Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tự tay tạo ra được Add-Ins bằng xll
Tự động tạo được truy vấn cơ sở dữ liệu động trên Excel

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 16m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Máy tính phải được cài đặt Visual Studio
Office Từ 2010 trở lên và được cài đặt phiên bản có Visual Basic Aplication(VBA)
Học viên cần có trình duyệt có kết nối Internet, tốt nhất là trình duyệt Web Google Chrome

Nội dung khoá học

1 Chương . 25 bài giảng . 3h 16m giờ học

1

C# và Excel

1 bài học thử

Mô tả khoá học

SQL là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu cực mạnh,Nhu cầu sử dụng Excel ngày càng cao và tạo ra báo cáo phức tạp.Bạn đã thành thạo Excel và không phải mất thời gian viết lại hàng tá công thức cồng kềnh, tốc độ xử lý không được nhanh. Để giải quyết vấn đề đó trên Excel hãy đến với khóa học Lập trình C# cho Excel cơ bản để tạo ra những báo cáo trực tiếp trên Excel với công cụ SQL và hơn thế nữa

Giảng viên:

Tuấn Ba Giảng viên

Phát triển ứng dụng C# cho Excel

Tuấn Ba
  • 3 điểm đánh giá

  • 3 đánh giá

  • 439 học viên

  • 2 khóa học

Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

Đánh giá của học viên

3 điểm đánh giá . 3 lượt đánh giá

Nguyễn Xuân Vững

Nguyễn Xuân Vững

Là khóa C# cơ bản cho excel, nhưng những đối tượng cơ bản nhất của excel lại chưa có (sheet, range, cell) do vậy gần như bạn sẽ ko áp dụng được bất cứ điều gì từ khóa học này để làm việc với excel. tất cả nội dung khóa học là về C# cơ bản, bạn có thể tìm ở bất cứ tài liệu nào, (nội dung về C# được tham khảo từ khóa học miễn phí của Kteam), --> tổng kết: sau khi học khóa học: Bạn sẽ thu được 1: biết được cơ bản về C# (cái này bên Kteam đã làm chi tiết và có căn bản hơn) 2: áp dụng được 1 chút về truy vấn SQL (ko mấy ý nghĩa với người dùng phổ thông) 3: Gần như không áp dụng được gì cho những người muốn thao tác với excel
Nguyen Truong Tho

Nguyen Truong Tho

Rất dễ hiểu, rất thực tế, ứng dụng được trực tiếp, Thầy luôn trả lời các câu hỏi mà học viên đưa ra. khác với nhiều nền tảng học trực tuyến khác mà mình đã tham gia, hi vọng có thêm các khóa nâng cao để phục vụ công việc tốt hơn

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

60 thảo luận

Nguyễn Kiên

Nguyễn Kiên 09 Dec 2022

Xin chào các thầy. Mình muốn trợ giúp thì có thể cho mình xin contact ai được ko?

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 09 Dec 2022

Chào bạn! Bạn cần trợ giúp về vấn đề gì vậy ạ? Bạn có thể để lại lời thắc mắc trên đây hoặc liên hệ với chăm sóc khách hàng về sản phẩm bên Gitiho nhé

 

trần quỳnh

trần quỳnh 26 May 2021

link tham gia FB không vào được ạ
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 26 May 2021

Chào bạn, bạn có thể đặt luôn câu hỏi trên này cũng được mà hoặc bạn vào đây:

https://www.facebook.com/groups/23922...

{"id":41602,"crm_contact_id":86471,"name":"tr\u1ea7n qu\u1ef3nh","email":"quynhttt85@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-12 15:28:34","confirmation_code":"8bfb40273ece48a991709ebfc7fdd3fd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-10T07:26:05.000000Z","updated_at":"2021-10-28T18:51:28.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"tr\u1ea7n th\u1ecb thu\u00fd qu\u1ef3nh","address":"","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11970,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_42\/tran-quynh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/41602-tran-quynh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

trần quỳnh 26 May 2021

Thầy approved giúp, em request rồi ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-03-31T08:25:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":557865,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2147,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên] 26 May 2021

xong rồi bạn nhé.
{"id":13428,"crm_contact_id":21494,"name":"L\u00e2m Ho\u00e0ng Ph\u01b0\u1edbc","email":"hoangphuoc86@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-05-19 23:58:51","confirmation_code":"200b677f8829cab35f5e4612adfbdc13","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-05-19T16:58:51.000000Z","updated_at":"2022-09-01T05:31:23.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":86917,"google_id":"105561618374216597015","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_13\/lam-phuoc.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/13428-lam-hoang-phuoc","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Lâm Hoàng Phước 30 Jul 2022

nhờ thầy approved giúp id Phước Lâm Hoàng nhé.

Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang 07 Feb 2022

Em chào các thầy cô

Năm mới em chúc các thầy cô trong Gitiho sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý ạ

Em có câu hỏi muốn nhờ các thầy cô giúp

1. Về Array Resize

Em đã copy đoạn code trong Github về và đổi tên file là .dll nhưng khi add vào thư viện Reference lại ko add đc ạ

Đây là file của em

Array Resize

2. Debug lỗi

Em không hiểu file này của em bị lỗi gì mà build ra toàn báo failure.

Xin các thầy xem giúp ạ

Check File

Gọi Hàm

Kết nối SQL

Em nhờ các thầy debug lại file của em được không ạ.

Dạ em cám ơn ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-03-31T08:25:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":557865,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2147,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên] 07 Feb 2022

Chào bạn bạn có thể chụp lỗi giúp gitiho không hoặc vào link này xem hàm arrayRessize nhé

https://github.com/Excel-DNA/ExcelDna...


Nguyễn Thị Thanh Giang

Nguyễn Thị Thanh Giang 27 Nov 2020

Chào Thầy, Tài liệu tải về không mở được Thầy ơi, nhờ Thầy hướng dẫn cách mởTuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn tải về và cài đặt mới sử dụng được nhé.

{"id":103856,"crm_contact_id":39201,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Giang","email":"giangntt74@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-10-08 10:49:20","confirmation_code":"8548fdcf3129b4316843f38703ed094f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-10-08T03:45:22.000000Z","updated_at":"2022-11-26T13:07:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Giang","address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0908959992","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":12101,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_104\/nguyen-giang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/103856-nguyen-thi-thanh-giang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thanh Giang 27 Nov 2020

Dạ, cài đặt rồi. Còn tài liệu, đã tải về mà không mở được (họcexcel_doc789)

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-03-31T08:25:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":557865,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2147,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn chụp giúp mình hình ảnh lỗi được không?

{"id":103856,"crm_contact_id":39201,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Giang","email":"giangntt74@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-10-08 10:49:20","confirmation_code":"8548fdcf3129b4316843f38703ed094f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-10-08T03:45:22.000000Z","updated_at":"2022-11-26T13:07:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Giang","address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0908959992","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":12101,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_104\/nguyen-giang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/103856-nguyen-thi-thanh-giang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thanh Giang 27 Nov 2020