TẠ THỊ MAI CHI
TẠ THỊ MAI CHI
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 274 lượt xem

chút phần sử dụng Time Intelligence có hướng dẫn là tạo 1 slicer để

Thầy cho m hỏi chút: phần sử dụng Time Intelligence, thầy có hướng dẫn là tạo 1 slicer để check, tuy nhiên m chưa hiểu rõ lắm. khi dùng hàm calculated kết hợp DateAdd có -1, nghĩa là trên slicer m se thử chọn 1 mốc thời gian là từ 01/03 -31/03 chẳng hạn, thì kết quả trả về ở bảng matrix Prev Month Order sẽ là "Tổng order quantity của tháng 2". Tức là hàm sẽ tự hiểu sẽ lọc các giá trị trước 1 tháng kể từ ngày bắt đầu chọn??? đúng k thầy nhỉ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 274 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
TẠ THỊ MAI CHI 10:09 - Sep 16, 2020

mình thử như vậy nhưng ko đúng thầy ạ? 


Vỗ tay vỗ tay
TẠ THỊ MAI CHI 18:09 - Sep 18, 2020
B gửi thêm ảnh để mình xem nha. Phần thời gian để chạy trên Slicer hay trong DAX về Time Intelligence, c Chi nhớ dùng các trường đã đc định dạng dạng Date nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội