Trần Thái Giang

Trần Thái Giang

Giảng viên -

0

Khóa học

0

Học viên

0

Đánh giá

Giới thiệu

Công việc hiện tại: Trưởng phòng triển khai DWH & BI- FPT Information System - Khối ngành dịch vụ ERP Học vấn: Cử nhân ngành hệ thống thông tin, Thạc sỹ ngành tài chính. Kinh nghiệm với Tableau: Quản trị dự án và triển khai Tableau từ 2017 đến nay (2.5 năm). Founder và là Tableau User Group Việt Nam leader từ 2017 Chứng chỉ Tableau Qualification Associated (2019-2021)

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông