Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tự tay tạo ra được Add-Ins bằng xll
Tự động tạo được truy vấn cơ sở dữ liệu động trên Excel

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 16m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

1 Chương . 25 bài giảng . 3h 16m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

SQL là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu cực mạnh,Nhu cầu sử dụng Excel ngày càng cao và tạo ra báo cáo phức tạp.Bạn đã thành thạo Excel và không phải mất thời gian viết lại hàng tá công thức cồng kềnh, tốc độ xử lý không được nhanh. Để giải quyết vấn đề đó trên Excel hãy đến với khóa học Lập trình C# cho Excel cơ bản để tạo ra những báo cáo trực tiếp trên Excel với công cụ SQL và hơn thế nữa

Đánh giá của học viên

3/5

3 Đánh giá và nhận xét

  • 34 %

  • 0 %

  • 34 %

  • 0 %

  • 34 %

Nguyễn Xuân Vững

Nguyễn Xuân Vững

05:06 11/08/2022

Là khóa C# cơ bản cho excel, nhưng những đối tượng cơ bản nhất của excel lại chưa có (sheet, range, cell) do vậy gần như bạn sẽ ko áp dụng được bất cứ điều gì từ khóa học này để làm việc với excel. tất cả nội dung khóa học là về C# cơ bản, bạn có thể tìm ở bất cứ tài liệu nào, (nội dung về C# được tham khảo từ khóa học miễn phí của Kteam), --> tổng kết: sau khi học khóa học: Bạn sẽ thu được 1: biết được cơ bản về C# (cái này bên Kteam đã làm chi tiết và có căn bản hơn) 2: áp dụng được 1 chút về truy vấn SQL (ko mấy ý nghĩa với người dùng phổ thông) 3: Gần như không áp dụng được gì cho những người muốn thao tác với excel
Nguyen Truong Tho

Nguyen Truong Tho

02:38 31/12/2020

Rất dễ hiểu, rất thực tế, ứng dụng được trực tiếp, Thầy luôn trả lời các câu hỏi mà học viên đưa ra. khác với nhiều nền tảng học trực tuyến khác mà mình đã tham gia, hi vọng có thêm các khóa nâng cao để phục vụ công việc tốt hơn

Giảng viên:

Tuấn Ba Giảng viên

Phát triển ứng dụng C# cho Excel

Tuấn Ba
  • 3.5 điểm đánh giá

  • 5 đánh giá

  • 507 học viên

  • 2 khóa học

Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

Học viên cũng mua

Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
648
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
512
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
Làm chủ Python trong 4 tuần
103 bài giảng
5
61
499,000 đ
799,000 đ
Làm chủ Python trong 4 tuần

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

73 thảo luận

Phạm Đại

Phạm Đại

thầy ơi cho mình hỏi ạ. mình có thể điều chỉnh độ rộng cột khi gọi ra không ạ. cám ơn thầy

 

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Chào bạn nếu làm vậy bạn cần thêm thư viện netoffice hoặc microsoft.office.excel nữa bạn nhé.

Phạm Đại

Phạm Đại

Thầy ơi cho em xin file với Arrayresize, và file
EX201-Bài giảng-hocexcel.online.xlsm không chạy thầy ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Đường Link đây bạn nhé

https://github.com/Excel-DNA/ExcelDna/blob/2aa1bd9afaf76084c1d59e2330584edddb888eb1/Distribution/Samples/Async/AsyncFunctions/ArrayResizer.cs

bạn có thể mô tả file không chạy bằng video không?

Phạm Đại

Phạm Đại

Thầy cho mình hỏi chút ạ. Mình làm rồi tắt debg  VS đi nó không chạy luôn function đó luôn. Thầy chỉ mình với ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Chào bạn bạn phải cài dạng addins thì mới chạy được không cần bật visual

{"id":39146,"crm_contact_id":89028,"name":"Ph\u1ea1m \u0110\u1ea1i","email":"baodai925@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-01-15 12:00:56","confirmation_code":"dd10d63afb0806460ffac23d644dc58f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-01-12T08:44:05.000000Z","updated_at":"2024-03-28T14:37:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m \u0110\u1ea1i","address":"13c ng\u00f5 ch\u1ee3 b\u1eb1ng, v\u0103n b\u00ecnh ,Th\u01b0\u1eddng T\u00edn , H\u00e0 N\u1ed9i.","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0985605863","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":34000,"google_id":"111482955620624237130","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_39\/pham-dai.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/39146-pham-dai","vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Đại

Mình thấy nó có rất nhiều file trong phần debug, không biết cài file nào để chạy được . Mình đã cố gắng xem các video mà không thấy video nào có chỉ cách add in file cả

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2024-07-20T06:31:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1327671,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3351,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên]

Chào bạn file đuôi *.xll chính là file để chạy trực tiếp bạn cài file đó như addins là được

 

Phạm Đại

Phạm Đại

Em cài VS 2013 có được không

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Chào bạn được bạn nhé.

Trần Chính

Trần Chính

em không cài được visual studio, đến bước này là lỗi, nhờ thầy chỉ giúp em ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Bạn kiểm tra xem máy bạn còn dung lượng trống không?

{"id":157073,"crm_contact_id":242468,"name":"Tr\u1ea7n Ch\u00ednh","email":"chinhtranvt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"30089d5de705c609df46d38d2f34c311","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-01T06:14:37.000000Z","updated_at":"2024-06-21T09:48:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1989-05-27 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"82 Duy T\u00e2n, D\u1ecbch V\u1ecdng H\u1eadu, C\u1ea7u Gi\u1ea5y, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904494268","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":147906,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":41,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_157\/tran-chinh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/157073-tran-chinh","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Chính

dạ máy vẫn còn nhiều dung lượng trống ạ

399,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/