Trần Phương Linh
Trần Phương Linh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 69 lượt xem

nếu các workbook đang đóng trong thư mujc thì mình có gộp dữ liệu vào workbook

cho mình hỏi nếu các workbook đang đóng trong thư mujc thì mình có gộp dữ liệu vào workbook chứa sheet dât bằng code này được không

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 69 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Phương Linh 15:05 - May 18, 2021

Chào bạn bạn xem chương 10 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Phương Linh 10:05 - May 25, 2021

Nếu như các file lấy dữ liệu không có dòng đầu ở vị trí giống nhau thì phải ghi code như thế nào ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Phương Linh 11:05 - May 25, 2021

Chào bạn bạn cần tìm ra dòng dầu của các vùng nhé:

Option Explicit
Sub timdongdau()
    Dim dongdau As Long
    dongdau = Workbooks("Gitiho.xlsx").Sheets("Gitiho").Range("A1").End(xlDown).Row
End Sub
Bạn phải tìm vùng copy dựa vào dòng dầu và dòng cuối nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội