robert smith

robert smith

Marketing Manager

0

Khóa học

0

Học viên

0

Đánh giá

Giới thiệu

Harris is a colorful wordsmith published on GoDaddy, Bloguettes, Creative Market and more. When he is not busy writing blog posts, he’s on the hunt for food that’s not good for him, knocking things off his bucket list and upcycling unique finds from the thrift shop for his clothing brand, Honey & Misfits. he’s a scary movie junkie and will never be caught without a pair of worn-in Converse. 

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông