Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sử dụng thành thạo các công cụ nâng cao trên Adobe Premiere.
Nội dung khoá học được biên soạn dễ hiểu, có tính ứng dụng cao, được tặng kho tài nguyên (âm nhạc, hiệu ứng...) khổng lồ và mới nhất trên thị trường.
Sử dụng linh hoạt các công cụ trên Adobe Premiere để sản xuất 1 video quảng cáo.
Giúp học viên dễ dàng xin việc tại các công ty truyền thông hoặc kiếm tiền từ việc dựng phim tự do
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Sử dụng thành thạo, linh hoạt các công cụ từ cơ bản đến nâng cao trên Adobe Premiere để sản xuất 1 video hoàn chỉnh chuyên nghiệp.
Bạn sẽ có được / sở hữu kho tài nguyên (âm nhạc, hiệu ứng...) khổng lồ, đa dạng và mới nhất trên thị trường
Tặng +5 intro Logo cơ bản trên Adobe Premiere
Tặng +1000 Text Animation trên Adobe Premiere
Tặng +500 LUT màu được phân chia từng thư mục
Tặng +300 Transitions hay dùng cho phim quảng cáo
Tặng +300 Sound Effect hay dùng cho phim quảng cáo
Tặng +300 Neon Tích Hợp trên Adobe Premiere
Tặng +300 VFX Youtube trên Adobe Premiere
Tặng bộ chỉnh màu da trên Adobe Premiere
Tặng +5 Effect Arrow Maker dùng cho Adobe Premiere
Tặng +50 Call outs Graphic Motion dùng cho Adobe Premiere
Tặng +2000 bài nhạc nền (background music)
Bạn sẽ tự tin tự tạo cho mình những video hấp dẫn, chuyên nghiệp nhất.

Nội dung khóa học

1

Sơ Lược Phần Mềm Adobe Premiere

1 bài học thử
2

Biên Tập Video – Phương Pháp Cắt Và Dựng Phim

3

Tạo Tiêu Đề và Keyframe, Công Cụ Text Efect – Graphic Motion Text

4

Chỉnh Màu Video Cơ Bản

5

Hiệu Ứng Nâng Cao Trong Dựng Video Quảng Cáo

1 bài học thử
6

Quy Trình Xuất Và Chọn Định Đạng Chất Lượng Video

1 bài học thử

Đánh giá Dựng video đỉnh cao trên Adobe Premiere (Nâng cao) cùng giảng viên Nguyễn Công Nguyên

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường

Vào đâu để tải quà tặng đấy ah?


CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam

Chào anh Trường, 

Anh có thể dùng Link này nhé ạ: 

https://drive.google.com/drive/folder...
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường

Vào đâu tải hiệu ứng chuyển cảnh về máy thầy ơi?


NNG Media
NNG Media [Giảng viên]
em vào đầu chương học đều có tài liệu đính kèm mà em 
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường

Sao ko giống quảng cáo thế thầy

{"id":188745,"crm_contact_id":323062,"name":"NNG Media","email":"truyenthongnng@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fd7e98cdb4ab0d0067be3f695ad60438","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-11T08:54:39.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1639213344.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-07 00:00:00","position":"Founder\/Manager t\u1ea1i NNG MEDIA CO., LTD","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","address":"Th\u00e1p B - Anland Premium - K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i - T\u1ed1 H\u1eefu - La Kh\u00ea - H\u00e0 \u0110\u00f4ng - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>T\u1ed1t nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i H\u1ecdc S\u00e2n Kh\u1ea5u \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Ng\u00e0nh Quay Phim \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh.<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, TG\u0110 C\u00f4ng ty Truy\u1ec1n th\u00f4ng NNG (NNG Media).<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, gi\u1ea3ng vi\u00ean ch\u00ednh t\u1ea1i NNG Academy.<\/p><p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean khoa Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed3 ho\u1ea1 tr\u01b0\u1eddng FPT Polytechnic H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Gi\u1ea3ng d\u1ea1y&nbsp; c\u00e1c m\u00f4n l\u00e0m phim - \u0110\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1ed9ng - K\u1ef9 x\u1ea3o.<\/p><p>H\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t phim qu\u1ea3ng c\u00e1o, phim doanh nghi\u1ec7p, quay phim, d\u1ef1ng phim, graphics motion, animation.<br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyennngmedia\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978929794","become_teacher":0,"primary_wallet":1147429,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118234367850091039750","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":180,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng Ty TNHH Truy\u1ec1n Th\u00f4ng NNG","contract_number":"211202\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2021-12-19T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","contract_address":"Chung C\u01b0 Anland Premium, K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, T\u1ed1 H\u1eefu, P. La Kh\u00ea, Q. H\u00e0 \u0110\u00f4ng,H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0978929794","contract_bank":"TPBank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1639213344.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/188745-nng-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":5}}]}
NNG Media [Giảng viên] 09 Apr 2022
tất cả đều giống quảng cáo mà em
Trung Tín Dương
Trung Tín Dương

