Bùi Minh Thành
Bùi Minh Thành
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 281 lượt xem

Liên quan đến bài tập thực hành cuối chương này tại sao khi dùng metrix để

Liên quan đến bài tập thực hành cuối chương này, tại sao khi dùng metrix để tính cost của từng Category Name nhưng không được? Mình đã kiểm tra related thì bảng "Sale" có nối bắc cầu đến bảng "Product_Categories_Lookup"Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 281 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội