Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 354 lượt xem

em nối dữ liệu cho cột fullname theo ng thức fullname =[Prefix]&" "[FirstName]&"

thầy ơi, em nối dữ liệu cho cột fullname theo công thức fullname =[Prefix]&" "[FirstName]&" "&[LastName]) nó báo lỗi này ạ:
Expression.Error: We cannot apply field access to the type Text.
Details:
Value=
Key=FirstName
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 354 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thắng 14:07 - Jul 17, 2020
Thiếu một dấu & kìa bạn :D fullname =[Prefix] & " " & [FirstName] & " " &[LastName])
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thắng 07:07 - Jul 19, 2020
hahaha, em thấy rồi, em cảm ơn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội