Lực td
Lực td
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 975 lượt xem

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng với thông tư 133 mới nhất trên Excel

Jan 30 2021

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là một loại sổ được mở cho các nhân viên kế toán tiền mặt nhằm theo dõi tình hình tài chính của mỗi đơn vị. Mỗi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của thủ quỹ tương ứng với một sổ quỹ tiền mặt của kế toán. Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ đưa ra mẫu và cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của Thông tư 133


EXG01 - Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133 trên Excel

- Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị

- Mẫu chứng từ: Ta sẽ sử dụng trong Textbox (Nhấn phần Insert > Texbox) để tạo hộp. Qua đó ghi rõ mẫu chứng từ cùng với các thông tin cơ bản khác. Tiếp tục sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển hộp mà không bị ảnh hưởng bởi độ dài hoặc rộng của cột.

- Tài khoản: Tài khoản mà kế toán sử dụng (Tài khoản 111)

-Năm: Năm kế toán đơn vị sử dụng

- Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt

- Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ

- Cột B: Ghi rõ ngày, tháng của Phiếu thu hoặc Phiếu chi

- Cột C và D: Ghi rõ số hiệu lực chứng từ của Phiếu thu và Phiếu chi

(Lưu ý: Ghi số hiệu lực liên tục, từ bé tới lớn)

- Cột F: Tài khoản đối xứng với tài khoản 111: ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ

- Cột 1: Số tiền nhập quỹ

-Cột 2: Số tiền xuất quỹ

- Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày

(Lưu ý: Những khoản này phải đúng bằn gsố tiền mặt hiện đang có trong quỹ)

- Cột G: Định kỳ kế toán, dùng để đối chiếu giữa hai sổ là Sổ quỹ tiền mặt với Số kế toán chi tiền mặt. Sau đó là xác nhận vào cột G

Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ 

-Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ 

-Ngày … tháng … năm …:Thời gian những người liên qua ký vào sổ

-Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Lưu ý:

- Cần cộng số lũy kế của trang trước để chuyển sang trang sau khi hết trang

- Ở đầu trang thì cần ghi cộng số trang trước khi chuyển trang.

Ngoài ra bạn đọc cũng có thể tìm hiểu qua những nội dung về Excel trên trang Gitiho.com

Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang bất kì trong Word

Hướng dẫn cách để loại bỏ Track Changes khỏi tài liệu Word

Hướng dẫn tạo và xóa ngắt trang trong Word
Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Tin học văn phòng

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 975 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội