyen.uel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-07-17 09:31:48","confirmation_code":"eaefb9b6300e5bd5533fb95cdeb74b32","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-17T02:27:44.000000Z","updated_at":"2022-11-07T03:36:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ms Na","address":"upsales ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0389033016","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":107498,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":4,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/editor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/159701-ms-na","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Ms Na 02 May 2022

Cảm ơn giảng viên.

Lương Vi Hào

Lương Vi Hào 06 Mar 2022

Chào Thầy, 

Em đang học tới bài chương 2 - 5.04, phần tạo userform như trong hình đính kèm . Tại vì nhập danh sách hàng hoá là có tính liên tục nên em muốn sau khi nhấn nút lưu là dữ liệu trong bảng userform sẽ bị xoá đi. Vậy e phải thêm code thế nào để mỗi lần nhập data mới là tự động xoá nội dung 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 07 Mar 2022

Bạn để ý mình có hướng dẫn nội dung này trong bài rồi nhé, là lệnh:

- Đầu tiên đóng userform lại:

Unload Me

- Ngay sau đó mở userform lên

Ten_userform.Show

Khi userform được đóng-mở như vậy nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu khi chưa nhập nội dung. Các này giúp bạn làm mới userform rất nhanh.

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 07 Dec 2021

Chào thầy!

Em làm tới bài 18.03 mà nó báo lỗi run_time eror '1004' mà e tìm không ra lỗi. Ở đoạn viết code cho hàm match.Thầy giúp em được không. Bài của em có thay đổi cột trong sheet.sheet phieu_nhap cột nhóm hàng là cột E, cột mã hàng là cột F.sheet  DS_hanghoa cột nhóm hàng là cột B, cột mã hàng là cột C

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 04 Jan 2022

Với hàm tìm kiếm như VLOOKUP, MATCH khi viết trong VBA dễ gặp lỗi như không tìm thấy, không có dữ liệu tìm kiếm...

Do đó thường gắn kèm với lệnh bẫy lỗi là

On Error Resume Next

Sau khi dùng hàm xong lại đặt lệnh bỏ cơ chế bẫy lỗi

On Error Go to 0

Bạn để ý cách dùng các dòng lệnh này trong bài nhé.

{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 01 Mar 2022

Cảm ơn thầy

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 10 Dec 2021

Chào thầy!

Trong bài 16.02 Phương pháp tạo phiếu nhập kho tự động sẽ hướng dẫn sau.mà em làm xong phần phiếu nhập mà ko thấy cách tạo phiếu nhập kho tự động ở đâu. Thầy có thế chỉ nó ở phần nào không ạ?

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 13 Dec 2021

Ở bài 21 có phần lưu phiếu sẽ liên quan tới vấn đề nhảy số phiếu tiếp theo. Bạn xem ở bài này nhé.


{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 15 Dec 2021

dạ e làm được rồi. cảm ơn thầy/Cô ạ

{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 01 Mar 2022

Chào thầy!

Thầy có thế hướng dẫn em tạo nút sửa phiếu xuất kho đối với các phiếu nhập sai không ạ

Kevin nguyen

Kevin nguyen 07 Jan 2022

Thầy up form mẫu và code để học
Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Jan 2022

File mẫu có ở trong chương 1 bạn nhé. Bạn vào đây để tải tài liệu về. Nội dung bài giảng tính từ chương 2.

Phạm Quang Viện

Phạm Quang Viện 05 Dec 2021

E chào thầy , 
Khi cập nhật , tên hàng ở form excel lựa chọn e muốn tự động thay đổi luôn thì làm sao ạ 


Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 04 Jan 2022

Mình chưa hiểu ý của bạn. Trong bài userform sẽ gồm nhóm hàng và mã hàng. Khi chọn nhóm thì danh sách mã hàng sẽ được rút gọn lại theo nhóm đó => bạn chọn 1 mã hàng cần báo cáo là được.

Không rõ "tự động thay đổi" của bạn là có ý gì? Về nguyên tắc phải bấm nút Xác nhận trên userform thì báo cáo mới cập nhật (đảm bảo các điều kiện báo cáo được nhập đầy đủ thì code mới chạy)

Phạm Quang Viện

Phạm Quang Viện 19 Dec 2021

Thầy cho em hỏi , 
Chỗ cột số phiếu lớn nhất  . 
Làm sao để tự động nhận thấy có PNK hay có PXK để update số 1 , 2 ,3... tăng dần ạ 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 20 Dec 2021

Bạn xem tiếp trong bài học về Lưu phiếu nhé.

Khi lưu phiếu thì bạn có thể làm tiếp phiếu mới => số phiếu sẽ tự tăng dần. Trong bài học này mình sẽ giải thích rõ hơn cơ chế đó (vẫn trong chương 4)

Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang 25 Nov 2021

Thưa thầy em có câu hỏi về tạo mã. Khách hàng bên em có rất nhiều công trình. Em muốn tạo mã nhóm khách hàng để tính tổng nợ theo nhóm khách hàng và tính nợ cho từng công trình riêng. 

Em đã tạo một form như link dưới. Mong các thầy cô giúp đỡ ạ

131 form


Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Mình chưa xem được form, khi bấm vào thì báo lỗi truy cập. Bạn có thể paste trực tiếp link lên mà không cần đặt ở dạng gắn link nhé.

Về câu hỏi của bạn, bạn có thể tham khảo cách làm về quản lý danh mục hàng hóa: có nhóm hàng và mã hàng trên từng dòng. Việc quản lý danh muc khách hàng bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. 1 khách hàng có thể xuất hiện nhiều lần với nhiều công trình (2 cột riêng biệt)

Trong bảng kê phát sinh bạn cũng cần có 2 cột khách hàng và công trình riêng.

Khi làm các báo cáo tổng hợp, bạn sẽ có 2 dạng báo cáo:

- Báo cáo theo khách hàng

- báo cáo theo công trình

Tùy vào mục tiêu báo cáo thì công thức sẽ viết khác 1 chút:

Với báo cáo theo khách hàng:

=SUMIFS(cột_số_tiền, cột_mã_khách_hàng, tên_khách_hàng, cột_thời_gian, từ_ngày, cột_thời_gian, đến_ngày)

Với báo cáo theo công trình:

=SUMIFS(cột_số_tiền, cột_mã_công_trình, tên_công_trình, cột_thời_gian, từ_ngày, cột_thời_gian, đến_ngày
{"id":152263,"crm_contact_id":229689,"name":"Nguyen thi huyen trang","email":"motngaynhumoingay.jiayou@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"3c70c9712a460680a2a75b7b824f0070","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-04T15:20:10.000000Z","updated_at":"2022-12-06T16:28:37.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1629908217.jpg","gender":1,"birthday":"1983-02-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"S\u1ed1 103\/212 \u0111\u00e0 n\u1eb5ng, ph\u01b0\u1eddng l\u1ea1c vi\u00ean, qu\u1eadn Ng\u00f4 quy\u1ec1n, h\u1ea3i ph\u00f2ng","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43799,"google_id":"108237047932654608957","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":49,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1629908217.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/152263-nguyen-thi-huyen-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen thi huyen trang 27 Nov 2021

dạ e hiểu công thức làm báo cáo mà. e chỉ muốn hỏi cách tạo mã công trình tự động thôi.
{"id":152263,"crm_contact_id":229689,"name":"Nguyen thi huyen trang","email":"motngaynhumoingay.jiayou@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"3c70c9712a460680a2a75b7b824f0070","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-04T15:20:10.000000Z","updated_at":"2022-12-06T16:28:37.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1629908217.jpg","gender":1,"birthday":"1983-02-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"S\u1ed1 103\/212 \u0111\u00e0 n\u1eb5ng, ph\u01b0\u1eddng l\u1ea1c vi\u00ean, qu\u1eadn Ng\u00f4 quy\u1ec1n, h\u1ea3i ph\u00f2ng","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43799,"google_id":"108237047932654608957","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":49,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1629908217.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/152263-nguyen-thi-huyen-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen thi huyen trang 27 Nov 2021

em đang làm từng bước một theo quy trình. vướng ở đâu e hỏi đến đấy cho tiện ạ. đây là đương link file của e. https://drive.google.com/file/d/1Bcu5_M2h7nZqy6tbLzFarePGsBkb5sd6/view?usp=drivesdk
{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T01:19:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53859770,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1291,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.96,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Công thức tạo mã tự động bạn có thể xem cách làm giống như tạo số Phiếu nhập kho tự động.

Với từng nhóm hàng bạn đặt 1 ký tự đại diện cho nhóm hàng (giống loại phiếu là Phiếu nhập hay phiếu xuất), sau đó thêm số thứ tự của mã theo thứ tự số lớn nhất + 1 khi tạo thêm mã mới.

Bạn có thể đặt sheet quản lý dạng như hình bên dưới:

(file của bạn mình không mở được. Không rõ lỗi ở đây là gì. Bạn xem lại cách tạo link share tài liệu trên drive nhé, nên đặt link share ở dạng public)

{"id":152263,"crm_contact_id":229689,"name":"Nguyen thi huyen trang","email":"motngaynhumoingay.jiayou@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"3c70c9712a460680a2a75b7b824f0070","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-04T15:20:10.000000Z","updated_at":"2022-12-06T16:28:37.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1629908217.jpg","gender":1,"birthday":"1983-02-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"S\u1ed1 103\/212 \u0111\u00e0 n\u1eb5ng, ph\u01b0\u1eddng l\u1ea1c vi\u00ean, qu\u1eadn Ng\u00f4 quy\u1ec1n, h\u1ea3i ph\u00f2ng","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43799,"google_id":"108237047932654608957","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":49,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1629908217.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/152263-nguyen-thi-huyen-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen thi huyen trang 29 Nov 2021

dạ e cảm ơn ạ. vấn đề của e đã đươc thầy Tuấn Ba giải đáp qua Zalo rồi ạ. vì file của e gửi qua link google drive ko đc nên e buộc phải gửi qua zalo cho thầy ạ.
{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T01:19:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53859770,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1291,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.96,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Mình có làm mẫu 1 file về tạo mã hàng tự động theo nhóm hàng. Bạn tham khảo cách làm ở file này nhé. Cũng đơn giản thôi, sử dụng 1 số hàm excel và code VBA đơn giản để kết hợp các giá trị xử lý mã:

https://drive.google.com/file/d/1cNjU...


{"id":152263,"crm_contact_id":229689,"name":"Nguyen thi huyen trang","email":"motngaynhumoingay.jiayou@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"3c70c9712a460680a2a75b7b824f0070","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-04T15:20:10.000000Z","updated_at":"2022-12-06T16:28:37.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1629908217.jpg","gender":1,"birthday":"1983-02-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"S\u1ed1 103\/212 \u0111\u00e0 n\u1eb5ng, ph\u01b0\u1eddng l\u1ea1c vi\u00ean, qu\u1eadn Ng\u00f4 quy\u1ec1n, h\u1ea3i ph\u00f2ng","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43799,"google_id":"108237047932654608957","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":49,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1629908217.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/152263-nguyen-thi-huyen-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen thi huyen trang 30 Nov 2021

Em cảm ơn các thầy ạ. 

E đã hiểu cách làm rồi ạ

{"id":152263,"crm_contact_id":229689,"name":"Nguyen thi huyen trang","email":"motngaynhumoingay.jiayou@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"3c70c9712a460680a2a75b7b824f0070","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-04T15:20:10.000000Z","updated_at":"2022-12-06T16:28:37.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1629908217.jpg","gender":1,"birthday":"1983-02-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"S\u1ed1 103\/212 \u0111\u00e0 n\u1eb5ng, ph\u01b0\u1eddng l\u1ea1c vi\u00ean, qu\u1eadn Ng\u00f4 quy\u1ec1n, h\u1ea3i ph\u00f2ng","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43799,"google_id":"108237047932654608957","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":49,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1629908217.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/152263-nguyen-thi-huyen-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen thi huyen trang 30 Nov 2021

Thưa thầy e vẫn đang bị luẩn quẩn ở mã nhóm Kh và mã công trình

Thầy xem file của e nhé. Ý e là e muốn làm 1 mục thêm mới khách hàng

Khi e chọn tên khách hàng sẽ hiện ra thông tin về địa chỉ và mã khách hàng

Trong trường hợp mình thêm khách hàng thì mới tạo mã tự động tiếp theo. Còn nếu không thì sẽ nhận giá trị trong validation list sẵn có

Thầy xem thử file đính kèm nhé

https://drive.google.com/file/d/17jD1...


Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang 25 Nov 2021

Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang 25 Nov 2021

Sao kỳ vậy, Gitiho xem giúp em như thế nào. E ko thể chèn link vào được ạ

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T01:19:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53859770,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1291,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.96,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Bạn có thể copy nguyên link rồi paste vào mục hỏi đáp là được (không cần làm dưới dạng chèn link, hệ thống sẽ tự nhận diện link được).

Hoặc bạn có thể đặt câu hỏi kèm ảnh cũng được nhé.

Nguyễn My

Nguyễn My 22 Nov 2021

Cho e hỏi về đánh số thứ tự tự động ạ.Bảng này e có dùng sắp xếp dữ liệu theo nhóm ạ

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 23 Nov 2021

Bạn có thể xem tại bài 03 - chương 1 về quản lý danh mục hàng tồn kho, ở bài này có hướng dẫn cách viết code đánh số thứ tự tự động.

Mình chưa rõ ý "sắp xếp theo nhóm" là như thế nào, bạn có thể gửi ảnh để mô tả rõ hơn vấn đề của bạn được không?

{"id":180751,"crm_contact_id":308261,"name":"Nguy\u1ec5n My","email":"mynguyen2605@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"e6603ae6de324af62d1743b86a57cd59","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-06T04:34:08.000000Z","updated_at":"2021-11-22T12:58:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":47070,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/butcher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/180751-nguyen-my","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn My 23 Nov 2021

E sắp sếp theo nhóm hàng theo thứ tự a-z qua recode macro a ạ.À,a ơi,lý thuyết và bài tập về mảng array thì xem ở mục nào thế ạ

{"id":180751,"crm_contact_id":308261,"name":"Nguy\u1ec5n My","email":"mynguyen2605@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"e6603ae6de324af62d1743b86a57cd59","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-06T04:34:08.000000Z","updated_at":"2021-11-22T12:58:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":47070,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/butcher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/180751-nguyen-my","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn My 23 Nov 2021

E chụp ảnh rồi nhưg hệ thống lại báo file quá lơnz.E chụp có một cái.E đang theo dõi bài học đến bài tạo userform lưu mới hàng hóa.Trong phần yêu cầu có yc sắp xếp nhóm hàng và mã hàng bằng data sort.Stt bảng của e bị loạn lên.Còn những cái khác ko sao.Vừa nãy e theo dõi bài tạo stt tự động dùng hàm if và subtotal 3 rồi nhưng vẫn bị,còn có cách nào khác hay e làm thiếu gì ko ạ
VBAG03 (Nâng cao) - Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA
5

(1 đánh giá)

136 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/