Tài nguyên bài này thầy cho nằm ở đâu thế admin ơi

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam

Chào anh Trung Tín Dương, 


Anh check lại đầu các chương ạ
https://gitiho.com/u/88733-trung-tin">
Trung Tín Dương
Trung Tín Dương

Phần này có Graphic Motion Text. Mình đang hỏi Chương 3 Admin ơi 

{"id":88733,"crm_contact_id":9273,"name":"Trung T\u00edn D\u01b0\u01a1ng","email":"tinduong1000@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-04-19 20:27:35","confirmation_code":"1c386aaabf1f1747cb66a815de18786c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-13T18:48:25.000000Z","updated_at":"2022-11-19T19:31:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Trung T\u00edn","address":"219 \u0110\u1ea1i l\u1ed9 B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng, TX. Thu\u1eadn An, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969927440","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":74413,"google_id":"100554613424516817642","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/dad.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/88733-trung-tin-duong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":88733,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":88733,"role_id":5}}]}
Trung Tín Dương 08 Apr 2022
Phút thứ 6:37, thầy có nói cho cái này ! 
{"id":188745,"crm_contact_id":323062,"name":"NNG Media","email":"truyenthongnng@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fd7e98cdb4ab0d0067be3f695ad60438","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-11T08:54:39.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1639213344.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-07 00:00:00","position":"Founder\/Manager t\u1ea1i NNG MEDIA CO., LTD","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","address":"Th\u00e1p B - Anland Premium - K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i - T\u1ed1 H\u1eefu - La Kh\u00ea - H\u00e0 \u0110\u00f4ng - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>T\u1ed1t nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i H\u1ecdc S\u00e2n Kh\u1ea5u \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Ng\u00e0nh Quay Phim \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh.<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, TG\u0110 C\u00f4ng ty Truy\u1ec1n th\u00f4ng NNG (NNG Media).<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, gi\u1ea3ng vi\u00ean ch\u00ednh t\u1ea1i NNG Academy.<\/p><p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean khoa Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed3 ho\u1ea1 tr\u01b0\u1eddng FPT Polytechnic H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Gi\u1ea3ng d\u1ea1y&nbsp; c\u00e1c m\u00f4n l\u00e0m phim - \u0110\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1ed9ng - K\u1ef9 x\u1ea3o.<\/p><p>H\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t phim qu\u1ea3ng c\u00e1o, phim doanh nghi\u1ec7p, quay phim, d\u1ef1ng phim, graphics motion, animation.<br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyennngmedia\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978929794","become_teacher":0,"primary_wallet":1147429,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118234367850091039750","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":180,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng Ty TNHH Truy\u1ec1n Th\u00f4ng NNG","contract_number":"211202\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2021-12-19T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","contract_address":"Chung C\u01b0 Anland Premium, K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, T\u1ed1 H\u1eefu, P. La Kh\u00ea, Q. H\u00e0 \u0110\u00f4ng,H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0978929794","contract_bank":"TPBank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1639213344.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/188745-nng-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":5}}]}
NNG Media [Giảng viên] 09 Apr 2022

cái này đã có trong phần quà 100o text Animation rồi nhé, nếu em chưa rõ thầy gửi thêm quà để thực hành nhé :

https://drive.google.com/drive/folder...

Trung Tín Dương
Trung Tín Dương

File tài liệu bị lỗi rồi admin ơiiii

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam

 Chào anh Trung Tín Dương,

Anh Quay về bài 6 của chương 2 để tải lại tài liệu nhé ạ  

Đức Ngô
Đức Ngô
File quà tặng download ở đâu vậy thầy ơi, em không thấy link để tải ạ!
NNG Media
NNG Media [Giảng viên]
trong mỗi bài giảng đều có link e nhé xem kỹ nếu chưa có thầy sẽ gửi lại nhé em
Đức Ngô
Đức Ngô

Dạ thầy ơi, server bị lỗi hết rồi thầy e không tải được ạ!{"id":188745,"crm_contact_id":323062,"name":"NNG Media","email":"truyenthongnng@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fd7e98cdb4ab0d0067be3f695ad60438","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-11T08:54:39.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1639213344.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-07 00:00:00","position":"Founder\/Manager t\u1ea1i NNG MEDIA CO., LTD","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","address":"Th\u00e1p B - Anland Premium - K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i - T\u1ed1 H\u1eefu - La Kh\u00ea - H\u00e0 \u0110\u00f4ng - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>T\u1ed1t nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i H\u1ecdc S\u00e2n Kh\u1ea5u \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Ng\u00e0nh Quay Phim \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh.<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, TG\u0110 C\u00f4ng ty Truy\u1ec1n th\u00f4ng NNG (NNG Media).<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, gi\u1ea3ng vi\u00ean ch\u00ednh t\u1ea1i NNG Academy.<\/p><p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean khoa Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed3 ho\u1ea1 tr\u01b0\u1eddng FPT Polytechnic H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Gi\u1ea3ng d\u1ea1y&nbsp; c\u00e1c m\u00f4n l\u00e0m phim - \u0110\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1ed9ng - K\u1ef9 x\u1ea3o.<\/p><p>H\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t phim qu\u1ea3ng c\u00e1o, phim doanh nghi\u1ec7p, quay phim, d\u1ef1ng phim, graphics motion, animation.<br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyennngmedia\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978929794","become_teacher":0,"primary_wallet":1147429,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118234367850091039750","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":180,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng Ty TNHH Truy\u1ec1n Th\u00f4ng NNG","contract_number":"211202\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2021-12-19T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","contract_address":"Chung C\u01b0 Anland Premium, K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, T\u1ed1 H\u1eefu, P. La Kh\u00ea, Q. H\u00e0 \u0110\u00f4ng,H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0978929794","contract_bank":"TPBank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1639213344.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/188745-nng-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":5}}]}
NNG Media [Giảng viên] 12 Feb 2022
e đợi chút nhé có quản trị web sẽ báo nhé
{"id":151048,"crm_contact_id":226519,"name":"\u0110\u1ee9c Ng\u00f4","email":"ngotienduc0976423144@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"90a8dae3804c14471e7b544a71dfa25f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-29T09:10:50.000000Z","updated_at":"2022-11-16T00:55:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"chuy\u1ec3n kho\u1ea3n","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":379107,"google_id":"107978060826534412646","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151048-duc-ngo","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":5}}]}
Đức Ngô 12 Feb 2022

Dạ em cảm ơn thầy ạ!

{"id":188745,"crm_contact_id":323062,"name":"NNG Media","email":"truyenthongnng@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fd7e98cdb4ab0d0067be3f695ad60438","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-11T08:54:39.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1639213344.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-07 00:00:00","position":"Founder\/Manager t\u1ea1i NNG MEDIA CO., LTD","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","address":"Th\u00e1p B - Anland Premium - K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i - T\u1ed1 H\u1eefu - La Kh\u00ea - H\u00e0 \u0110\u00f4ng - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>T\u1ed1t nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i H\u1ecdc S\u00e2n Kh\u1ea5u \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Ng\u00e0nh Quay Phim \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh.<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, TG\u0110 C\u00f4ng ty Truy\u1ec1n th\u00f4ng NNG (NNG Media).<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, gi\u1ea3ng vi\u00ean ch\u00ednh t\u1ea1i NNG Academy.<\/p><p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean khoa Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed3 ho\u1ea1 tr\u01b0\u1eddng FPT Polytechnic H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Gi\u1ea3ng d\u1ea1y&nbsp; c\u00e1c m\u00f4n l\u00e0m phim - \u0110\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1ed9ng - K\u1ef9 x\u1ea3o.<\/p><p>H\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t phim qu\u1ea3ng c\u00e1o, phim doanh nghi\u1ec7p, quay phim, d\u1ef1ng phim, graphics motion, animation.<br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyennngmedia\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978929794","become_teacher":0,"primary_wallet":1147429,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118234367850091039750","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":180,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng Ty TNHH Truy\u1ec1n Th\u00f4ng NNG","contract_number":"211202\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2021-12-19T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","contract_address":"Chung C\u01b0 Anland Premium, K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, T\u1ed1 H\u1eefu, P. La Kh\u00ea, Q. H\u00e0 \u0110\u00f4ng,H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0978929794","contract_bank":"TPBank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1639213344.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/188745-nng-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":5}}]}
NNG Media [Giảng viên] 12 Feb 2022
em đợi chút nhé sẽ có bạn hỗ trợ nhé
{"id":151048,"crm_contact_id":226519,"name":"\u0110\u1ee9c Ng\u00f4","email":"ngotienduc0976423144@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"90a8dae3804c14471e7b544a71dfa25f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-29T09:10:50.000000Z","updated_at":"2022-11-16T00:55:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"chuy\u1ec3n kho\u1ea3n","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":379107,"google_id":"107978060826534412646","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151048-duc-ngo","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":5}}]}
Đức Ngô 12 Feb 2022

Chưa thấy ai hỗ trợ em thầy ơi

{"id":188745,"crm_contact_id":323062,"name":"NNG Media","email":"truyenthongnng@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fd7e98cdb4ab0d0067be3f695ad60438","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-11T08:54:39.000000Z","updated_at":"2022-11-28T20:52:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1639213344.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-07 00:00:00","position":"Founder\/Manager t\u1ea1i NNG MEDIA CO., LTD","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","address":"Th\u00e1p B - Anland Premium - K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i - T\u1ed1 H\u1eefu - La Kh\u00ea - H\u00e0 \u0110\u00f4ng - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>T\u1ed1t nghi\u1ec7p tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i H\u1ecdc S\u00e2n Kh\u1ea5u \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Ng\u00e0nh Quay Phim \u0110i\u1ec7n \u1ea2nh.<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, TG\u0110 C\u00f4ng ty Truy\u1ec1n th\u00f4ng NNG (NNG Media).<\/p><p>Nh\u00e0 s\u00e1ng l\u1eadp, gi\u1ea3ng vi\u00ean ch\u00ednh t\u1ea1i NNG Academy.<\/p><p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean khoa Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed3 ho\u1ea1 tr\u01b0\u1eddng FPT Polytechnic H\u00e0 N\u1ed9i - Chuy\u00ean Gi\u1ea3ng d\u1ea1y&nbsp; c\u00e1c m\u00f4n l\u00e0m phim - \u0110\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1ed9ng - K\u1ef9 x\u1ea3o.<\/p><p>H\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t phim qu\u1ea3ng c\u00e1o, phim doanh nghi\u1ec7p, quay phim, d\u1ef1ng phim, graphics motion, animation.<br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nguyennngmedia\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978929794","become_teacher":0,"primary_wallet":1147429,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118234367850091039750","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":180,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng Ty TNHH Truy\u1ec1n Th\u00f4ng NNG","contract_number":"211202\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2021-12-19T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Nguy\u00ean","contract_address":"Chung C\u01b0 Anland Premium, K\u0110T M\u1edbi D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, T\u1ed1 H\u1eefu, P. La Kh\u00ea, Q. H\u00e0 \u0110\u00f4ng,H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0978929794","contract_bank":"TPBank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1639213344.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/188745-nng-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":188745,"role_id":5}}]}
NNG Media [Giảng viên] 12 Feb 2022
uh thẩy cũng nhắn rồi em từ từ nhé nếu cần hỗ trợ add sdt thầy nhé 0978929794
{"id":151048,"crm_contact_id":226519,"name":"\u0110\u1ee9c Ng\u00f4","email":"ngotienduc0976423144@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"90a8dae3804c14471e7b544a71dfa25f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-29T09:10:50.000000Z","updated_at":"2022-11-16T00:55:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"chuy\u1ec3n kho\u1ea3n","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":379107,"google_id":"107978060826534412646","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":7,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/graphic-designer.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151048-duc-ngo","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":151048,"role_id":5}}]}
Đức Ngô 12 Feb 2022

Dạ em cảm ơn thầy

Đức Ngô
Đức Ngô

Sever bị lỗi rồi thầy ơi, em không tải file được ạ!NNG Media
NNG Media [Giảng viên]
vậy ah thế để thầy báo web nhé

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

NNG Media
Giảng viên
NNG Media
Founder/Manager tại NNG MEDIA CO., LTD

Tốt nghiệp trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội - Chuyên Ngành Quay Phim Điện Ảnh.

Nhà sáng lập, TGĐ Công ty Truyền thông NNG (NNG Media).

Nhà sáng lập, giảng viên chính tại NNG Academy.

Giảng viên khoa Thiết kế đồ hoạ trường FPT Polytechnic Hà Nội - Chuyên Giảng dạy  các môn làm phim - Đồ họa động - Kỹ xảo.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim quảng cáo, phim doanh nghiệp, quay phim, dựng phim, graphics motion, animation.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 50%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

1,200,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội