Trần Yên
Trần Yên
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Làm thế nào để nạp chỉ 2 lựa chọn vào Combo Box anh hả không muốn tạo

Làm thế nào để nạp chỉ 2 lựa chọn vào Combo Box anh hả, không muốn tạo bằng nạp list. Cám ơn anh

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Yên 15:11 - Nov 27, 2020

Chào bạn nghĩa là bạn không muốn tạo list nhưng vẫn hiện combobox ạ hay như thế nào ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Yên 15:11 - Nov 27, 2020

Vâng ạ, vì chỉ có 2-3 lựa chọn, nên mình không muốn tạo list trong excel, mà muốn điền tay tạo tập hợp lựa chọn trong code luôn.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Yên 15:11 - Nov 27, 2020

chào bạn bạn làm như sau nhé:

Sub taocombobox()

    ComboBox1.clear// xoa list đa co

    ComboBox1.AddItem ("a")/ gan list

    ComboBox1.AddItem ("b")

    ComboBox1.AddItem ("c")

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Trần Yên 15:11 - Nov 27, 2020

Vâng, cám ơn anh nhiều.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Yên 17:11 - Nov 27, 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội