Hà Long Giang

Hà Long Giang

Đang cập nhật
 • Khóa học

  1

 • Bài viết

  0

Giới thiệu bản thân


  Đôi nét về Giảng viên Hà Long Giang, ACCA, CPA.

  Học vấn:

  2006 – 2010: Cử nhân xuất sắc Chuyên ngành Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

  Hội viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (VACPA)

  Học bổng Job Hunting Competition do Ernst & Young, Vietsourcing, ACCA tổ chức ngay từ năm 3 đại học

  Kinh nghiệm làm việc

  7/2016 – hiện nay: Trợ lý tổng giám đốc - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  12/2015 – hiện nay: Phó ban tài chính - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  11/2013 – 2018: Giảng viên ACCA– Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing)

  2019 – hiện nay: Trưởng ban KSNB - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  1/2010 – 9/2013: Trưởng nhóm kiểm toán - Ernst & Young

  Kinh nghiệm giảng dạy

  Tham gia vào quá trình biên soạn tài liệu, đào tạo và phát triển cho nhân viên tại IC&D

  Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho trợ lý kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam.

  Giảng viên chương trình ACCA, các khóa ngắn hạn tại Vietsourcing:

                 - F3, F7, F8

                 - Kiểm soát nội bộ

                 - Kiểm toán nội bộ

                 - Quản trị rủi ro

  2018 - nay: phụ trách đào tạo tại BISC academy

   

Xem thêm