Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có sẵn 1 lượng lớn Code mẫu và File mẫu để sử dụng được ngay vào công việc thực tế
Áp dụng lập trình VBA vào các ngành nghề: kế toán, nhân sự, tài chính, bán hàng...
Rút ngắn thời gian học và ứng dụng VBA vào công việc, tự tin trong việc tạo và sử dụng các chương trình VBA
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Chuyên gia VBA

Khoá học này sẽ có:

Video

8h 53m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

7 Chương . 43 bài giảng . 8h 53m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Ứng dụng VBA trong công tác Quản lý Kho trên Excel

1 bài giảng • 0 phút

Mô tả khoá học

Tiếp nối các khóa học EXG01, VBAG01, VBAG02 - nhằm giúp học viên có thể sử dụng linh hoạt và thực tế, ứng dụng nhanh hơn vào công việc, Gitiho tiếp tục cho ra mắt khóa học VBAG03 - Chuyên đề ứng dụng VBA qua code mẫu. Với khóa học này, học viên sẽ rút ngắn thời gian học VBA dựa trên code mẫu có sẵn, Biết cách ứng dụng VBA trong công việc thực tế dựa trên các chuyên đề thực hành; Kết hợp giữa các kiến thức: Excel, VBA, kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế; Tối đa hóa việc thực hành VBA với hệ thống bài tập và bài kiểm tra chi tiết, đầy đủ.


Đánh giá của học viên

5/5

1 Đánh giá và nhận xét

  • 100 %

  • 0 %

  • 0 %

  • 0 %

  • 0 %

Trần Ngọc Hà

Trần Ngọc Hà

11:03 03/06/2022

Đây là khóa học VBA rất hữu ích và thực tế, học dựa trên ví dụ cụ thể luôn. Kết thúc khóa học học viên có thể tự xây dựng Chương trình quản lý kho dựa trên kiến thức thực tế đã học. Các bài giảng được thiết kế và hướng dẫn rất chi tiết, dễ hiểu. Mình đã học xong 3 khóa VBA01, VBA02 và VBA03, nên khuyên các bạn sau khi hoàn thành VBA01 thì nhảy sang học VBA03(khóa này) luôn để tận dụng ngay kiến thức đã học tại VBA01. Xin chân thành cảm ơn Giảng viên và Gitiho.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 930 đánh giá

  • 334,836 học viên

  • 101 khóa học

Học viên cũng mua

Ebook thư viện code mẫu VBA
2 bài giảng
3
8,930
69,000 đ
69,000 đ
Ebook thư viện code mẫu VBA
THVP02 - Sử dụng máy tính hiệu quả cho dân Văn phòng
73 bài giảng
0
92
399,000 đ
499,000 đ
THVP02 - Sử dụng máy tính hiệu quả cho dân Văn phòng
Làm chủ công cụ Microsoft Access từ A-Z
55 bài giảng
0
84
499,000 đ
799,000 đ
Làm chủ công cụ Microsoft Access từ A-Z

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

102 thảo luận

Đặng Thị Thuỳ

Đặng Thị Thuỳ

Đặng Thị Thuỳ

Đặng Thị Thuỳ

Thầy xem giúp em ạ

Bùi Thanh Liêm

Bùi Thanh Liêm

Câu hỏi: trong userform có thể tạo ô tìm kiếm nhanh sort 1 lúc nhiều mã hàng hóa không? Nếu có xin hãy viết doạn code ví dụ 

xin cảm ơn

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin gửi thông tin đến Anh/Chị ạ:

Anh/Chị có thể tạo ô tìm kiếm nhanh trong UserForm của VBA và thực hiện việc sắp xếp nhiều mã hàng hóa một lúc. Dưới đây là một đoạn mã VBA minh họa:

Option Explicit

Private Sub UserForm_Initialize()
   ' Khởi tạo UserForm
   ' (Anh/Chị có thể thêm dữ liệu từ nguồn dữ liệu của mình vào ListBox)
   ListBox1.AddItem "Mã Hàng Hóa 1"
   ListBox1.AddItem "Mã Hàng Hóa 2"
   ListBox1.AddItem "Mã Hàng Hóa 3"
   ' Thêm các mã hàng hóa khác tương ứng
   
   ' Thiết lập giá trị mặc định cho TextBox tìm kiếm
   TextBoxSearch.Value = ""
End Sub

Private Sub TextBoxSearch_Change()
   ' Xử lý sự kiện khi giá trị trong TextBox tìm kiếm thay đổi
   Dim searchText As String
   Dim i As Integer
   
   searchText = UCase(TextBoxSearch.Value) ' Chuyển đổi về chữ hoa để tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/chữ thường
   
   ' Xóa toàn bộ mục trong ListBox
   ListBox1.Clear
   
   ' Hiển thị lại các mục thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
   For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
       If InStr(1, UCase(ListBox1.List(i)), searchText) > 0 Then
           ListBox1.AddItem ListBox1.List(i)
       End If
   Next i
End Sub

Private Sub CommandButtonSort_Click()
   ' Xử lý sự kiện khi nút sắp xếp được nhấn
   ' (Anh/Chị có thể thêm mã lệnh sắp xếp dựa trên các mã hàng hóa trong ListBox)
   ' Ví dụ: sắp xếp theo bảng chữ cái
   ListBox1.List = SortArray(ListBox1.List)
End Sub

Function SortArray(arr() As Variant) As Variant
   ' Hàm sắp xếp một mảng
   Dim i As Long, j As Long
   Dim temp As Variant
   
   For i = LBound(arr) To UBound(arr) - 1
       For j = i + 1 To UBound(arr)
           If arr(i) > arr(j) Then
               ' Hoán đổi giá trị nếu cần thiết
               temp = arr(i)
               arr(i) = arr(j)
               arr(j) = temp
           End If
       Next j
   Next i
   
   SortArray = arr
End Function
 

Trong mã trên:

- `UserForm_Initialize`: Khởi tạo UserForm và thêm một số mã hàng hóa vào ListBox.

- `TextBoxSearch_Change`: Xử lý sự kiện khi giá trị trong TextBox tìm kiếm thay đổi. Nó sẽ lọc ListBox dựa trên giá trị tìm kiếm.

- `CommandButtonSort_Click`: Xử lý sự kiện khi nút sắp xếp được nhấn. Anh/Chị có thể thay đổi logic sắp xếp tùy thuộc vào yêu cầu của Anh/Chị .

- `SortArray`: Hàm sắp xếp một mảng (được sử dụng để sắp xếp các mã hàng hóa trong ListBox).

Lê Văn Chánh

Lê Văn Chánh

Thầy ơi cho e hỏi: làm sao để dữ liệu đưa từ userform xuống thành dạng number  thầy - sao e đưa dữ liệu : " thành tiền = đơn giá * số lượng " thì xuống bảng nó hiểu là dạng text phải cover lại thì mới được.

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

để chuyển dữ liệu từ userform xuống sheet ở dạng number thì bạn dùng lệnh sau:

Sheets("tên sheet").Range("vùng ô nhận").Value = CLng(Me.TextBox1.Value)

Trong đó CLng có nghĩa là Convert to Long => chuyển giá trị về dạng số

{"id":184413,"crm_contact_id":315198,"name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","email":"levanchanh79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-23 23:11:06","confirmation_code":"814fae47e12cef2e9b33b0c7c5535477","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-23T02:21:34.000000Z","updated_at":"2024-04-19T05:22:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","address":"TDP huong long - ba ng\u00f2i - cam ranh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931314690","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14370,"google_id":"102651044122290766620","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_184\/le-chanh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/184413-le-van-chanh","vip_account":null,"roles":[]}

Lê Văn Chánh

da. e cảm ơn thầy
Lê Văn Chánh

Lê Văn Chánh

Thây ơi cho e hỏi - e bị báo lỗi application như hình bên dươi -thầy xem giúp e với. e đã chọn danh sách rồi rạo commonbox rồi mà vẫn bị lỗi trên

https://imgur.com/0VfoMDe

https://imgur.com/X5AYOOY

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của anh/chị đoạn mã như sau ạ:

Private Sub UserForm_Initialize()
   ' Phạm vi danh sách
   Dim DongDau_DS_HangHoa As Long
   Dim DongCuoi_DS_HangHoa As Long
   DongDau_DS_HangHoa = 5
   DongCuoi_DS_HangHoa = Sheets("ThietLap_DanhSach").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Me.cb_nhomhang.List = Sheets("ThietLap_DanhSach").Range("C" & DongDau_DS_HangHoa & ":C" & DongCuoi_DS_HangHoa).Value
End Sub

Chú ý là cần có ".List" ở Me.cb_nhomhang.List ạ!

Khi ta thêm ".List" vào cuối của câu lệnh "Me.cb_nhomhang" để gán dữ liệu vào combobox. Điều này cho phép anh/chị gán một mảng dữ liệu (Sheets("ThietLap_DanhSach").Range("C" & DongDau_DS_HangHoa & ":C" & DongCuoi_DS_HangHoa).Value) vào combobox "cb_nhomhang".

Với sửa đổi này, hàm UserForm_Initialize sẽ hoạt động đúng và gán dữ liệu từ phạm vi "C" từ hàng "DongDau_DS_HangHoa" đến hàng "DongCuoi_DS_HangHoa" vào combobox

nguyễn hữu trọng

nguyễn hữu trọng

Chào thầy, sau khi em viết lập trình theo hướng dẫn của thầy thì nó xuất hiện đoạn hội thoại như thế này? Em đã lên mạng nghiên cứu nhưng không thành công? Nhờ thầy hỗ trợ với ạ, em cảm ơn thầy nhiều.

https://gitiho.com/discussion/image-d..." style="max-width:100%;margin:0.5rem 0;">

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia]

Lỗi này là bạn đang gọi 1 đối tượng chưa được khai báo.

Bạn có thể kiểm tra lại tên của combobox xem đã viết đúng tên chưa nhé.

{"id":184413,"crm_contact_id":315198,"name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","email":"levanchanh79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-23 23:11:06","confirmation_code":"814fae47e12cef2e9b33b0c7c5535477","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-23T02:21:34.000000Z","updated_at":"2024-04-19T05:22:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","address":"TDP huong long - ba ng\u00f2i - cam ranh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931314690","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14370,"google_id":"102651044122290766620","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_184\/le-chanh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/184413-le-van-chanh","vip_account":null,"roles":[]}

Lê Văn Chánh

thầy ơi e cũng gặp lỗi này nhưng không biết xử lý như thế nào , e đã kiêm tra tên combobox thì đúng rổi. vì bấm dấu chấm nó hiện lên và chon

{"id":184413,"crm_contact_id":315198,"name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","email":"levanchanh79@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-23 23:11:06","confirmation_code":"814fae47e12cef2e9b33b0c7c5535477","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-23T02:21:34.000000Z","updated_at":"2024-04-19T05:22:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea V\u0103n Ch\u00e1nh","address":"TDP huong long - ba ng\u00f2i - cam ranh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931314690","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14370,"google_id":"102651044122290766620","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_184\/le-chanh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/184413-le-van-chanh","vip_account":null,"roles":[]}

Lê Văn Chánh

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/