TeleSale

Lộ trình học tập này được xây dựng với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về Telemarketing, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các công cụ hỗ trợ cho quá trình Telemarketing.
Thông tin lộ trình

5 khóa học

3 Giờ học

19 đã follow

Chương trình học

1

TeleSale

Telesales là hình thức bán hàng, mời chào sản phẩm qua điện thoại bằng cách sử dụng những kịch bản có sẵn và các thông tin về sản phẩm , dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp để gọi tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Các khóa học được xây dựng với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về Telemarketing, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các công cụ hỗ trợ cho quá trình Telemarketing.

5 Khóa học

3 Giờ học

Nhận certificate hoàn thành lộ trình từ gitiho

Một certificate hoàn thành lộ trình học tập sẽ được cấp sau khi bạn hoàn thành lộ trình học tập.

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông