TẠ THỊ MAI CHI
TẠ THỊ MAI CHI
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 352 lượt xem

Phần câu số 1 m dùng cấu trúc này cũng ra dc kết quả giáo xem

Phần câu hỏi số 1, m dùng cấu trúc này cũng ra dc kết quả thầy giáo xem dùm mình.

CustomersPriority = IF(Customers[BirthYear]>1970&&Customers[AnnualIncome]>100000,"Priority","Standard")
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 352 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
TẠ THỊ MAI CHI 21:09 - Sep 10, 2020

tuy nhiên là quá nhiều dòng dữ liệu mình cũng chưa check dc là chính xac từng dòng hay ko. Mình làm thế này có được ko thầy:

Mình sẽ tạo 1 column check thử và dùng hàm như sau

 Check = AND(Customers[BirthYear]>1970,Customers[AnnualIncome]>100000)

sau đó kết quả trả về nếu thấy cột CustomersPriority đều có gia trị là Priority thì tức là mình đã đúng

Thầy còn cách nào khác hiệu quả và nhanh hơn ko thì chỉ mình với nhé!

Vỗ tay vỗ tay
TẠ THỊ MAI CHI 18:09 - Sep 11, 2020

Hi chị, cách làm của chị đúng chị nhé - hiểu đơn giản thì "And" chính bằng "&&". Để check thì thực ra chỉ cần Filter, và check thử 1 kết quả, dùng Filter ngay ở Data View thì ko cần tạo thêm cột. Chị Chi tạo thêm cột thì sẽ mất công PBI tạo thêm data ở backend, mình chỉ cần filter và check sẽ đơn giản hơn. 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội