Tạ thị xuân diệu
Tạ thị xuân diệu
Thảo luận 23 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

xem giúp em dòng code bên dưới sai ở đâu ạ khi chạy lệnh thì bị vàng dòng

Nhờ Thầy xem giúp em dòng code bên dưới sai ở đâu ạ, khi chạy lệnh thì bị vàng dòng dưới và hiện lỗi 424, em cảm ơn Thầy rất nhiều:

DC = Workbooks("WEEKLY31_10").Sheet18.Range("C" & Sheet18.Rows.Count).End(xlUp).Row

Thảo luận 23 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 17:11 - Nov 19, 2020

chào bạn bạn viết dưới dang sheets name cần viết như sau:

dc = workbooks("Tenbook").sheets("Tensheets").range("tencong"&rows.count).end(xlup).row

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 11:11 - Nov 20, 2020

Cảm phiền Thầy xem giúp em, em không tìm ra được chỗ sai ạ: Workbooks("WEEKLY31_11").Sheets("KSV").Range("C2:C252").Value = Workbooks("Data").Sheets("Data10").Range("A2:A252").Value

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 13:11 - Nov 20, 2020

Chào bạn bạn viết trên cùng một dòng hay hai dòng vậy nếu hai dòng thì bạn thiếu một dấu  _

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 13:11 - Nov 20, 2020

Dạ trên 1 dòng ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 13:11 - Nov 20, 2020


Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy code lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020

Sub Gop_DuLieu_01()

            Workbooks("WEEKLY31_11").Sheets("KSV").Range("C2:C252").Value = Workbooks("Data").Sheets("Data10").Range("A2:A252").Value

    End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020

em tự làm cái cơ bản nhất, nên chưa viết gì nhiều ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020
chào bạn file mở cần có đương dẫn nó nằm ở đâu. thì excel mới biết bạn lấy từ đâu chứ.
Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020

Dạ, Thầy chỉ giúp em xem lại video nào để em viết thêm code vào ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 14:11 - Nov 20, 2020

Chào bạn bạn xem lại bài 7 nhé. lưu ý woorkbook của bạn được lưu nhé. và đang được mở nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 16:11 - Nov 24, 2020

Nhờ Thầy giúp em,  xem code bên dưới ạ, em muốn dán dữ liệu từ cột C9:C2000 của sheet DVKH (nv) dán vào dòng cuối trở đi của sheet Data10KSV ạ

Workbooks("Data.xlsm").Sheets("Data10KSV").Range("A" & DongCuoi + 1).Value = Workbooks("WEEKLY31_10.xlsx").Sheets("DVKH (nv)").Range("C9:C2000").Value


Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 16:11 - Nov 24, 2020

chào bạn bạn xem ở phần chương 10 sẽ thấy rõ phần này nhé. code nhìn thì không thấy sai nhưng phần dongcuoi là gì thì hiện tại đang không được hiện lên ở đây.

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 09:11 - Nov 26, 2020

Dạ, em cảm ơn thầy ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 10:11 - Nov 26, 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 13:12 - Dec 09, 2020

Nhờ Thầy giúp em với ạ,

Em muốn giá trị Filter 004 được nhập vào ô A1 của sheet, mỗi lần em thay đổi giá trị tại ô A1 thì Filter được nhảy theo giá trị đó ạ, dĩ nhiên giá trị tại ô A1 là tập con của giá trị trong bảng ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ

Sub Filter()
' Filter Macro
'    Rows("8:8").Select
    Range("Y8").Activate
    Selection.AutoFilter
    ActiveWindow.ScrollColumn = 166
    ActiveWindow.ScrollColumn = 144
    ActiveWindow.ScrollColumn = 34
    ActiveWindow.ScrollColumn = 5
        Application.Calculation = xlManual
    ActiveSheet.Range("$A$8:$GI$2882").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="004"
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 13:12 - Dec 09, 2020
chào bạn bạn có thể sử dụng advancel fiter hoặc sử dụng vòng lặp để thực hiện nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 15:12 - Dec 09, 2020

Dạ, advance filter là để trích dữ liệu cần filter từ 1 bảng, còn cái em muốn chỉ là filter thôi ạ, em có xài macro advance filter cho trường hợp khác rồi, trường hợp này em chỉ muốn filter bằng macro vậy thôi ạ, ko muốn trích dữ liệu ra vị trí khác ạ

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 15:12 - Dec 09, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không? còn bước này nó đơn giản chỉ là recon macrro thôi không có gì phức tạp đâu.

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 15:12 - Dec 10, 2020

Em cảm ơn Thầy, em làm được theo ý Thầy gợi là là dùng advancel fiter rồi ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 15:12 - Dec 10, 2020

chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 09:04 - Apr 15, 2021

Thầy ơi, nhờ Thầy giúp em với ạ,

em muốn thiết lập sự kiện khi em bấm tắt 1 file thì các file khác tắt theo cùng mà em làm nó báo lỗi, nhờ Thầy chỉnh giúp em ạ

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

Workbooks.Close "D:\XuanDieu\Dieu\6.Xuatso\1.2021\BAO CAO TUAN_08042021_PFS.xlsx"

Workbooks.Close "D:\XuanDieu\Dieu\6.Xuatso\1.2021\KHKH 2021_31.03.2020.xlsm"

Workbooks.Close "D:\XuanDieu\Dieu\6.Xuatso\1.2021\BAO CAO TUAN_31032021_ PFS.xlsx"

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Tạ thị xuân diệu 09:04 - Apr 15, 2021

Chào bạn bạn xem dường dẫn các file đã đúng chưa? bạn có thể ghi macro để đổi dạng như sau:

Sub dongfile()
    Application.WindowState = xlNormal
    Windows("kiemtra.xlsx").Activate
    ActiveWindow.Close
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông