Kế toán Thuế

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.
Thông tin lộ trình

4 khóa học

7 Giờ học

48 đã follow

Chương trình học

1

Kế toán thuế

Các khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức về thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN giúp học viên thành thạo cách tính và lên được tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

4 Khóa học

7 Giờ học

Thuế Giá trị gia tăng
Giảng viên:
0 (0 đánh giá)
Thuế thu nhập cá nhân
Giảng viên:
0 (0 đánh giá)
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Giảng viên:
0 (0 đánh giá)
KTG07 - Thuế Nhà thầu nước ngoài
Giảng viên:
2.33 (3 đánh giá)

Nhận certificate hoàn thành lộ trình từ gitiho

Một certificate hoàn thành lộ trình học tập sẽ được cấp sau khi bạn hoàn thành lộ trình học tập.

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông