Huy Lam
Huy Lam
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 361 lượt xem

Yêu cầu tính Tổng đặt hàng tháng trước mình tính như ng thức bên dưới

Yêu cầu tính Tổng đặt hàng tháng trước, mình tính như công thức bên dưới mới ra kết quả, còn tính như trong video hướng dẫn thì không ra kết quả.
Prev Month Order = CALCULATE(sum(AW_Sales[OrderQuantity]),PREVIOUSMONTH(AW_Calendar[Date]))
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 361 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông