G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 442 lượt xem

Hướng dẫn hàm EVEN và hàm ODD trong Excel

Apr 04 2017

Hàm EVEN và hàm ODD là hai hàm làm tròn số rất đơn giản. EVEN() làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất, còn ODD() làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. Cả hai đều làm tròn theo kiểu chạy xa khỏi số 0.

1/ Hàm EVEN:

– Cú pháp: = EVEN(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên chẵn.

  • Dùng hàm EVEN, thu được kết quả:

Xem thêm: hàm excel cơ bản

2/ Hàm ODD:

– Cú pháp: = ODD(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên lẻ.

ham-odd

  • Dùng hàm ODD, thu được kết quả:

ham-odd

Thế là xong.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng hàm Round để làm tròn số trong excel tại đây

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 442 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội