Hoàng Quý Dương
Hoàng Quý Dương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 61 lượt xem

là tại sao em bị lỗi này ạ? https//drivegooglecom/drive/folder;

Cho em hỏi là tại sao em bị lỗi này ạ? 

https://drive.google.com/drive/folder...;


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 61 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Quý Dương 08:02 - Feb 03, 2022

nếu em type như giống giảng viên thì nó tự hiện dấu " " còn nếu copy paste define name thì userform mẫu của bài học thì dùng bình thường được ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Quý Dương 11:02 - Feb 05, 2022

Hàm offset khi define Name bạn viết chưa đúng rồi.

thành phần đầu tiên trong hàm offset phải là 1 ô (như ô A3 chẳng hạn) chứ không phải 1 vùng (A3:A22). Chỉ có phần hàm counta thì mới đếm trên 1 vùng thôi => như thế kết quả hàm offset đang sai => tên chưa đúng nên việc gán vào code sẽ bị lỗi.

Còn dấu " " thì lúc define name không cần. Code bạn viết đang đúng rồi.

Lưu ý: Nếu code bạn làm như vậy đang chạy đúng thì không cần sửa lại cũng được. Nhưng ở đây mình muốn bạn hiểu rõ bản chất của việc sử dụng hàm offset trong đặt tên vùng để làm chính xác hơn.

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Quý Dương 11:02 - Feb 05, 2022

mình cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội