Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có sẵn 1 lượng lớn Code mẫu và File mẫu để sử dụng được ngay vào công việc thực tế
Áp dụng lập trình VBA vào các ngành nghề: kế toán, nhân sự, tài chính, bán hàng...
Rút ngắn thời gian học và ứng dụng VBA vào công việc, tự tin trong việc tạo và sử dụng các chương trình VBA
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Chuyên gia VBA

Khoá học này sẽ có:

Video

8h 53m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

7 Chương . 43 bài giảng . 8h 53m giờ học

1

Ứng dụng VBA trong công tác Quản lý Kho trên Excel

2

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Danh mục hàng tồn kho

7 bài học thử
3

Ứng dụng VBA trong việc quản lý Sổ kho (bảng theo dõi nhập xuất kho)

4

Ứng dụng VBA trong việc lập phiếu, lưu phiếu và in phiếu Nhập kho, Xuất kho

4 bài học thử
5

Ứng dụng VBA trong báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn

6

Ứng dụng VBA trong báo cáo chi tiết Hàng tồn kho (Sổ kho / Thẻ kho)

7

Tạo giao diện MENU quản lý chương trình giống như phần mềm

Mô tả khoá học

Tiếp nối các khóa học EXG01, VBAG01, VBAG02 - nhằm giúp học viên có thể sử dụng linh hoạt và thực tế, ứng dụng nhanh hơn vào công việc, Gitiho tiếp tục cho ra mắt khóa học VBAG03 - Chuyên đề ứng dụng VBA qua code mẫu. Với khóa học này, học viên sẽ rút ngắn thời gian học VBA dựa trên code mẫu có sẵn, Biết cách ứng dụng VBA trong công việc thực tế dựa trên các chuyên đề thực hành; Kết hợp giữa các kiến thức: Excel, VBA, kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế; Tối đa hóa việc thực hành VBA với hệ thống bài tập và bài kiểm tra chi tiết, đầy đủ.


Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.7 điểm đánh giá

  • 498 đánh giá

  • 233,624 học viên

  • 90 khóa học

Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 1 lượt đánh giá

Trần Ngọc Hà

Trần Ngọc Hà

11:03 03/06/2022

Đây là khóa học VBA rất hữu ích và thực tế, học dựa trên ví dụ cụ thể luôn. Kết thúc khóa học học viên có thể tự xây dựng Chương trình quản lý kho dựa trên kiến thức thực tế đã học. Các bài giảng được thiết kế và hướng dẫn rất chi tiết, dễ hiểu. Mình đã học xong 3 khóa VBA01, VBA02 và VBA03, nên khuyên các bạn sau khi hoàn thành VBA01 thì nhảy sang học VBA03(khóa này) luôn để tận dụng ngay kiến thức đã học tại VBA01. Xin chân thành cảm ơn Giảng viên và Gitiho.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

82 thảo luận

TRẦN THANH TUẤN

TRẦN THANH TUẤN 12 Dec 2022

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 13 Dec 2022

Chào bạn! Bạn giúp mình đẩy file lên để giảng viên xem xét kỹ hơn nhé

 

{"id":236911,"crm_contact_id":413392,"name":"TR\u1ea6N THANH TU\u1ea4N","email":"tranthanhtuanymvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-31 18:49:56","confirmation_code":"2a1caeab5ae059c0be732127a0e6b840","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-28T01:25:28.000000Z","updated_at":"2022-12-21T14:04:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":45678,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_237\/tran-tuan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/236911-tran-thanh-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

TRẦN THANH TUẤN 29 Dec 2022

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn 23 Dec 2022

Thầy cho mình hỏi thay vì sử dụng hàm IF và tạo thêm 01 cột “Số lượng” thì mình có thể dùng hàm INDEX và MATCH để tìm kiếm theo nhiều điều kiện được ko 

MATCH của hai giá trị là “Mã hàng” và “Ngày”

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 24 Dec 2022

index match theo nhiều điều kiện sẽ phức tạp hơn (do phải dùng công thức mảng). Thay vào đó chúng ta có thể tạo 1 cột ghép giữa 2 điều kiện để dùng dưới dạng 1 điều kiện sẽ dễ hình dung hơn (về bản chất index match dạng mảng là tạo ra mảng ghép các điều kiện cũng tương tự như vậy)

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn 05 Dec 2022

 

Thầy cho mình hỏi nếu mình viết ngắn gọn như vậy, so với cách dùng hàm Max thì có nhược điểm gì ko ah? hoặc nếu dùng hàm Max thì sẽ có ưu điểm gì hơn.

=================================

Private Sub UserForm_Initialize()
   'Xac dinh combobox
   Dim i As Integer
       i = Sheet5.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Me.cb_NhomHang.List = Sheet5.Range("C5:C" & i).Value
 =================================  
   'Xac dinh gia tri so thu tu - tu danh so thu tu
   Dim j As Integer
       j = Sheet6.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  
      Me.tb_STT.Value = j - 5 + 1          

  =================================      
End Sub

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09 Dec 2022

Thực ra đánh số thứ tự có nhiều cách làm nên chỉ cần dùng cách nào hợp logic là được.

Với hàm MAX có ưu điểm bỏ qua các giá trị text, nên vẫn có thể đánh stt trong trường hợp có lẫn ký tự text trong cột STT.

Còn dùng code như trên sẽ có nhược điểm là nếu lẫn text sẽ bị lỗi.

{"id":92128,"crm_contact_id":16818,"name":"Ph\u1ea1m Anh Tu\u1ea5n","email":"anhtuan.udc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-23 11:25:40","confirmation_code":"38d84ed0580331f7188cfdccfecb5864","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-21T12:55:41.000000Z","updated_at":"2022-12-27T09:37:59.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Anh Tu\u1ea5n","address":"S\u1ed1 4 , Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n Thu\u1eadt, Ph\u01b0\u1eddng 26, B\u00ecnh Th\u1ea1nh, TP HCM ,S\u1ed1 4 , Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n Thu\u1eadt, Ph\u01b0\u1eddng 26, B\u00ecnh Th\u1ea1nh, TP HCM\u00a0","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0908818083","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":102018,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_92\/pham-tuan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/92128-pham-anh-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Anh Tuấn 09 Dec 2022

Dạ vâng cám ơn thầy!

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn 05 Dec 2022

Thầy cho mình hỏi nếu mình viết ngắn gọn như vậy, so với cách dùng hàm Max thì có nhược điểm gì ko ah? hoặc nếu dùng hàm Max thì sẽ có ưu điểm gì hơn.

=================================

Private Sub UserForm_Initialize()
   'Xac dinh combobox
   Dim i As Integer
       i = Sheet5.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Me.cb_NhomHang.List = Sheet5.Range("C5:C" & i).Value
 =================================  
   'Xac dinh gia tri so thu tu - tu danh so thu tu
   Dim j As Integer
       j = Sheet6.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  
      Me.tb_STT.Value = j - 5 + 1          

  =================================      
End Sub

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09 Dec 2022

Thực ra đánh số thứ tự có nhiều cách làm nên chỉ cần dùng cách nào hợp logic là được.

Với hàm MAX có ưu điểm bỏ qua các giá trị text, nên vẫn có thể đánh stt trong trường hợp có lẫn ký tự text trong cột STT.

Còn dùng code như trên sẽ có nhược điểm là nếu lẫn text sẽ bị lỗi.

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn 08 Dec 2022

Xin hỏi nếu mình tạo “uf_XoaDong" và md_XoaDong rồi gán vào Shape Xóa để xóa có nhanh hơn cách này ko thầy? 

=============================================

[uf_XoaDong]

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim i As Integer
       i = ActiveCell.Row
   Sheet6.Range("B" & i & ":G" & i).ClearContents
   Unload Me
End Sub

=============================================

Sub XoaDong()

   Dim i As Long
       i = ActiveCell.Row
       uf001_XoaDong.Show
   
End Sub

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 08 Dec 2022

Khi xóa dữ liệu bằng VBA, thao tác diễn ra rất nhanh và không khôi phục lại được (không giống như excel thường có phím ctrl + Z để undo thao tác).

Do đó lệnh xóa này thường có hạn chế, có kiểm soát và hơi “rườm rà” một chút để đòi hỏi người dùng phải chắc chắn với thao tác này.

Nếu muốn nhanh thì có thể xóa trực tiếp trong excel mà không cần qua lệnh VBA (bạn có thể cho phép người dùng làm việc này mà không khóa bảng tính)

Phạm Văn Vũ

Phạm Văn Vũ 13 Nov 2022

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 14 Nov 2022

Việc này mình nghĩ cần phải có quy luật thì mới làm được, còn nếu không có (mà phải tự hiểu) thì không được.

Nếu xét về quy luật trên hình thì ta có:

Dim i as long, j as long

j = 2 'bien xac dinh dong ket qua o cot E

For i = 1 to dongCuoi

   Range("E" & j).value = range("A" & i*3).value

   Range("F" & j).value = range("B" & i*3 - 1).value

   j = j + 1

Next i

{"id":258809,"crm_contact_id":457123,"name":"Ph\u1ea1m V\u0103n V\u0169","email":"phamv4951@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-10-31 20:52:15","confirmation_code":"9ac7dd3a94fc96cf715bdc57639a7328","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-10-31T13:49:24.000000Z","updated_at":"2022-11-19T14:47:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"2002-12-21 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":".","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0971450664","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":33598,"google_id":"103092394359699011941","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_259\/pham-vu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/258809-pham-van-vu","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Văn Vũ 14 Nov 2022

Mình đã code như trên nhưng bấm run nó không chạy cái gì cả

 

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2023-02-01T12:01:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":54185048,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1469,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":17.7}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 16 Nov 2022

Đoạn code trên chỉ là phần vòng lặp bạn nhé.

Bạn cần đặt nó vào trong 1 sub thì mới chạy được (bạn tạo 1 sub rồi paste code vào trong sub này)

pham thanh tung

pham thanh tung 17 Oct 2022

Tôi sử dụng code Application.WorksheetFunction.Max như bài giảng nhưng bị lỗi

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Oct 2022

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2023-02-01T12:01:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":54185048,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1469,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":17.7}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Oct 2022

Khi viết dấu & bạn cần có dấu cách chứ không viết liền nhé (ở dòng đang báo màu đỏ)

Phạm Quang Viện

Phạm Quang Viện 25 Aug 2022

Ad cho em hỏi trường nếu muốn lọc nhiều điều kiện bằng VBA Excel thì sao ạ ? 
Ví dụ em muốn lọc mã , tên  luôn 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 26 Aug 2022

Bạn nên tạo ra ở 2 ô lọc riêng, mỗi ô 1 điều kiện sẽ tốt hơn

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 22 Aug 2022

Chào thầy/cô!

Trong phần báo cáo tồn kho e muốn nhập thời gian tùy ý mà không phải là tháng hiện hại quý 1, 2,3, 4.ví dụ từ ngày 12 tháng 3 đến 17 tháng 3 thì mình phái làm thế nào để nhập dự liêu tùy ý đó vào userform VBA ạ?

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 23 Aug 2022

Việc đặt thời gian theo các mốc có sẵn mục đích chỉ giúp việc nhập Từ ngày - Đến ngày nhanh hơn thôi. Bạn có thể thêm một mục Tùy chọn vào bảng danh sách các mốc thời gian, khi chọn theo Tùy chọn thì bạn phải nhập đủ cả Từ ngày - Đến ngày là được.

nguyễn hữu trọng

nguyễn hữu trọng 19 Jun 2022

Chào thầy, sau khi em viết lập trình theo hướng dẫn của thầy thì nó xuất hiện đoạn hội thoại như thế này? Em đã lên mạng nghiên cứu nhưng không thành công? Nhờ thầy hỗ trợ với ạ, em cảm ơn thầy nhiều.

https://gitiho.com/discussion/image-d..." style="max-width:100%;margin:0.5rem 0;">

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 20 Jun 2022

Lỗi này là bạn đang gọi 1 đối tượng chưa được khai báo.

Bạn có thể kiểm tra lại tên của combobox xem đã viết đúng tên chưa nhé.

Ms Na

Ms Na 29 Apr 2022

Giảng viên cho em hỏi, em gửi file excel tự động hàng loạt qua mail nhưng có lỗi: có file excel thì được đính kèm và gửi đi, nhưng có file thì lại không đính kèm vào mail, lỗi này là do nguyên nhân gì và cách thức xử lý như thế nào ạ. Em cảm ơn. 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 30 Apr 2022

Có thể do tốc độ code chạy nhanh quá, trong khi việc đính kèm file dung lượng lớn khiến email bị chậm. Bạn có thể đặt thêm code tăng thời gian chờ đợi giữa các lần gửi mail như sau:

Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
Application.SendKeys "%s"

Chú ý đoạn code trên đặt sau lệnh Send của email nhé.

{"id":159701,"crm_contact_id":249713,"name":"Ms Na","email":"nanguyen.uel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-07-17 09:31:48","confirmation_code":"eaefb9b6300e5bd5533fb95cdeb74b32","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-17T02:27:44.000000Z","updated_at":"2022-12-11T02:42:19.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ms Na","address":"upsales ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0389033016","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":107498,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_160\/ms-na.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/159701-ms-na","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Ms Na 02 May 2022

Cảm ơn giảng viên.

Lương Vi Hào

Lương Vi Hào 06 Mar 2022

Chào Thầy, 

Em đang học tới bài chương 2 - 5.04, phần tạo userform như trong hình đính kèm . Tại vì nhập danh sách hàng hoá là có tính liên tục nên em muốn sau khi nhấn nút lưu là dữ liệu trong bảng userform sẽ bị xoá đi. Vậy e phải thêm code thế nào để mỗi lần nhập data mới là tự động xoá nội dung 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 07 Mar 2022

Bạn để ý mình có hướng dẫn nội dung này trong bài rồi nhé, là lệnh:

- Đầu tiên đóng userform lại:

Unload Me

- Ngay sau đó mở userform lên

Ten_userform.Show

Khi userform được đóng-mở như vậy nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu khi chưa nhập nội dung. Các này giúp bạn làm mới userform rất nhanh.

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 07 Dec 2021

Chào thầy!

Em làm tới bài 18.03 mà nó báo lỗi run_time eror '1004' mà e tìm không ra lỗi. Ở đoạn viết code cho hàm match.Thầy giúp em được không. Bài của em có thay đổi cột trong sheet.sheet phieu_nhap cột nhóm hàng là cột E, cột mã hàng là cột F.sheet  DS_hanghoa cột nhóm hàng là cột B, cột mã hàng là cột C

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 04 Jan 2022

Với hàm tìm kiếm như VLOOKUP, MATCH khi viết trong VBA dễ gặp lỗi như không tìm thấy, không có dữ liệu tìm kiếm...

Do đó thường gắn kèm với lệnh bẫy lỗi là

On Error Resume Next

Sau khi dùng hàm xong lại đặt lệnh bỏ cơ chế bẫy lỗi

On Error Go to 0

Bạn để ý cách dùng các dòng lệnh này trong bài nhé.

{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_131\/tran-trang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 01 Mar 2022

Cảm ơn thầy

Trần thị anh trang

Trần thị anh trang 10 Dec 2021

Chào thầy!

Trong bài 16.02 Phương pháp tạo phiếu nhập kho tự động sẽ hướng dẫn sau.mà em làm xong phần phiếu nhập mà ko thấy cách tạo phiếu nhập kho tự động ở đâu. Thầy có thế chỉ nó ở phần nào không ạ?

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 13 Dec 2021

Ở bài 21 có phần lưu phiếu sẽ liên quan tới vấn đề nhảy số phiếu tiếp theo. Bạn xem ở bài này nhé.


{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_131\/tran-trang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 15 Dec 2021

dạ e làm được rồi. cảm ơn thầy/Cô ạ

{"id":131175,"crm_contact_id":182667,"name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","email":"anhtrang.hhd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-10 22:12:42","confirmation_code":"00cff04a70212fd61131756424328d66","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-10T13:56:29.000000Z","updated_at":"2022-06-21T09:48:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n th\u1ecb anh trang","address":"Qu\u1ebf thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983205213","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":60839,"google_id":"101887903024771579672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_131\/tran-trang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/131175-tran-thi-anh-trang","business_employers":[],"vip_account":{"id":895,"user_id":131175,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2022-03-09 14:55:31","time_end":"2023-03-09 14:55:31","created_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z","updated_at":"2022-03-09T07:55:31.000000Z"},"roles":[]}

Trần thị anh trang 01 Mar 2022

Chào thầy!

Thầy có thế hướng dẫn em tạo nút sửa phiếu xuất kho đối với các phiếu nhập sai không ạ

Kevin nguyen

Kevin nguyen 07 Jan 2022

Thầy up form mẫu và code để học
Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 17 Jan 2022

File mẫu có ở trong chương 1 bạn nhé. Bạn vào đây để tải tài liệu về. Nội dung bài giảng tính từ chương 2.

VBAG03 (Nâng cao) - Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA
5

(1 đánh giá)

145 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/