Trần Thị Kim Thuyết
Trần Thị Kim Thuyết
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 273 lượt xem

sao ko có bước thể hiện rõ là 4% thay vì để 004 hướng dẫn nhé

sao ko có bước thể hiện rõ là 4% thay vì để 0.04 ad ơi, hướng dẫn nhé

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 273 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kim Thuyết 18:12 - Dec 22, 2020

Để thể hiện là 4% thì bạn chỉ cần Format cho Measure dạng % thay vì dạng số là được nha, trong phần Measure tools khi ta chọn measure: