SkillHub

SkillHub

Giảng viên -

24

Khóa học

17

Học viên

0

Đánh giá

Giới thiệu

Đang cập nhật

Thành tích đạt được

Đang cập nhật

Chương trình đào tạo

Tài chính

Kế toán

Hành chính nhân sự

Business

Kỹ năng mềm

Kỹ năng Quản lý

Sale

Khoá học đã xuất bản

24 Khoá học đã được xuất bản bởi SkillHub
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
Mới xuất bản
Kỹ năng Phản hồi tích cực
Mới xuất bản
Kỹ năng làm việc với người trái tính
Mới xuất bản
Kỹ năng Giao tiếp ứng xử
Mới xuất bản
Quản lý tài chính cá nhân
Mới xuất bản
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Mới xuất bản

Bài viết đã chia sẻ

Chưa có bài viết nào được chia sẻ từ SkillHub

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông