Huy Lam
Huy Lam
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 494 lượt xem

Ngoài ra xin góp ý thêm là cần chỉ cách kiểm tra số liệu của các

Ngoài ra, xin góp ý thêm là Thầy cần chỉ cách kiểm tra số liệu của các measures. Sau khi tính ra được kết quả thì con số đó có đúng hay không, chứ không phải ra kết quả là xong.

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 494 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội