Trần Thái Giang

Trần Thái Giang

Đang cập nhật
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Giới thiệu bản thân


Công việc hiện tại: Trưởng phòng triển khai DWH & BI- FPT Information System - Khối ngành dịch vụ ERP Học vấn: Cử nhân ngành hệ thống thông tin, Thạc sỹ ngành tài chính. Kinh nghiệm với Tableau: Quản trị dự án và triển khai Tableau từ 2017 đến nay (2.5 năm). Founder và là Tableau User Group Việt Nam leader từ 2017 Chứng chỉ Tableau Qualification Associated (2019-2021)

Phân tích - trực quan hóa dữ liệu với Tableau

0.0 (0 review)
599,000 VNĐ
799,000 VNĐ